Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kohtumenetlus hooldus- ja suhtlusõiguse vaidlustes läbi KOV prisma

Koolitusel räägime kohtumenetlusest seoses hooldus- ja suhtlusõiguse vaidlustega, kuhu on kohalik omavalitsus kaasatud või mis on kohaliku omavalitsuse poolt algatatud.

Räägime nii kohtule dokumentide esitamise korrast kui käsitleme ka vanematelt hooldusõiguse ära võtmist kohaliku omavalitsuse poolt. Koolituse käigus vastame enamlevinud küsimustele:

 •  Millistel juhtudel on kohtud kohaldanud hooldusõiguse üleandmise sätteid?
 • Mida käsitletakse hooldusõiguse vaidlustes lapse huvina?
 • Kelle arvamusele viitavad kohtud hooldusõiguse osas otsustuse tegemisel kõige enam ning millega peaks kohaliku omavalitsuse esindaja arvestama oma arvamuse koostamisel?
 • Milline võiks olla kohaliku omavalitsuse toetus vanemate ja laste suhte taastamisel.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade hooldus- ja suhtlusõiguse kohtutoimingutest ja menetlusest, sh avalduste esitamine, ärakuulamine ja arvamuste kogumine.

Sihtrühm:
Lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialistid

Koolituse sisu:

 • Kohaliku omavalitsuse poolt kohtule avalduse esitamine seoses vanematelt hooldusõiguse ära võtmiga
 • Elatise nõude esitamine vanematele, kellelt on hooldusõigus ära võetud
 • Kohtule dokumentide esitamise kord
 • Kohtutoimingud ja kohtumenetlus
 • Lapsesõbralik menetlus
 • Arvamuste kogumine ja ärakuulamine ning kohtule esitamise vorm
 • Lapse õiguste kaitse suhtluskorra kohtulahendite täitmisel
 • Kohaliku omavalitsuse esindaja osalemine täitetoimingus
 • Lastekaitsetöötaja roll suhtluskorra täitmisel
 • Kohaliku omavalitsuse toetus vanemate ja laste suhte taastamisel

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, millistel juhtudel on kohtud kohaldanud hooldusõiguse üleandmise sätteid;
 • teeab, milline on lapsesõbralik menetlus ja lastekaitse töötaja roll suhtluskorra täitmisel.

Koolitaja:
Janne-Liisa Ottis, Advokaadibüroo DEM vandeadvokaat
Janne-Liisa Ottis töötab alates aastast 2017 perekonnaõiguse advokaadina. Janne-Liisa Ottis on koolitusel käsitletavad teemad läbinud ka isiklikult kohtumenetlustes, sh on osalenud kohtumenetluses nii vanemate kui ka laste esindajana. Janne-Liisa Ottis omab märkimisväärset kogemust perekonnaseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste osas, mida on vaja erinevate õiguslike probleemide tõttu tsiviilkohtutes lahendada.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kohtumenetlus hooldus- ja suhtlusõiguse vaidlustes läbi KOV prisma