Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töölepingu lõpetamine ja lepingu lõppemisel makstavad summad. Töölepinguseaduse muudatused 2024

Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, millised on tööandja õigused, kohustused ja riskid ning töötaja õigused seoses töölepingu lõppemisega, sh käsitleme koondamisega seonduvaid küsimusi.

Koolitusel anname põhjaliku ülevaate töölepingu lõpetamise ja lõppemisega seonduvatest küsimustest, sh lepingu lõppemisel maksmisele kuuluvatest summadest. Käsitleme ka 2024. aasta jaanuaris jõustuvaid töölepinguseaduse muudatusi.
Majanduslik ebakindlus on teravalt päevakorrale tõstnud töösuhetega seotud küsimused: kas tööandjal jagub tellimusi/kliente, st.töötajatele tööd ja vahendeid selle eest tasumiseks? Kas võimalikud muudatused ja ümberkorraldused on lühiajalised või pigem jäävad? Keda/kuidas koondada, kuidas vormistada ülesütlemisavaldus, millised summad ja millal maksta nn lõpparvena?
Koolitusel räägime läbi praktiliste näidete ja aktuaalse kohtupraktika teema puusta ja punaseks! Vastuseta ei jää ükski küsimus!
Kuna lähenev uus aasta toob kaasa ka muudatusi töölepinguseaduses, siis vaatame koolituse käigus üle needki.

Sihtrühm:
Tööandjad ning tööandja esindajad, personalijuhid ning personaliarvestuse pidajad, raamatupidajad, palgaarvestajad

Teemad:

 • tööandja algatusel töölepingu lõppemise erinevad alused
 • lepingu ülesütlemise etteteatamistähtajad, ülesütlemise eeltingimused (hoiatamine, teise töö pakkumine, töötaja koolitamine, töö ümber korraldamine)
 • koondamise põhilised reeglid, sealhulgas kollektiivne koondamine ja suhtlus Töötukassaga
 • dokumentide vorminõuded
 • lepingu lõppemisel makstavad erinevad hüvitised ja nende arvutamise probleeme ja näiteid
 • pärast töösuhte lõppemist pooltele jääda võivad kohustused
 • töölepingu ülesütlemise ja lõpparvena saadud summade vaidlustamine
 • ülevaade aktuaalsest kohtupraktikast
 • töölepinguseaduse muudatused 2024

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet töölepingu erinevatest lõppemise alusest, sh koondamisest
 • tunneb töölepingu ülesütlemise eeldusi
 • teab, kuidas vormistada ülesütlemisavaldust ja millised on selle levinumad vead
 • orienteerub lõpparvega makstavates hüvitistes ja oskab neid välja arvestada

Koolitaja:
Thea Rohtla
, Rohtla Law Office OÜ juhataja, jurist
Thea Rohtla on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Tööõigusele pühendus ta 1996. aastast, kui võeti vastu Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus ja moodustati töövaidluskomisjonid. Kümme aastat juhtis Thea Rohtla ühte töövaidluskomisjonidest ning üle viie aasta tegutses tööõigusabi osutava büroo Labour Consulting OÜ tegevjuhina. Alates 2012. aasta veebruarist tegutseb Thea Rohtla enda büroo alt, nõustades nii juriidilisi isikuid kui eraisikuid. Thea Rohtla on hinnatud koolitaja ja lektorina tööõiguse alal juba 25 aastat.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töölepingu lõpetamine ja lepingu lõppemisel makstavad summad. Töölepinguseaduse muudatused 2024