Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Korrektne reisi- ja majutusteenuse hanke läbiviimine

Eesmärk on anda hankijale juhised, kuidas paremini läbi viia reisi- ja majutusteenuse ostu riigihankena

Senine vaidlustuspraktika on tõendanud, et hankijatel on jätkuvalt probleeme nii lähteülesande korrektse sõnastamise, kvalifitseerimis- ja vastavustingimuste seadmisega, kui ka hindamiskriteeriumite leidmisega. Koolituse raames käime läbi tüüpvead, mis peaks aitama vähendada hanke vaidlustamise võimalust ja tagama selle, et hange ka tegelikkuses riigihangeteseaduse nõuetele vastaks. Koolitusel selgitatame vaidlustuskomisjoni praktikat ning ühtlasi seda, miks teise hankija dokumentide kopeerimine ei ole tegelikkuses alati hea mõte.

Sihtrühm:
Koolitus on suunatud eeskätt hankijatele, kes peavad hankima reisiteenused või majutusteenust. Samuti on koolitusel osalemisest kasu pakkujatele.

Koolituse sisu:

  • reisi- ja majutusteenuse hanke tehnilise kirjelduse koostamine
  • kuidas sõnastada vastavus – ja hindamiskriteeriumeid lähtuvalt hanke esemest
  • kas ja kui palju peab hankija sisuliselt hindama laekunud pakkumusi
  • kuidas tagada pakkujate võrdne kohtlemine hindamisel
  • milline on põhjendatud edukaks tunnistamise otsus ning milliseid hindamise dokumente oleks täiendavalt vaja vormistada
  • mida teha vaidlustuse korral? Kas tunnistada eksimust või pigem vaielda kõigele vastu?

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab, kuidas seada reisi- ja majutusteenuse hankele kohaseid kvalifitseerimistingimusi
  • teab, kuidas sõnastada vastavus- ja hindamiskriteeriumeid lähtuvalt hanke esemest.
  • teab, kuidas vältida toiduainete hangetel tehtavaid tüüpvigu.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitaja:
Epp Lumiste, Advokaadibüroo Leadell Pilv vandeadvokaat
Epp Lumiste on riigihangete valdjkonnas olnud aktiivne enam kui 10. aastat. Ta on nõustanud nii hankijaid, sh tehnilise kirjelduse koostamise osas, kui pakkujaid. Epp Lumiste omandas õigusteaduse bakalaureuse ja magistrikraadi Audentese Ülikoolist. Täiendavalt 2010. a omandas Epp Lumiste LL.M. kraadi USA-st George Washington Ülikoolist. 2005. aastast alates töötas Epp Lumiste Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi õigusosakonnas, kus muuhulgas tegeles rahvusvaheliste hangetega. Lisaks avaliku sektori töökogemusele on Epp Lumiste töötanud eelnevalt advokaadibüroos Advokaadibüroos Aivar Pilv ning Alterna.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Korrektne reisi- ja majutusteenuse hanke läbiviimine