Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Isikuandmete kaitse ja töötlemine haridusasutuses

Kas kooli või lasteaia lõpetajate nimekirjade avaldamine on lubatud? Aga ekskursioonil, lõpuaktusel või muul avalikul kooliüritusel pildistamine? Mida peaks kool/ lasteaed tegema, kui üks lapsevanem on nõus aga teine keeldub nõusolekust andmete töötlemiseks? Mis saab nii lapse kui tema vanemate andmetest suhte lõppemisel kooli/ lasteaiaga?

Koolitusel räägime isikuandmete töötlemise põhimõtetest haridusasutuses, nii suhtes olles kui selle lõppemisel, jagame kogemust ja praktikat, kuidas õigesti käituda ning ennetada võimalikke esilekerkivaid andmekaitsealasid probleeme.

Koolituse eesmärk on: 

 • anda teavet isikuandmetega kokku puutuvale isikule tema õigustest ja kohustustest (õpi)laste ja lapsevanematega seotud isikuandmete kasutamisel, töötlemisel ja säilitamisel
 • anda infot isikuandmete töötlemisega seotud peamistest juhtudest haridusasutusest: ühised sündmused ja nende pildistamine, õpilaste ja töötajate nutiseadmete kasutamine, hinded, arenguvestlus jne.
 • lapse terviseandmete regulatsioon
 • anda teavet, mis saab lapse ja tema vanemate isikuandmest suhte lõppedes.

Sihtrühm:
Haridusasutuse (koolid, lasteaiad, huvikoolid, huviringid jm) juhid, infojuhid, sekretärid, jt isikuandmetega kokkupuudet omavad isikud

Koolituse sisu:

 • Isikuandmete kaitsmisest
  • olulisemad mõisted (töötleja, andmesubjekt jne)
  • isikuandmete kaitse allikad ja töötlemise eesmärk
  • isikuandmete liigid (nö tavalised andmed ja delikaatsed isikuandmed – nende töötlemise erisused)
  • isikuandmete töötlemise põhimõtted
  • töötlemine nõusoleku alusel ja nõusolekuta (töötlemise lubatavus)
  • andmesubjekti õigused
 • Isikuandmete töötlemine suhtes olles ja suhte lõppemisel
  • laste ja nende vanemate isikuandmete töötlemine suhte ajal: milliseid andmeid töödeldakse?
  • Peamised eksimused isikuandmete töötlemisel haridusasutustest
  • laste ja nende vanemate isikuandmete töötlemine suhte lõppemisel: kui töösuhe on läbi, mis saab siis lapse ja tema vanema isikuandmetest?
  • lapse arvamus ja nõusolek
 • Isikuandmete töötlemise peamised juhud haridusasutuses
  • koolide/lasteaedade veebisaidid
  • pildistamine ja salvestamine
  • videovalve
  • õpilaste ja töötajate nutiseadmed
  • laps ja hinded
  • arenguvestlus
  • lapse tervislik seisund
  • EHIS ja muud andmekogud
 • Haridusasutustega seotud menetluspraktika

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, kuidas töödelda lapse ja tema vanema isikuandmeid olles suhetes ja selle lõppemisel
 • oskab ületada kitsaskohti, mis tekivad lapse isikuandmete töötlemisel koolis/ lasteaias

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitaja:
Liisi Jürgen
, Advokaadibüroo Njord partner ja vandeadvokaat
Vandeadvokaat Liisi Jürgen on spetsialiseerunud juriidilistele küsimustele, mis puudutavad andmekaitset, e-kaubandust, elektroonilist allkirjastamist (k.a autentimise ja e-ID õiguslikke küsimusi), tarbijakaitset ja tootearendust. Ta juhib büroo IT-õiguse valdkonda ning on külalislektor Eesti vanimas ja mainekamas ülikoolis – Tartu Ülikoolis. Liisi Jürgen nõustab kliente ka äriõiguses ning healthtech’i vallas. Liisi Jürgen osales aastatel 2015-2016 e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse väljatöötamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures loodud töörühmas.
Liisi Jürgen on mitmete andmekaitsealaste ja IT-õigust puudutavate artiklite autor. Ta on armastatud koolitaja, kes suudab publiku ka kõige keerukamad küsimused lihtsalt lahtiseletada.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Isikuandmete kaitse ja töötlemine haridusasutuses