Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Haldusakti (otsuse) kehtetuks tunnistamine ja muutmine sotsiaaltöö valdkonnas

Koolitusel kõneleme haldusakti kehtetuks tunnistamisest ja muutmisest sotsiaaltöö valdkonnas. Tuginedes aktuaalsel õiguspraktikal vaatleme, mida teha, kui selgub asjaolu, et isikule määrati toetust või teenust, milleks tal ei olnud õigust? Mida teha, kui selgub, et taotleja on esitanud teadlikult ja tahtlikult valeinformatsiooni hüve saamiseks? Kuidas viia ellu otsuse muutmine?

Sihtgrupp:
Lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialistid, juristid

Koolituse sisu:

  • usalduse kaitse põhimõte otsuse muutmisel või kehtetuks tunnistamisel
  • otsuse kehtetuks tunnistamine isiku kasuks vs isiku kahjuks ja selle tagajärjed
  • otsuse kehtetuks tunnistamine edasiulatuvalt vs tagasiulatuvalt ja selle tagajärjed
  • kehtetuks tunnistamise menetlus
  • kaalutlusõigus otsuse muutmisel või kehtetuks tunnistamisel ja otsuse kehtetuks tunnistamise kohustus
  • haldusakti muutmine ja kehtivuse peatamine

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

  • teab, kuidas tunnistada haldusakti isiku kahjuks kehtetuks
  • oskab kohustuse rikkumise korral hüvitise andmise kulutused tagasi nõuda

Koolitaja:
Alar Urm
, Advokaadibüroo Blessner partner ja vandeadvokaat
Lisaks igapäevasele tööle vandeadvokaadina on Alar Urmil Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist aastatepikkune koolitamise kogemus. Alar Urm omab õigusalast kõrgharidust ning tema igapäevasesse praktikasse kuuluvad haldusmenetluse, sh haldusakti ja -lepinguga seotud küsimused. Alar Urm on suure juhtimis- ning koolitajakogemusega: on erinevate ülikoolide lektor, lisaks on tal juhi kogemus erinevatest riigiasutustest, paljude äriühingute nii nõukogu kui ka juhatuse liikme kogemus.
Koostöös Addendaga on Alar Urm koolitanud alates 2018. aastast sotsiaal- ja lastekaitsetöötajaid haldusmenetluse valdkonnas süsteemselt. 2018. aastal viisime Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi koolituse enam kui 300-le KOV sotsiaalvaldkonna ametnikule ning 2020/2021. aastal enam kui 250-le osalejale.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Haldusakti (otsuse) kehtetuks tunnistamine ja muutmine sotsiaaltöö valdkonnas