Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Uus äriregistri seadus ja äriseadustiku muudatused

Alates 1. veebruarist 2023 hakkasid kõikidele äriregistris olevatele ettevõtetele ja mittetulundusühingutele kehtima uued ja ühtsed reeglid, mille eesmärk on juriidiliste isikute registrimenetluse ühtlustamine. Samas säilitab register erinevate organisatsioonide eripäradest tulenevad võimalused.

Äriregistrit reguleerivad sätted on äriseadustikust üle viidud eraldiseisvasse äriregistri seadusesse ning jõustunud ja jõustumas on ka äriseadustiku muudatused.

Kuna infosüsteemide arenduste maht on suur, on seaduse jõustumine jagatud kolme etappi. Seaduse üldiseks jõustumistähtajaks oli 1. veebruar 2023, osanike nimekirja muudatused jõustuvad 1. septembril 2023 ja ärinime broneerimine ning kindlal kuupäeval kande taotlemise võimalus 1. märtsil 2024.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade uuest Äriregistri seadusest ning Äriseadustiku muudatustest, millest olulisemad on alljärgnevad:

 • majandusaasta aruande esitamata jätmise puhul rakenduvad sanktsioonid
 • järelevalve võimaluste laienemine, registrist kustutamise lihtsustumine ja kiirendamine majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu
 • osaühingute miinimumkapitali nõude kaotamine
 • osanike nimekirja pidamise muudatused
 • osaühingute ja aktsiaseltside netovara nõude muutmine
 • muudatused juriidiliste isikute likvideerimise korras ja likvideerimisaruannete koostamisel

Sihtrühm:
juhatuse liikmed ja ettevõtte omanikud, tippjuhid ning finantsjuhid ja raamatupidajad

Teemad:

 • majandusaasta aruande esitamata jätmise puhul rakenduvad sanktsioonid
 • järelevalve võimaluste laienemine, registrist kustutamise lihtsustumine ja kiirendamine majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu
 • osaühingute miinimumkapitali nõude kaotamine
 • osanike nimekirja pidamise muudatused
 • osaühingute ja aktsiaseltside netovara nõude muutmine
 • muudatused juriidiliste isikute likvideerimise korras ja likvideerimisaruannete koostamisel

Õpiväljunditena koolituse läbinu on kursis uue seaduse sätetega ja kehtiva regulatsiooni muudatustega

Koolitaja:
Toomas Villems
, Audiitorühingu Villems & Partner OÜ partner
Toomas Villems on vandeaudiitor alates 1991 ja avaliku sektori vandeaudiitor alates 2011. aastast. Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni liige. Toomas Villems omab lektorikogemust erinevate koolituste läbiviijana alates 2003. aastast.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Uus äriregistri seadus ja äriseadustiku muudatused