Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Finantskorrektsiooni otsuste käsitlus hankelepingu muudatusest

Riigikohus on finantskorrektsiooni otsuste osas 2023. a langetanud olulisi otsuseid, sh hinnanud finantskorrektsiooni otsuste aluseks olevate õigusnormide põhiseaduslikkust. 2023. a lahendid mõjutavad kindlasti hankijat ja võivad mõjutada vaidlustuste perspektiive. Koolituse raames analüüsime, kuidas peaks hankija käituma enne hankelepingu muutmist (või kas tegevusetus on hankelepingu muutmine) ning millal tasub finantskorrektsiooni otsust vaidlustama minna.

Sihtrühm:
riigihangete läbiviijad ja aktiivsed pakkujad, juristid, tippjuhid jt huvilised

Koolituse sisu:

  • Kuidas mõjutab Riigikohtu 2023. a praktika finantskorrektsiooniotsuste vaidlustamist?
  • Millega peab hankija arvestama uue kohtupraktika valguses enne hankelepingu muutmist?
  • Kas või millal on hankija tegevusetus hankelepingu muutmine?
  • Millistest kaalutlustest lähtuda finantskorrektsiooniotsuse vaidlustamisel?

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab, millised hankelepingu muudatused võivad kaasa tuua finantskorrektsiooni otsuse
  • teab, millal vaidlustada finantskorrektsiooni otsust.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitaja:
Epp Lumiste, advokaadibüroo Leadell Pilv vandeadvokaat
Epp Lumiste on riigihangete valdkonnas olnud aktiivne enam kui 10. aastat. Ta on nõustanud nii hankijaid, sh tehnilise kirjelduse koostamise osas, kui pakkujaid. Epp Lumiste omandas õigusteaduse bakalaureuse ja magistrikraadi Audentese Ülikoolist. Täiendavalt 2010. a omandas Epp Lumiste LL.M. kraadi USA-st George Washington Ülikoolist. 2005. aastast alates töötas Epp Lumiste Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi õigusosakonnas, kus muuhulgas tegeles rahvusvaheliste hangetega. Lisaks avaliku sektori töökogemusele on Epp Lumiste töötanud eelnevalt advokaadibüroos Advokaadibüroos Aivar Pilv ning Alterna.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Finantskorrektsiooni otsuste käsitlus hankelepingu muudatusest