Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe.

Koolituse eesmärk on organisatsiooni töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme, juhi töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe.

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).


Sihtrühm:
Ettevõtete ja asutuste töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, juhid ja kõik, kes on antud teemast huvitatud.
Koolitus sobib töökeskkonnaspetsialistide, töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu väljaõppeks

Addenda OÜ on registreeritud EV Sotsiaalministeeriumis “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel töötervishoiu ja tööohutusalase välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.
Reg.nr 22/2014

Koolitus on salvestatud märtsis 2023 ning sisaldab kõiki olulisi ja aktuaalseid muudatusi, mis puudutavad organisatsiooni töökeskkonnaalast korraldust:

 • tööohutusalase töö üldine korraldamine ja ülevaade kehtivatest nõuetest ning värsketest muudatustest TTOS-is (sh hiljutised, oktoober 2022 ja jaanuar 2023 muudatused)
 • rollid töökeskkonnas: töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu – määramine/valimine ja ülesanded (sh muudatused 2021)
 • ohutegurite hindamine (täiendatud: psühhosotsiaalsed ja bioloogilised ohutegurid)

Koolituse sisu:

 • sissejuhatus töötervishoidu ja tööohutusse (Miks? Tööandja ja töötajate kohustused ja õigused)
 • töötajate juhendamine, tervisekontroll, isikukaitsevahendid
 • töökeskkonnale ja töövahenditele esitatavad nõuded
 • ohutegurid: Füüsikalised ohutegurid, keemilised ohutegurid ja bioloogilised ohutegurid
 • ohutegurid: Füsioloogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid
 • töökeskkonna riskianalüüs
 • sisekontroll ja ohutuskultuur
 • tööõnnetused ja kutsehaigused

Õpiväljundina koolituse läbinu:

 • omandab esmased teadmised ning pädevused, mis on nõutavad organisatsiooni töötervishoiu spetsialisti ametikohale nimetatud spetsialistile vastavalt töötervishoiu- ja tööohutuse seadusele
 • oskab ennetada kutsehaigusi
 • hindab ohutegureid organisatsioonis
 • koostab riskianalüüsi

Koolitajad:
Jaanika Jelistratov.VITS Solutions OÜ tegevjuht, tööohutuse- ja töötervishoiu spetsialist ja koolitaja.
Jaanika Jelistratov on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervisekaitse spetsialisti eriala. Peale kooli lõpetamist spetsialiseerus ta töötervishoiu ja tööohutuse peale. ning on töötanud enam kui 10 aastat töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas. Jaanika alustas oma karjääri töökeskkonnaspetsialistina ning liikus edasi koolitajaks ning teenusepakkuja Riskianalüüs OÜ tegevjuhiks. Täna tegeleb Jaanika Jelistratov sama valdkonna digitaliseerimisega ehk VITS platvormi arendamisega, mille eesmärk on töötervishoidu ja tööohutust online keskkonnas kiiremini ja lihtsamalt ära korraldada.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe.