Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehitusjuht (tase 6) spetsialiseerumisalane baaskoolitus – omanikujärelevalve tegevus

Antud koolitus on kohustuslik kutse taotlejale, kes soovib taotleda Ehitusjuht (tase 6) kutsetunnistust spetsialiseerumisega omanikujärelevalve tegevusele.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse kohaselt:

 • Isik, kes võis enne ehitusseadustiku jõustumist tegutseda ehitusalal ja kelle oskuste ja teadmiste kohta esitatakse ehitusseadustikuga täiendavaid nõudeid, võib jätkata oma majandus- ja kutsetegevust seni kehtinud eeltingimuste täitmise korral kuni järgmiste tähtpäevade saabumiseni:
  1. 2016. aasta 31. detsembrini arhitektuurse projekteerimise tegevusalal;
  2. 2017. aasta 31. detsembrini projekteerimise (välja arvatud arhitektuurse projekteerimise), ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ning omanikujärelevalve tegevusalal;
  3. 2018. aasta 30. juunini ehituse tegevusalal.

Peale nimetatud tähtaja saabumist võib ettevõtja ehitusalal majandustegevuse korras pakkuda oma teenuseid ning tegutseda, kui ettevõtja vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendab haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kutse või muu õigusakti kohane pädevustunnistus.
Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et inimesel on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

PS! Nõuded koolituse läbimiseks ja tunnistuse omandamiseks: Eksami sooritamine ja 90% osalemine kontaktõppes.

Sihtrühm:
Ehitusjuhid (tase 6), omanikujärelevalve tegijad.

Teemad:

 • Ehitustooted, standardid, nõuded.
 • Koormused ja staatika.
 • Järelvalve korraldus ehituses (omanikujärelvalve kava).
 • Ehitusprojekti kontroll, ekspertiis, projektimuudetused.
 • Ehituskonstruktsioonid.
 • Elektripaigaldis hoones.
 • Hoonete küttesüsteemid; Hoonete jahutussüsteemid; Ventilatsioonisüsteemid.
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid;
 • Tuleohutussüsteemid.

Programm:

 • I päev
  • 09.30–12.45 ehitustooted, standardid, nõuded (4 ak. h)
  • 13.15–16.30 koormused ja staatika (4 ak.h)
 • II päev
  • 09.30–13.45 järelevalve korraldus ehituses (omanikujärelevalve kava) (5 ak.h)
  • 14.00–15.30 ehitusprojekti kontroll, ekspertiis, projektimuudatused (2 ak.h)
 • III päev
  • 09.30–14.45 ehituskonstruktsioonid (6 ak.h)
  • 15.00–16.30 elektripaigaldis hoones (2 ak.h)
 • IV päev
  • 09.30–11.45 hoonete küttesüsteemid; Hoonete jahutussüsteemid; Ventilatsioonisüsteemid (3 ak.h)
  • 12.30–14.45 vee- ja kanalisatsioonisüsteemid (3 ak.h)
  • 15.00–16.30 tuleohutussüsteemid (2 ak.h)

Koolitajad:
Enno Rebane – Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, tegevdirektor (diplomeeritud ehitusinsener)
Tõnu Peipman – Inseneribüroo Printsiip OÜ, ehitusinsener/vastutav projekteerija (diplomeeritud ehitusinsener)
Kaido Kägu – Cuculus Consult OÜ juhatuse liige (volitatud ehitusinsener)
Kaspar Tennokese – TALTECH doktorant / Nordest Ekspert OÜ projektijuht (volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener; diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener)
Kaljo Haavandi – Teim Elekter TÜ, juhataja asetäitja (diplomeeritud elektriinsener)
Peeter Parre – Inseneribüroo Aksiaal, juhataja (diplomeeritud ehitusinsener)

Lisainfo:

 • Koolitus lõpeb teadmiste kontrolli ehk eksamiga, mis toimub Eesti Ehitusettevõtjate Liidu (EEEL-i) kontoris, Pärnu mnt 141, VII korrus (uksekell –EEEL). Eksam kestab maksimaalselt 90 minutit. PS! Täpne eksami kuupäev selgub koolitusprogrammi alguskuupäevaks.
 • Antud koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse, millel on märgitud täiendõppe punktid (Eesti Ehitusinseneride Liidult). Antud omanikujärelevalve koolitus annab 24 TP (inseneri täiendõppe punkti).
 • Maksumus sisaldab antud kutsenõuetele vastavaid teadmisi, eksami läbiviimist, eksami edukal läbimisel tunnistust, inseneri täiendõppe punkte, õppematerjale ja kohvipause.
  • Koolitusele registreerimisel on Teil võimalik otsustada, kas soovite õppematerjale elektrooniliselt või paberkandjal. Palun lisage registreerimisel info, kui soovite esitlust paberkandjal.
   Elektroonilised materjalid saate kätte koolitusele eelneval päeval e-kirja teel. Pabermaterjalid saate tavapäraselt koolituspäeval.
   Täname, kui valite elektroonilised materjalid ja mõtlete loodussäästlikult.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehitusjuht (tase 6) spetsialiseerumisalane baaskoolitus – omanikujärelevalve tegevus