Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Lapse huvide kaitsmisel võõrandamise tõendamine kohtumenetluses

Koolitusel käsitleme juriidilisest aspektist olukorda, kus lapsega kooselava vanema poolt toimub lapse võõrandamine lahuselavast vanemast. Räägime kohtupraktikast ja kohtumenetlusest antud küsimusel ning kuidas kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialist peaks ja võiks reageerida, kui niisugune olukord talle silma jääb.

Sihtrühm:
Lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialistid

Koolituse sisu:

 • lapse parimad huvid
 • kohtutoimingud ja kohtumenetlus
 • lapse õigus avaldada arvamust ja olla ära kuulatud
 • lapsesõbralik menetlus
 • arvamuste kogumine ja ärakuulamine ning kohtule esitamise vorm
 • lapse õiguste kaitse suhtluskorra kohtulahendite täitmisel
 • kohaliku omavalitsuse esindaja osalemine täitetoimingus
 • lastekaitsetöötaja roll suhtluskorra täitmisel
 • kohaliku omavalitsuse toetus vanemate ja laste suhte taastamisel

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, mida käsitletakse hooldusõiguse vaidlustes lapse huvina?
 • teab, kelle arvamusele viitavad kohtud hooldusõiguse osas otsustuse tegemisel kõige enam ning millega peaks kohaliku omavalitsuse esindaja arvestama oma arvamuse koostamisel?
 • teab, milline võiks olla kohaliku omavalitsuse toetus vanemate ja laste suhte taastamisel?

Koolitaja:
Janne-Liisa Ottis, advokaadibüroo DEM vandeadvokaat
Janne-Liisa Ottis töötab alates aastast 2017 advokaadina ning peamiselt esindab kliente tsiviilasjades. Janne-Liisa Ottis on koolitusel käsitletavad teemad läbinud ka isiklikult kohtumenetlustes, seal hulgas on osalenud kohtumenetluses nii vanemate kui ka laste esindajana, mistõttu omab ta märkimisväärset kogemust perekonnaseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste osas, mida on vaja erinevate õiguslike probleemide tõttu tsiviilkohtutes lahendada.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Lapse huvide kaitsmisel võõrandamise tõendamine kohtumenetluses