Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Euroopa kohtu praktika riigihangetes

Riigihankeõigus tugineb suuresti Euroopa Liidu õigusel – hankedirektiividel ja õiguskaitsemeetmete direktiividel. Liidu õigust tõlgendab Euroopa Kohus. Seetõttu on Euroopa Kohtu otsustel oluline roll ka Eesti hankeõiguse arengus. Nagu VAKO (Riigihangete vaidlustuskomisjon) on korduvalt märkinud: „Riigihangete seadust tõlgendatakse kooskõlas selle aluseks oleva direktiiviga, see kohustus lasub nii VAKO-l kui hankijail tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast“. Koolitusel tutvustatakse Euroopa Kohtu viimase kolme aasta olulisemaid lahendeid ning võrreldakse Euroopa hankeõiguse trende Eesti hankepraktikaga.

Koolituse eesmärk on tutvustada Euroopa Kohtu viimase kolme aasta olulisemaid lahendeid ning võrrelda Euroopa hankeõiguse trende Eesti hankepraktikaga.

Koolituse sihtrühmaks on:

 • hankespetsialistid, juristid ning hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad
 • avalik- õiguslike institutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
 • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
 • juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
 • audiitorid
 • EL projektide koordinaatorid
 • riigihankeid kajastavad ajakirjanikud
 • teised huvilised

Koolituse sisu:

 • ülevaade viimase kolme aasta olulisematest lahenditest koos asjakohaste tõlgenduste ja järeldustega
 • ülevaade kõige märgilisematest lahenditest, mis on mõjutanud kogu liidu hankeõigust
 • kuidas lahendeid tõhusalt otsida
 • hankedirektiivid ja õiguskaitsedirektiiv
 • kooskõlaline tõlgendamine, vahetu õigusmõju, EL õiguse esmasus

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • mõistab EL õiguse mõju Eesti hankeõigusele
 • omab ülevaadet Euroopa Kohtu olulisematest lahenditest ja mõistab nende tõlgendust Eesti riigihangetes
 • oskab tõlgendada riigihangete seadust ning väldib seeläbi pikki ja kulukaid vaidlusi

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitaja:
Erki Fels on advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat. Ta on kohtuvaidleja, kes tegeleb peamiselt haldus- ja tsiviilasjadega. Erki Fels on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse spetsialiste, kes on edukalt osalenud meedia tähelepanu pälvinud vaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Ta on nõustanud Eesti suurimaid hankijaid ja pakkujaid, omades kogemust ehitustööde, transpordi, IT, meedia, tervishoiu, energeetika ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hangetes. Erki Fels on aidanud koostada lepinguid ja hanke alusdokumente Eesti kalleimates ja mahukamates riigihangetes. Tänu praktilisele kogemusele on Erki Fels sage koolitaja ning konverentside avakõneleja. Samuti tegeleb ta riigihankeõigusalase teadustööga. Ta on andnud külalislektorina hankeõiguse loenguid Tartu Ülikoolis, retsenseerinud ja juhendanud üliõpilaste magistritöid. Erki Fels on 2019. a avaldatud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autor.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Euroopa kohtu praktika riigihangetes