Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Riigihanke eri etappides hankija vigade tuvastamine ja rikkumiste ennetamine

Koolituse eesmärk on läbi praktiliste ülesannete ja kaasuste õpetada tuvastama tüüpilisi riskikohti alates hanke planeerimisest kuni hankelepingu sõlmimiseni.

Sihtrühm:
Sisekontrolör, audiitor, hankejuht, hankejurist, hankespetsialist, pakkujad, projektijuhid, kes oma töös riigihangetega kokku puutuvad

Teemad:

 • tüüpilised vead hanke planeerimisel – vigade ennetus, tuvastamine ja seljatamine
 • vead ja tegematajätmised hanke alusdokumentides – vigade ennetus, tuvastamine ja seljatamine
 • vead pakkuja selgituspäringute menetlemisel – vigade ennetus, tuvastamine ja seljatamine
 • vead pakkumuste menetlemisel eri hanke etappides ja mida ette võtta
 • vead seoses pakkumuse kehtivusajaga
 • hankelepingu korrektne sõlmimine
 • hankelepingu ülesütlemine ja force majeure olukorrad
 • hankelepingu korrektne muutmine

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab kõige tüüpilisemaid vigu hanke planeerimisel – oskab neid ennetada, tuvastada ja seljatada
 • oskab ennetada, tuvastada ning seljatada hanke alusdokumentidega seotud vigu
 • teab kuidas ennetada, tuvastada ja seljatada pakkuja selgituspäringute menetlemisel tekkida võivaid vigu
 • on teadlik vigadest pakkumuste menetlemisel eri hanke etappides ja teab, mida ette võtta
 • teab vigu, mis on seotud pakkumuse kehtivusajaga
 • teab, kuidas korrektselt sõlmida hankelepingut
 • teab, millistes tingimustes tohib hankeleping üles öelda ja kuidas toimida force majeure olukordades
 • on teadlik, kuidas hankelepingut korrektselt muuta.

Koolitaja:
Kristiina Kaarna on Fripro OÜ RAB-kontaktisik ja advokaat (ajutiselt liikmesus peatatud), endine Coinmetro RAB-kontaktisik ja üle 10 aasta pikkuse kogemusega koolitaja.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Riigihanke eri etappides hankija vigade tuvastamine ja rikkumiste ennetamine