Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tolliprotseduurid, tollimaks ja tingimused lubade taotlemisel

Kuidas mõjutas Brexit alates 01.01.2021 kaubavahetust Ühendkuningriigiga? Milliseid tolliformaalsuse kohtustusi ja reegleid see kaasa tõi? Kuidas mõjutab koroonaviirus tolliprotseduure?

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).


Koolituse eesmärk on anda teadmised, millised on erinevad tolliprotseduurid ja tingimused lubade taotlemisel. Anname ülevaate tollimaksust ning tariifsetest meetmetest ja nende kasutamise võimalustest. Samuti, millised on võimalused kauba tollimaksuvabaks liitu sissetoomiseks ja millised dokumendid tuleb esitada. Samuti anname ülevaate, kuidas mõjutavad Brexit ja koroonaviirus tollitoiminguid.

Sihtrühm:
Ettevõtete juhid, pearaamatupidajad, raamatupidajad ning kõik, tootmis- ja kaubandusettevõtete spetsialistid, kes on suuremal või vähemal määral seotud tollitoimingutega.

Koolituse sisu:

  • tolliprotseduurid (import, eksport, eriprotseduurid)
  • millised võimalused on tollis kauba ladustamiseks, töötlemiseks ja ajutiseks kasutamiseks
  • protseduuride iseloomustus ja tingimused lubade taotlemisel
  • tollimaks (ülevaade tariifsetest meetmetest ja nende kasutamise võimalustest)
  • millised on võimalused kauba tollimaksuvabaks liitu sissetoomiseks
  • millised dokumendid tuleb esitada
  • Koroonaviiruse ja Brexiti mõju tollitoimingutele

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

  • tunneb tolliprotseduure ja tolliseaduse muudatusi
  • tunneb tolli tariifseid meetmeid
  • teab dokumente ja tingimusti erinevate lubade taotlemisel

Koolitaja:
Helle Koitla
on töötanud pikka aega Maksu– ja Tolliametis klienditeeninduse vanemspetsialistina. Ta on igapäevaselt kokku puutunud eksportijate ja importijate probleemidega tolliformaalsuste täitmisel. Helle Koitla alustas koolitaja karjääri Maksu- ja Tolliametis viies läbi ettevõtte sisekoolitusi. Koolitanud nii tolliagente kui ka firmade esindajaid. Tänasel päeval töötab ta Sisekaitseakadeemias Finantskolledži Maksunduse ja Tolli õppetooli lektorina.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tolliprotseduurid, tollimaks ja tingimused lubade taotlemisel