Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Bioloogiliste varade arvestus

Mis on bioloogiline vara ja kuidas selle arvestust peetakse? Miks tuleb bioloogilise vara arvestamisele nii palju tähelepanu pöörata? Kuidas tagada ülevaatlik ja üheselt mõistetav arusaadavus raamatupidamise aruandes?

Koolitusel anname põhjaliku ülevaate bioloogiliste varade ja põllumajandusliku toodangu arvestuspõhimõtetest, iseärasustest ning kajastamisest aruannetes, toome Teile praktilisi näiteid ning vastame Teie küsimustele!

Sihtrühm:
Põllumajandusttevõtete pearaamatupidajad, raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid

Teemad:

 • bioloogilise vara arvestus

  • bioloogilise vara esmane arvele võtmine
  • edasine kajastamine kasumiaruandes ja bilansis, sealhulgas klassifitseerimine käibe- ja põhivaraks
  • bioloogilise vara arvestuse iseärasused (õiglase väärtuse meetod; soetusmaksumuse meetod)
 • põllumajandustoodangu arvestus

  • põllumajandusliku toodangu esmane arvele võtmine ja edasine kajastamine
 • praktilised näited

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, kuidas käib bioloogiliste varade arvele võtmine ja kajastamine
 • tunneb bioloogiliste varade arvestuse iseärasusi
 • teab, kuidas käib põllumajandusliku toodangu earvele võtmine ja kajastamine
 • oskab kajastada bioloogilist vara ja põllumajanduslikku toodangut bilansis ja kasumiaruandes

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine.
Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitaja:
Aino Vooro, Firako Teenused Oü, juhatuse liige ja konsultant
Aino Vooro on lõpetanud Eesi Põllumajandus Akadeemia põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimise eriala. Aino Vooro on tegevraamatupidaja 1995. aastast. Samuti on Aino Vooro pikaajalise kogemusega atesteeritud koolitaja.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Bioloogiliste varade arvestus