Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

BIMi rakendamine – kuidas mudelid ehitusprotsessis enda kasuks tööle panna?

Koolituse eesmärk on anda ülevaade mudelprojekteerimisest ning selle rakendusvõimalustest läbi praktiliste näidete. Koolituselt saab ülevaate kuidas on BIM viimastel aastatel Eestis arenenud, milline on olukord täna ning kuhu liigume lähitulevikus.

Kõik räägivad BIMist ja mudelite kasutamisest ehituses ning osades projektides on see juba nõutav eeltingimus, aga Sina oled seni otsustanud truuks jääda oma tavapärasele protsessile? Nüüd on viimane aeg oma konkurentsivõimet tõsta!

BIM ehk ehitusinfo modelleerimine on kaasaegne ehituses kasutatav meetod, mis seob ehitatava hoone ühtsesse 3D keskkonda ning võimaldab selle baasil erinevatel osapooltel ühtse meeskonnana tegutseda alates hoone planeerimisest ja projekteerimisest kuni ehituse ning halduseni välja.

Mudelprojekteerimisel on potentsiaali luua väärtust igas ehitise elukaare etapis, aga kõige suurem kasu on sellel siis, kui erinevad osapooled seda enda kasuks tööle oskavad panna – seetõttu on väga oluline, et BIMi teadlikkus ning baasoskused on kõigil osapooltel olemas. Oskuslik mudelite käsitlemine aitab parandada koostööd projekteerimise ning ehituse ajal ning võimaldab muuta mitmed tööprotsessid efektiivsemaks

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi, millel märgitiud ka TPd (inseneri täiendõppe punktid). Koolitus annab 2.6 TP

Sihtgrupp:
Ehitusvaldkonna spetsialistid, kellel puudub tänaseks suurem kogemus BIM projektidega.
Ehitusjuhid (projektijuhid, objektijuhid); eelarvestajad; projekteerimise projektijuhid; ehituse tellijad; omanikujärelevalve teostajad; alltöövõtu firmade projektijuhid

Koolituse sisu:

  • mis on BIM ja millised on selle kasutusvõimalused praktikas
  • BIM-alased arengusuunad Eestis lähitulevikus
  • millised on kõige olulisemad tarkvarad; mis on IFC formaat?
  • kõige olulisemad õppetunnid, et BIM projekt õnnestuks

Koolituse läbinu:

  • teab, mis on BIM ning oskab leida praktilisi kasutusvõimalusi oma igapäeva töös
  • mõistab, milline on tänane mudelprojekteerimise seis Eestis ning millised on lähiaastate trendid
  • saab aru, mida tähendab IFC formaat ning on kursis kõige olulisemate tarkvaradega
  • oskab defineerida kõige olulisemad otsusekohad ehitusprotsessis, et BIMist maksimaalset kasu saada

Koolitaja:
Miina Karafin on Nordecon AS arendusjuht, kelle igapäeva tööks on BIMi ja teiste digitaalehituse lahenduste rakendamine nii ettevalmistuse kui ka platsimeeskondade seas. Miina puutub igapäevaselt kokku nii tellijate soovide ja nõuete kui ka projekteerijate oskustega, mis annavad hea ülevaate turutendentsidest.
Pärast TTÜ ehitusteaduskonna lõpetamist veetis Miina aasta Ameerikas, ehitusettevõttes Skanska, kus tal oli ainulaadne võimalus õppida oma ala parimatelt spetsialistidelt. Miina on BIMsummit Estonia konverentsi peakorraldaja ning Digitaalehituse klastri juhatuse liige, keskendudes BIM kompetentside kasvule Eestis.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

BIMi rakendamine – kuidas mudelid ehitusprotsessis enda kasuks tööle panna?