Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Isikuandmete kaitse töösuhetes ja dokumentatsiooni koostamine

Koolitusel anname ülevaate, millega tuleb arvestada isikuandmete töötlemisel töösuhtes. Vaatleme teemat läbi töösuhte elukaare: värbamisest lepingu lõpetamiseni.

Räägime, milliseid töötajate isikuandmeid, mis alusel töödelda tohib? Mis on tööandja õgustatud huvi, kuidas viia läbi õigustatud huvide hinnang? Millised on tööandja kohustused töötajate isikuandmete, sealhulgas 19.11.2022 Töötervishoiu ja -ohutuse seaduse muudatustega jõustunud regulatsioon terviseandmete töötlemisel, millist teavet ja mil viisil tööandja töötajale esitama peab? Millised on töötajate õigused? Kuidas küsida töötaja nõusolek isikuandmete töötlemiseks?

Samuti räägime millised on töötaja kohustused tööandja klientide ja teiste töötajata isikuandmete töötlemisel? Kuidas kehtestada töötajatele isikuandmete töötlemisega seotud kohustused? Mis saab siis, kui töötaja neid kohustus rikub?

Koolituse käigus antakse ülevaade ka erinevate isikuandmete töötlemiseks vajalike dokumentide kohta.

Koolituse eesmärk on: 

 • selgitada isikuandmete töötlemise põhimõtteid töösuhetes
 • selgitada tööandja kohustusi töötaja isikuandmete töötlejana
 • selgitada töötaja kohustusi isikuandmete töötlejana
 • anda juhiseid erinevate andmekaitsealaste dokumentide iseseisvaks koostamiseks

Sihtrühm:
Kõik isikud, kes tegelevad ettevõttes andmekaitsega ja töölepinguliste suhete vormistamisega. Ettevõtte juhid, personalijuhid, andmekaitsespetsialistid, andmekaitsega tegelevad töötajad, töökeskkonnaspetsialistid ja kõik, kes on antud teemast huvitatud

Koolituse sisu:

 • Isikuandmete kogumine ja töötlemine värbamisprotsessis
 • Isikuandmete töötlemise alused töösuhetestöölepinguliste kohustuste täitmine, kui isikuandmete töötlemise alus
  • töötaja nõusolek isikuandmete töötlemise alusena
  • tööandja õigustatud huvi isikuandmete töötlemise alusena
  • õigustatud huvi hindamine
  • tööandja teabe andmise kohustus: mis infot ja kuidas töötajatele anda töötajate fotode kasutamisest ning ürituste jäädvustamisest
  • videovalvest töö juures
  • muud tehnilised süsteemid: nt sõrmejäljelugejad tööaja salvestajatena, GPS seadmed töötajate autos jne
 • Millised lepingud töötajatega sõlmidakuidas panna töölepingusse kehtiv isikuandmete kaitse tagamise kohustus
  • mis saab siis kui töötaja kohustust rikub? Kas nt töölepingut saab üles öelda
 • Töötaja terviseandmete regulatsioonüldised põhimõtted töötaja terviseandmete töötlemisel
  • millised muudatused ja uue kohustuse sätestab 19.11.2022 jõustunud töötervishoiu ja -ohutuse seaduse muudatus
 • Isikuandmete töötlemise registri koostaminekellel on kohustus pidada isikuandmete töötlemise registrit
  • mis on töötlemise registri sisu
 • Andmekaitsetingimusedandmekaitsetingimuste eesmärk
  • andmekaitsetingimuste sisu
  • näidis
 • Sisekorraeeskirisisekorraeeskirja eesmärk
  • sisekorraeeskirja sisu
  • sisekorraeeskirja struktuur

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, kuidas töödelda töötajate isikuandmeid töösuhetes
 • teab, kuidas kehtestada töötajatele isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks vajalikud kohustused
 • teab, mis on isikuandmekaitsealase dokumentatsiooni sisu
 • oskab dokumente iseseisvalt koostada

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitaja:
Liisi Jürgen
, Advokaadibüroo Njord partner ja vandeadvokaat
Vandeadvokaat Liisi Jürgen on spetsialiseerunud juriidilistele küsimustele, mis puudutavad andmekaitset, e-kaubandust, elektroonilist allkirjastamist (k.a autentimise ja e-ID õiguslikke küsimusi), tarbijakaitset ja tootearendust. Ta juhib büroo IT-õiguse valdkonda ning on külalislektor Eesti vanimas ja mainekamas ülikoolis – Tartu Ülikoolis. Liisi Jürgen nõustab kliente ka äriõiguses ning healthtech’i vallas. Liisi Jürgen osales aastatel 2015-2016 e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse väljatöötamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures loodud töörühmas.
Liisi Jürgen on mitmete andmekaitsealaste ja IT-õigust puudutavate artiklite autor. Ta on armastatud koolitaja, kes suudab publiku ka kõige keerukamad küsimused lihtsalt lahtiseletada.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Isikuandmete kaitse töösuhetes ja dokumentatsiooni koostamine