Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töölepingu korraline ja erakorraline lõpetamine. Kahju hüvitamine

Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, millised on tööandja kohustused ja riskid ning töötaja õigused seoses töölepingu lõpetamisega ja lõppemisega, sh käsitleme koondamisega seonduvaid küsimusi ning erakorralise töölepingu lõpetamise korral töötaja vastutusega seonduvaid sätteid. Toome Teieni kõige värskema kohtupraktika!

Koolitusel anname põhjaliku ülevaate töölepingu korralise ja erakorralise lõpetamisega seonduvatest küsimustest. Majanduslik ebakindlus on taas teravalt päevakorrale tõstnud töösuhetega seotud küsimused: lepingu lõpetamise, sh valedal alustel lepingu lõpetamine, aga ka selle sisu- ja vorminõuetega seotud küsimused ning koondamisega seotud küsimused.
Samuti räägime koolitusel, milliste rikkumiste korral on õigus nõuda kahju hüvitamist töötajalt, milline on töötaja seadusjärgne vastutus ja milline saab olla lepingu kokkulepitud vastutus. Kuidas saab kahjuhüvitist töötaja töötasuga tasaarvestada?

Sihtrühm:
Tööandjad ning tööandja esindajad, personalijuhid ning personaliarvestuse pidajad, raamatupidajad, palgaarvestajad

Teemad:

 • millised on töötaja kohustused?
 • millised on tööandja kohustused?
 • töötaja kahju hüvitamine kohustuste rikkumisel – seadusest tulenev vastutus ja varalise vastutuse kokkulepe
 • töölepingu lõppemise erinevad alused, sh töölepingu korraline ja erakorraline lõpetamine
 • koondamise põhilised reeglid, sealhulgas kollektiivne koondamine ja suhtlus Töötukassaga
 • lepingu ülesütlemise etteteatamistähtajad, ülesütlemise eeltingimused (hoiatamine, teise töö pakkumine, töötaja koolitamine, töö ümber korraldamine)
 • dokumentide vorminõuded
 • töölepingu ülesütlemise piirangud
 • töölepingu ülesütlemise vaidlustamine
 • ülevaade aktuaalsest kohtupraktikast

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet töölepingu erinevatest lõppemise alusest, sh koondamisest
 • teab, mida teha, kui töötaja rikub oma kohustusi ja/ või tekitab kahju
 • tunneb töölepingu ülesütlemise eeldusi ja ülesütlemise sisu- ja vorminõudeid
 • teab kahju hüvitamisega seonduvaid sätteid ning kuidas saab kahjuhüvitist töötaja töötasuga tasaarvestada

Koolitaja:
Jaanika Reilik-Bakhoff, advokaadibüroo Pallo & Partnerid partner ja vandeadvokaat
Jaanika Reilik-Bakhoff on tegelenud tööõigus küsimustega juba ca 10 aastat, esindades nii töötajaid kui tööandjaid, olles kursis nii mõlema osapoole vajadustega. Praegusel hetkel tegeleb Jaanika Reilik-Bakhoff lisaks vaidluste lahendamistele ka palju korrektse dokumentatsiooni koostamisega ning vaidluste ennetamisega.
Jaanika Reilik-Bakhoff on seisukohal, et enamik töövaidlusi on seotud halva kommuniaktsiooniga või valesti koostatud dokumentatsiooniga. Tööõiguses on võimalik paljusid stsenaariume ette näha ning riske vajalikul määral minimaliseerida. Kui tööõiguses järgida õigeid protseduure ning vajalikud dokumendid õigesti vormistada, on võimalik üsna vaidluste vabalt tööelu nautida.
Koolitajana proovib Jaanika Reilik-Bakhoff leida alati vastuseid osalejate küsimustele, vajadusel neid ka pärast koolitust täpsustades ja eraldiseisvalt vastates!

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töölepingu korraline ja erakorraline lõpetamine. Kahju hüvitamine