Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Korrektse toitlustushanke läbiviimine

Koolituse eesmärk on anda hankijale juhised, kuidas paremini läbi viia toitlustushankeid. Kevadine hangete hooaeg tõendas, et hankijatel on jätkuvalt probleeme nii lähteülesande korrektse sõnastamise, kvalifitseerimis- ja vastavustingimuste seadmisega, kui ka hindamiskriteeriumite leidmisega.

Koolituse raames käiakse läbi peamised tüüpvead, mis peaks aitama vähendada hanke vaidlustamise võimalust ja tagama selle, et hange ka tegelikkuses vastab RHS-i nõuetele. Koolitusel selgitatakse VAKO praktikat ning ühtlasi seda, miks teise hankija dokumentide kopeerimine ei ole tegelikkuses alati hea mõte.

Sihtrühm:
Koolitus on suunatud eeskätt hankijatele, kes viivad läbi toitlustushankeid. Näiteks: kohalike omavalitsuste riigihankespetsialistid ja juristid, kes korraldavad hankeid haridusasutustele, haiglad, kaitseinvesteeringute keskus, lennujaam jpt.

Samuti on koolitusel osalemisest kasu pakkujatele.

Koolituse sisu:

  • kuidas valida hankeliik? Eriteenuste ja eriteenuste kontsessiooni eristamine
  • kuidas koostada tehnilist kirjeldust – määratleda hanke ese?
  • kuidas sõnastada hindamise ja vastavuse tingimused, seejuures analüüsime, mida üldse tohib hinnata.
  • eduka pakkuja väljaselgitamine.
  • mida teha vaidlustuste korral?

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitaja:
Epp Lumiste,
 Advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat
Epp Lumiste omandas õigusteaduse bakalaureuse ja magistrikraadi Audentese Ülikoolist. Täiendavalt 2010. a omandas Epp LL.M. kraadi USA-st George Washington Ülikoolist. 2005. aastast alates töötas Epp Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi õigusosakonnas, kus muuhulgas tegeles rahvusvaheliste hangetega. Lisaks avaliku sektori töökogemusele on Epp töötanud eelnevalt Advokaadibüroos LEADELL Pilv ja käesoleval ajal töötab Advokaadibüroos ALTERNA.

Lisainfo: Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Korrektse toitlustushanke läbiviimine