Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Rahavoogude aruande koostamine – enamlevinud vead ja praktilised näited

Koolitusel annab Maire Otsus-Carpenter ülevaate sellest, mida rahavoogude aruanne täpsemalt näitab ning, mida asjatundlik kasutaja sellest välja võib lugeda. Lisaks sellele annab Maire praktilisi soovitusi, kuidas aruannet koostada ja kuidas sellest vead üles leida!

Rahavoogude aruanne on raamatupidamise aastaaruande koosseisus kindlasti üks keerulisemaid aruandeid, kuna andmeid selle aruande koostamiseks ei saa alati võtta otse bilansist või kasumiaruandest. Rahavoogude aruande eesmärk on anda ülevaade ettevõtte kõikidest raha sissetulekutest ja väljaminekutest.  Rahavoogude aruanne on oluline, et hinnata ettevõtte võimet genereerida raha ja raha ekvivalente, mis on omakorda aluseks ettevõtte väärtuse hindamisel.

Sihtrühm:
Pearaamatupidajad, raamatupidajad, finantsjuhid

Teemad:

 • rahavoogude aruande eesmärk ja koostamise üldpõhimõtted
 • rahavoogude aruande koostamine
 • otsemeetod
 • kaudmeetod
 • välisvaluutatehingute kajastamine rahavoogude aruandes
 • konsolideeritud rahavoogude aruanne
 • välisriigis asuva tütarettevõtte rahavoogude aruande konsolideerimine

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, mis on rahavoogude aruande eesmärk ja üldpõhimõtted
 • oskab koostada rahavoogude aruannet
 • teab erinevaid aruande koostamise meetodeid
 • teab konsolideeritud aruande eripäradest

Koolitaja:
Maire Otsus-Carpenter
, finantskonsultant ja koolitaja
Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal, tegutsenud nii pearaamatupidajana kui audiitorina. Ta omab pikaajalist raamatupidamise ja finantsjuhtimise valdkonna koolitaja kogemust. On tegutsenud lepingulise lektorina Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis. Koolitusfirmas Addenda on Maire koolitanud alates aastast 2007. Alates 1994. a. on Maire vandeaudiitor ning kuulub Eesti Audiitorkogusse.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Rahavoogude aruande koostamine – enamlevinud vead ja praktilised näited