Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

FIDIC lepingutingimused ja nende kasutamine Eestis

Koolituse eesmärk on tutvustada rahvusvahelisi FIDIC lepingu tingimusi, mida rakendatakse erinevates EL rahastusega seotud projektides. Selgitada peamisi FIDIC lepingu tüüpe – „Punane FIDIC“, „Kollane FIDIC“, „Roheline FIDIC“, “Hõbedane FIDIC” ja Valge FIDIC“ – ning nende rakendamist ehitustööde hangetes. Vaadata FIDIC lepingutingimustel („punane“, „kollane“) põhineva lepingu elluviimise põhiprotseduure ja regulatsiooni ning võrrelda seda ETÜ 2013-ga.

Suuremahulistes ehitushangetes, kus kasutatakse Euroopa Liidu Struktuurfondide rahastust, on sageli nõutavad rahvusvaheliselt tunnustatud ehituslepingute tingimused, mida reguleerib FIDIC organisatsioon ja seega on oluline FIDIC lepingute alase koolituse läbimine ja seda tõendav tunnistus. FIDIC lepingute tingimused reguleerivad täpsemalt erinevate tööde puhul tellija-, tööde teostaja- ning järelevalve vastutust. Paika on pandud protseduurid ja finantsküsimused. EL vahendite puhul on kõige levinumateks nn kollane FIDIC (projekteerimise-ehitamise leping), punane FIDIC (ainult ehitamisleping eelnevalt valminud projekti alusel), valge FIDIC (konsultandi või teenuseosutamise leping) ja roheline FIDIC (lihtsate väikesemahuliste tüüp-ehitustööde leping).

Koolitusel käsitletakse lepingutingimuste tüüpe: „punane“, „kollane“, „roheline“, „hõbedane“, „valge“ raamat. Vaadatakse, millal ja mis tüüpi kasutada? Tutvustatakse lepinguga seotud isikuid ja nende õiguseid ning kohustusi. Põhjalikumat käsitlemist leiavad FIDIC lepingutingimustel („punane“, „kollane“) põhineva lepingu elluviimise põhiprotseduurid ja regulatsioon ning võrdlus ETÜ 2013-ga. Lisaks keskendutakse FIDIC lepingute juriidilistele küsimustele, sh vaidluste lahendamine VLK-s – senine praktika Eestis. Koolituse lõpus antakse soovitusi FIDIC lepingutingimustel põhineva hankedokumentatsiooni koostamiseks.

NB! Lisandväärtus: Antud koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse, millel on märgitud ka täiendõppe punktid (Eesti Ehitusinseneride Liidult).

Koolituskava on saaanud KIK-i heakskiidu, st tunnistus on aktsepteeritav ka KIKi kaudu administreeritavates lepingutes ehk on sobiv KIK hangete raamtingimuste põhjal elluviidavate projektide puhul

Sihtrühm:
Ehitus- ning teiste ettevõtete töötajad, kes on seotud hangetega ning lepingute sõlmimistega. Omavalitsuse ja riigiasutuste riigihanke spetsialistid, hankedokumentide ja hankelepingute koostamisega tegelevad ametnikud.

Teemad:

 • I päev
  • Üldist
   • FIDIC kui organisatsioon.
   • FIDIC lepingutingimuste ajalugu.
   • FIDIC lepingutingimuste tüüpe – „punane“, „kollane“, „roheline“, „hõbedane“, „valge“ raamat.
  • FIDIC lepingutingimuste tüübi valik
   • Ülevaade erinevatest lepingutingimuste tüüpidest, erisused, eelised ja puudused.
   • Soovitused lepingutingimuste valikuks.
  • Lepinguga seotud isikud, nende õigused-kohustused
   • Tellija.
   • Töövõtja.
   • Insener.
  • FIDIC lepingutingimustel („punane“, „kollane“) põhineva lepingu elluviimise põhiprotseduurid ja regulatsioon ning võrdlus ETÜ 2013-ga
   • Ajalised küsimused.
   • Rahalised küsimused.
   • Muudatused.
   • Tagatised, kindlustused.
   • Riskid.
   • Tööde vastuvõtmine.
   • Garantii.
   • Lepingust taganemine (lepingu ülesütlemine).
   • Nõuded, vaidluste lahendamine.
 • II päev
  • FIDIC lepingud ja Eesti õigus
  • Vaidluste lahendamine VLK-s – senine praktika Eestis
  • Soovitusi FIDIC lepingutingimustel põhineva hankedokumentatsiooni koostamiseks, senine praktika Eestis, ohud ja kitsaskohad
  • Eestikeelne FIDIC – tõlkest ja selle vigadest

Meetodid: Loeng koos praktiliste näidetega.

Koolitajad: Pildid / - Peep Pitsner
Peep Pitsner on OÜ Summa Summarum konsultant ning tunnustatud FIDIC lepingute spetsialist. Ta on tegelenud FIDIC ehitus- ja projekteerimis-ehitustöövõtulepingutega alates 1996. aastast FIDIC Insenerina ja FIDIC lepingutingimustel baseeruvate hankedokumentide koostajana. Peep Pitsner on FIDIC eestikeelse tõlke ekspertiisi koostaja, kuulub Eesti Projektbüroode Liidu poolt koostatud soovitusliku Vaidluste Lahendamise Komisjoni liikmete nimekirja.

Marko Mehilane – Advokaadibüroo Entsik Pildid / - Marko Mehilane& Partnerid partner ja vandeadvokaat. Vandeadvokaat Marko Mehilane on büroo partner, kes on spetsialiseerunud eelkõige ehitus- ja teenindusvaldkonna ettevõtete nõustamisele, sh ka riigihangete ja FIDIC küsimustes. Marko on nõustanud mitmeid mainekaid ettevõtjaid ja suurprojekte, samuti esindanud kliente keerukates vaidlustes. Rahvusvaheline õigusturu väljaanne ”Who´s Who Legal”on Markot korduvalt esile toonud ühe juhtiva hankejuristina Eestis. Marko annab samuti riigihanke ainet TÜ õigusteaduskonnas ning on oodatud esineja seminaridel.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

FIDIC lepingutingimused ja nende kasutamine Eestis