Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas saab tööandja end kaitsta töötaja tööle mitteilmumise või töölepingu töötaja poolt erakorralise lõpetamise puhul?

Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, kuidas saab tööandja end kaitsta, kui töötaja kaob, ehk mida teha töötaja tööle mitteilmumise või töölepingu töötaja poolt erakorralise lõpetamise puhul?

Koolitusel analüüsime viimastel aastatel esile kerkinud problemaatikat, kus tööandja saab töötajalt sms-ga teavituse, ma ei tule rohkem või ei saa üldse teavitust, kuid töötaja ei tule täna, homme, ülehomme ja kahe nädala möödudes väidab, et on haige… Koolitusel vaatame seadusesätteid ja viimase aja töövaidluskomisjoni ning kohtupraktikat, mis puudutab töölepingu erakorralist lõpetamist töötaja poolt (TLS § 91) ning sellega tekkinud kahju hüvitamist tööandjale. Vaatleme, millisel moel ja määral vastutab töötaja tööle mitteasumisel või ette teatamata töölt lahkumisega tekitatud kahju eest, töölt lahkumisel etteteatamata aja eest (muudatused TLS § 100 lg 5 regulatsioonis). Millised on siinkohal soovitused tööandjale ja mida juba ennetavalt teha, et end selliste olukordade eest kaitsta.

Sihtrühm:
Tööandjad ning tööandja esindajad, personalijuhid ning personaliarvestuse pidajad, raamatupidajad, palgaarvestajad

Teemad:

  • Töötaja poolt töölepingu erakorralise ülesütlemise alused (TLS § 91)
  • Mida teha kui töötaja esitab avalduse?
  • Mida teha, kui töötaja lihtsalt ei ilmu tööle?
  • Kahju: TLS § 100 lg 5 vs TLS § 74 lg 5 praktika
  • Leppetrahvid

Õpiväljunditena koolituse läbinu omab ülevaadet töölepingu erakorralisest lõpetamisest töötaja poolt

Koolitaja:
Pirkka-Marja Põldevre on LEADELL Pilv Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner. Ta tegutseb ka advokatuuri äriõiguse komisjoni liikme ning Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja Arbitraažikohtu nõukogu aseesimehena. Pirkka-Marja Põldvere peamised tegevusvaldkonnad on vaidluste lahendamine (sh arbitraaž) ja üldine ärinõustamine, samuti on ta tuntud tööõigusega seotud vaidluste lahendajana. Tema jaoks on huvitav ja köitev leida viis, kuidas jõuda igal konkreetsel juhul lahenduseni, mis mõlema poole huvisid ja eesmärke katab, st leida erimeelsuste tegelikke põhjuseid ja otsida neid arvestades lahendust.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas saab tööandja end kaitsta töötaja tööle mitteilmumise või töölepingu töötaja poolt erakorralise lõpetamise puhul?