Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe.

Koolituse eesmärk on organisatsiooni töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme, juhi töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe.

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).


Sihtrühm:
Organisatsioonide töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, juhid

Addenda OÜ on registreeritud EV Sotsiaalministeeriumis “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel töötervishoiu ja tööohutusalase välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.
Reg.nr 22/2014

Koolituse sisu:

 • töötervishoiust ja tööohutusest üldiselt
  • mõisted
  • töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riiklikul tasandil ja ettevõtte tasandil, sh vajalik dokumentatsioon
  • tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
  • oluliste õigusaktide tutvustus
  • oluliste infoallikate tutvustus
 • tööõnnetus ja kutsehaigused
  • statistika
  • tööõnnetusest ja kutsehaigusest teatamine, uurimine ja dokumenteerimine
 • ohutegurid töökeskkonnas
  • üüsikalised ohutegurid
  • bioloogilised ohutegurid
  • keemilised ohutegurid
  • füsioloogilised ohutegurid
  • psühholoogilised ohutegurid
  • isikukaitsevahendid
 • riskianalüüs, tegevuskava ja sisekontroll
  • riskianalüüsi koostamine
  • tegevuskava koostamine
  • sisekontrolli vajadus ja läbiviimine
 • töötajate tervisekontroll
  • ervisekontrolli suunamine, läbiviimine ja dokumenteerimine

Õpiväljundina koolituse läbinu:

 • omandab esmased teadmised ning pädevused, mis on nõutavad organisatsiooni töötervishoiu spetsialisti ametikohale nimetatud spetsialistile vastavalt töötervishoiu- ja tööohutuse seadusele
 • oskab ennetada kutsehaigusi
 • hindab ohutegureid organisatsioonis
 • koostab riskianalüüsi

Koolitajad:
Jaanika Jelistratov. Jaanika on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervisekaitse spetsialisti eriala. Peale kooli lõpetamist spetsialiseerus ta töötervishoiu ja tööohutuse peale. Suundus tööle Riskianalüüs OÜsse. Sealtkaudu on pidanud mitmetes ettevõtetes töökeskkonnaspetsialisti ametit, koostanud hulgaliselt riskianalüüse ning täiendanud ennast pidevalt töötervishoiu ja tööohutuse temaatikal. Koolitaja ametit hakkas Jaanika pidama juba 6 aastat tagasi, kui sai esmalt koolitatud erinevaid noorteorganisatsioone meeskonnatöö, konflikitide lahendamise ning projektijuhtimise alal. Viimased kaks aastat on Jaanika keskendunud põhiliselt töötervishoiu- ja tööohutusalastele koolitustele.

Kristi Jõeorg on Riskianalüüs OÜ omanik, tööohutuse- ja töötervishoiu spetsialist ning koolitaja.
Ta omab Tallinna Tehnikaülikoolis omandatud magistrikraadi Tööhügieeniku erialal. Aastatel 2007-2010 oli Kristi töökeskkonnaspetsialist Saku Metall AS-s. Ta on omandanud palju praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste teenuste pakkumise raames (korraldanud tööohutusalast tööd väga paljudes erineva spetsiifikaga ettevõtetes). Kristi oli lektor Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Tööinspektsiooni koolitustel, koolitab käesoleval ajal nii Personali Arenduskeskuses kui ka koolitusfirmas Addenda. Korraldab Eestis populaarset iga-aastast Töötervishoiu ja Tööohutuse Treffi. Läbinud palju erialaseid lisakoolitusi ning osalenud Euroopas erinevatel tööohutusalastel konverentsidel.

Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe.