Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Nõuded arvetele ja lootusetult tasumata arved – käibemaksu korrigeerimise uus põhimõte

Koolituse eesmärk on käsitleda enamlevinud probleeme arvete vormistamisel ja sisendkäibemaksu mahaarvamisel.

Selgitatakse käibemaksuseaduse muudatust tasumata arvete käibemaksu korrigeerimisel. Puudused arvete vormistamisel ei võimalda maha arvata sisendkäibemaksu ning tekitab tulumaksuriski. Tasumata ja ebakorrektsed arved on oluline äririsk ja lisaks ka väga suur maksuprobleem. Koolitusel vaatame üle kohtupraktika arvete teemal ning selgitame mida tuleb kohtupraktika kohaselt kajastada arvel lisaks seaduses toodud rekvisiitidele.

Sihtrühm:
Raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid, audiitorid, assistendid, juhid, juhatuse liikmed ning spetsialistid, kes omavad kokkupuudet raamatupidamisega.

Koolituse sisu:

 • käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse nõuded arvele (algdokumendile)
 • tasumata arvete, ettemaksuarvete ja kreeditarvete maksuprobleemid
 • tasumata arvete käibemaksu korrigeerimise uus põhimõte, maksuameti selgitused
 • sisendkäibemaksu mahaarvamise põhinõuded
 • maksustamise nüansid kui algdokument ei ole korrektne
 • kas arvet (algdokumenti) saab ostja täiendada ja millal nõuda uut arvet
 • mis juhtub, kui puudub algdokument, kuid väljamakse tagastatakse
 • tehingute tõendamise probleemid
 • kohtupraktika arvete teemal

Veebiseminari täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

 • oskab paremini aru saada maksuseaduse reeglitest seoses arvetega
 • oskab vältida vigu tehingute maksukäsitluse kajastamisel
 • oskab vältida vigu käibedeklaratsiooni täitmisel

Koolitaja:
Tõnis Jakob
, Oü Marisett juhataja ja juhtiv maksukonsultant ning vandeaudiitor
Tõnis Jakob on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1974. aastal kiitusega ning on töötanud Võru Rajooni TK Rahandusosakonna juhatajana (1975 – 1982), Rahandusministeeriumi  Riigitulude Valitsuse juhatajana (1982 – 1990), Maksuameti peadirektori asetäitjana (1990 – 1994), Ernst & Young juhtiva maksukonsultandina ja audiitorina (1994 – 2010) ning KPMG-s juhtiva maksukonsultandina (2010 – 2011) enne OÜ-s Marisett tööle asumist. Tõnis Jakob on osalenud lektorina mitmetel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel avalikel koolitustel ja seminaridel  ning on olnud ülikoolides maksustamise õppejõud. Ta on vannutatud audiitor alates 1994. aastast ning olnud 1994 – 2008.a. Eesti Audiitorkogu juhatuse liige. Tal on laialdane kogemus nii Eesti siseses kui rahvusvahelises maksunõustamises ja maksude planeerimisel erinevate tehingute osas. Tal on pikaajaline kogemus maksuarvestuse nõustamisel ja maksuauditis.

 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Nõuded arvetele ja lootusetult tasumata arved – käibemaksu korrigeerimise uus põhimõte