Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Isikuandmete kaitse töösuhetes ja mujal: kaamera- ja helisalvestised, gps seadmed ja küberhügieen

Kaamerate kasutamine ja/ või kõnede salvestamine töökohal, aga ka töötajate jälgimine autodesse paigutatud GPS-seadmete abil ning arvutite, interneti ja e-posti kasutamise jälgimine erinevatel eesmärkidel tähendavad automaatselt töötajate isikuandmete töötlemist ja kohustust täita mitmeid kohustusi ja omada dokumente.

Koolitusel anname ülevaate olulistest õigusaktidest tulenevatest nõuetest ja toome Teieni enamlevinud vead, mida töötajate jälgimisel jälgimisseadmeid kasutades tehakse ja mida on tegelikkuses lihtne vältida. Anname praktilisi nõuanded, et vältida vastuolu isikuandmete kaitse regulatsiooniga ning seeläbi säilitada vaimselt terve õhkkond töökeskkonnas.

Sihtrühm:
Tööandjad, ettevõtete juhid, personalitöötajad, andmekaitsespetsialistid, juhiabid, raamatupidajad, juristid ja teised isikuandmetega kokkupuudet omavad isikud

Koolituse eesmärk on:

 • anda teadmisi, kuidas kasutada jälgimisseadmeid töösuhetes nii, et see ei läheks vastuollu isikuandmete kaitse regulatsiooni põhimõtetega, sh
  • selgitada isikuandmete töötlemise põhimõtteid töösuhetes
  • selgitada tööandja kohustusi töötaja isikuandmete töötlejana
  • selgitada töötaja kohustusi isikuandmete töötlejana
  • selgitada, millised dokumendid ja protsessis peavad tööandjal paigas olema

Koolituse sisu:

 • kust tulevad reeglid, millega reguleeritakse jälgimisseadmete kasutamist töökeskkonnas?
 • millisel õiguslikul alusel tohib jälgimisseadme kaudu isikuandmeid töödelda?
 • õigustatud huvi analüüs jälgimisseadmete kasutamiseks
 • töötaja nõusolek jälgimisseadmete kasutamiseks töökeskkonnas? Millal pole nõusoleku küsimine vajalik?
 • mida peab teadma jälgimisega kogutud andmete edastamisest kolmandatele isikutele?
 • milline võib olla andmete säilitamise tähtaeg ja salvestiste vaatamise kord?
 • millised varalised ja mittevaralised nõuded võivad ebaseadusliku jälgimise korral tööandjat ohustada?

Õpiväljunditena koolituse läbinu teab millised on tööandja ja töötajate õigused ning kohustused jälgimisseadmete kasutamisel isikuandmete kaitse aspektist

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitaja:
Liisi Jürgen
, Advokaadibüroo Njord partner ja vandeadvokaat
Vandeadvokaat Liisi Jürgen on spetsialiseerunud juriidilistele küsimustele, mis puudutavad andmekaitset, e-kaubandust, elektroonilist allkirjastamist (k.a autentimise ja e-ID õiguslikke küsimusi), tarbijakaitset ja tootearendust. Ta juhib büroo IT-õiguse valdkonda ning on külalislektor Eesti vanimas ja mainekamas ülikoolis – Tartu Ülikoolis. Liisi Jürgen nõustab kliente ka äriõiguses ning healthtech’i vallas. Liisi Jürgen osales aastatel 2015-2016 e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse väljatöötamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures loodud töörühmas.
Liisi Jürgen on mitmete andmekaitsealaste ja IT-õigust puudutavate artiklite autor. Ta on armastatud koolitaja, kes suudab publiku ka kõige keerukamad küsimused lihtsalt lahtiseletada.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Isikuandmete kaitse töösuhetes ja mujal: kaamera- ja helisalvestised, gps seadmed ja küberhügieen