Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Menetluse läbiviimine ja menetlusdokumentide koostamine sotsiaaltöös, sh kohtumenetlustes osalemine

Olete lahkesti palutud osalema koolitusel, kus räägime menetlusdokumentide, sealhulgas kohtumenetluse koostamisest sotsiaal- ja lastekaitse töös.
Räägime menetlusdokumentide ja kirjalike seisukohtades esitamisest, tõenditest ja tõendite esitamise korrast. Anname ülevaate kohtutoimingutest ja menetlusest, sealhulgas avalduste esitamine, ärakuulamine ja arvamuste kogumine.

Sihtrühm:
Sotsiaaltöö ametnikud, lastekaitsespetsialistid ning lapsi puudutavates tsiviilõiguslikes menetlustes osalevad advokaadid

Koolituse sisu:

 • kohtumenetluse ülspõhimõtted ja staadiumid
 • menetlusdokumendi vormi- ja sisunõuded
 • kohtule dokumentide esitamise kord
 • kohtutoimingud ja kohtumenetlus
 • lapsesõbralik menetlus
 • tõendid tsiviilkohtumenetluses
 • taotlused kohtumenetluses
 • arvamuste kogumine ja ärakuulamine ning kohtule esitamise vorm
 • kohaliku omavalitsuse esindaja osalemine täitetoimingus

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, kuidas vormistada nõuetekohaseid dokumente ja tõendeid
 • omandab teadmised kohtumenetluste alustamiseks ja kohtuga suhtlemiseks lihtsamates kaasustes
 • teab, millistel juhtudel kindlasti kasutada menetlustes õigusabi teenuseid

Koolitaja:
Janne-Liisa Ottis, Advokaadibüroo DEM vandeadvokaat
Janne-Liisa Ottis töötab alates aastast 2017 perekonnaõiguse advokaadina. Janne-Liisa Ottis on koolitusel käsitletavad teemad läbinud ka isiklikult kohtumenetlustes, sealhulgas on osalenud kohtumenetluses nii vanemate kui ka laste esindajana. Janne-Liisa Ottis omab märkimisväärset kogemust perekonnaseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste osas, mida on vaja erinevate õiguslike probleemide tõttu tsiviilkohtutes lahendada.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Menetluse läbiviimine ja menetlusdokumentide koostamine sotsiaaltöös, sh kohtumenetlustes osalemine