Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehituse töövõtja õiguskoolitus

Ootame ehituse töövõtjaid, sh nii all- kui ka peatöövõtja esindajaid koolitusele, mille raames toimub praktiline käsitlus ehituse töövõtja peamistest õigustest ja kohustustest ehituse töövõtulepingute täitmisel.

Eraldi käsitleme töövõtja õigusi hankelepingute täitmisel. Toome olulisemaid näiteid viimase kahe aasta praktikast, kus muutuv majanduskeskkond ja turuolud juba sõlmitud lepinguid pidevalt ümbervaatama on sundinud. Toome näiteid kohtupraktikast, mis on ehituse töövõtulepingute täitmise tava mõjutanud.

Koolituse eesmärk on selgitada ehituslepingu (töövõtulepingu) olemust, sisu, osapoolte õigusi ja kohustusi ning õiguskaitsevahendite kasutamisega seotud küsimusi. Toome esile lepingu kriitilisemad sätted ning õpetame, kuidas lepingu täitmise ajal koostada vajalikud dokumendid nii, et see kas hoiab vaidlused ära või aitab need lahendada.

Sihtgrupp:
Ehitusvaldkonna ettevõtete juhid ja juhatuse liikmed, juristid, aga ka projektijuhid, objektijuhid ja töödejuhid. Samuti on koolitus suunatud ehitustööde tellijatele

Koolituse sisu:

 • Töövõtulepingu objekt
  • lepingudokumentide pädevusjärjekord
  • lepingudokumentide tõlgendamine
  • tööde kvaliteedinõuded
  • nõuded töö juurde kuuluvale dokumentatsioonile
  • muudatus- ja lisatöödega seonduvad küsimused
 • Täitmise tähtaeg
  • tellija koostöö- jm kohustused
  • töövõtja õigus tööd katkestada
  • töövõtja õigus nõuda tähtaja pikendamist ja lisakulude hüvitamist
 • Tööde üleandmine
  • igakuised aktid, vaheaktid
  • põhiline valmidus, vaegtööd
  • lõplik valmidus
 • Lepingu järgsete sanktsioonide kohaldamise lubatavus ja põhimõtted
 • Ehitusgarantii sisu ja garantiiaja nõuded
 • Tellija ja töövõtja lepinguväline vastutus
  • ehitaja vastutus kolmandatele isikutele põhjustatud lepinguvälise kahju korral
  • ehitise omaniku vastutus ehitisest lähtuva ohu korral
  • vastutuskindlustus
  • kindlustuslepingu sõlmimine ja vaidlused

Koolituse läbinu:

 • saab praktilised oskused lepingu sõlmimiseks ning lepingudokumentide koostamiseks
 • oskab lepingu sõlmimise ja täitmise käigus tähelepanu osutada kõige kriitilisematele:
  • teab, milline on töövõtja vastutus lepingu mittetäitmise ja täitmisega viivitamise korral
  • teab, milline on töövõtja vastutus lepingutingimustele mittevastava töö eest
  • teab, millised on töövõtja vastutuse ajalised piirid
  • teab, milline on tellija vastutus lepingurikkumise korral
   oskab eristada töövõtulepingu nõuete aegumist ja töövõtugarantiid
  • teab töövõtugarantii sisu ja olemust, teab, kus sätestatakse garantiitingimusi
 • oskab tähelepanu pöörata vaidlusi tekitavatele asjadele ning käituda viisil, et vaidlusi vältida ja lahendada või siis kindlustada soodne vaidluspositsioon.

Koolitaja:
Alar Urm
, Advokaadibüroo Blessner partner ja vandeadvokaat
Alar Urmil on õigus­nõustamises ja õigus­loomes mitmekümne­aastane kogemus. Tegutseva vandeadvokaadina on vandeadvokaat Alar Urmi töölaual just ehitus- ja riigihangete valdkonna lepingud, probleemküsimused ja vaidlused. Hinnatud spetsialistina on Alar Urm esindanud kliente edukalt sadades kohtu­­vaidlustes ning nõustanud kliente oluliste projektide ja riigi­­hangete läbi­­viimisel. Alar Urm on suure juhtimis- ning koolitajakogemusega: on erinevate ülikoolide lektor, lisaks on tal juhi kogemus erinevatest riigiasutustest, paljude äriühingute nii nõukogu kui ka juhatuse liikme kogemus.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 4,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehituse töövõtja õiguskoolitus