Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Soojuspumba küttesüsteemide projekteerimise põhimõtted ja praktilised arvutused

Koolituse eesmärk on anda osalejatele põhjalik ülevaade soojuspumpade kasutamise võimalustest ja erinevatest lahendustest küttesüsteemi projekteerimisel.

Sihtrühm:
Insenerid, projekteerijad, ehituse järelevalve spetsialistid ja ehitajad

Teemad:

 • soojuspumpade tööpõhimõte, efektiivsuse mõjutajad, kasutusalad
  • soojuspumpade põhiolemus ja tööpõhimõtted
  • faktorid, mis mõjutavad soojuspumpade efektiivsust
  • praktilised näited ja kogemused soojuspumpade efektiivsest kasutamisest erinevates kontekstides
 • soojuspumpade liigid, erinevad energiaallikad soojuspumpade jaoks
  • ülevaade erinevatest soojuspumpatüüpidest ja nende omadustest
  • erinevad energiaallikad, mis võivad toimida soojuspumpadele kui jõuallikad
  • kuidas valida sobiv soojuspump vastavalt keskkonna eripärale
 • õhksoojuspumpade välisosade paiknemine
  • praktilised näpunäited õhksoojuspumpade välisosade paigutamiseks
  • probleemidevaba töö tagamine ja nõuete täitmine välisosade paigutuse osas
 • maakontuuri valik
  • erinevad võimalused maapinnast energia saamiseks
  • maast energiaammutamise tingimused hoonele
 • soojuspumpade dimensioneerimine, teeme läbi reaalsed valikud
  • soojuspumpade dimensioneerimine
  • soojuspumpade hüdraulikaskeemi dimensioneerimine
  • praktiline käsitlus soojuspumpade dimensioneerimisest – reaalsete projektinäidete analüüs ja dimensioneerimine
  • kuidas arvestada erinevate teguritega, nagu kliimatingimused ja hoone tehnilised parameetrid

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • mõistab soojuspumpade tööpõhimõtteid ning suudab neid praktiliselt rakendada
 • oskab eristada erinevaid soojuspumbatüüpe ning teab nende süsteemide erinevusi
 • oskab soojuspumpasid dimensioneerida, võttes arvesse erinevaid kliimatingimusi ja hoone eripära
 • oskab pöörata tähelepanu soojuspumba valikuks vajalikele tingimustele ja tulemuslikult kombineerida neid teiste kütteliikidega
 • oskab dimensioneerida soojuspumbasõlme ja soojuspumbasõlme komponente
 • teab erinevaid lahendusi maapinnast soojuse saamiseks, arvestades maapinna eripärasid, erinevate lahenduste eeliseid ja puuduseid ning eelduseid
 • oskab hinnata välisosade paiknemist ja kaasnevaid ohte ja nõudeid
 • oskab teha põhjendatud küttesüsteemi valikut soojuspumbale vastavalt hoone eripäradele

Koolitaja:
Imre Hõrak
, Airwave OÜ suurprojektide müügiinsener, diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
Imre Hõrak omab märkimisväärset kogemust nii projekteerimisest kui KVJ süsteemide ehitamisest ja ekspertiisidest. Viimased 5 aastat on ta töötanud Airwave OÜ-s suurprojektide müügiinsenerina, kus tema põhitööks on nõustada igapäevaselt KVJ projekteerijaid, lõppkliente, investoreid. Imre Hõrak on peamiselt keskendunud oma töös erinevatele soojuspumba- ja jahutusseadmete lahendustele, samuti energiasäästule ning kliendi soovide maksimaalsele realiseerimisele.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 2,4 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Soojuspumba küttesüsteemide projekteerimise põhimõtted ja praktilised arvutused