Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Täienduskeskus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused.

TK Täienduskeskus OÜ eelised:

 • Meie koolitajad on praktikud. Kõigi koolitusteemade koolitajad on oma ala spetsialistid.
 • Meie koolitajate koolituste läbiviimise kogemus ulatub aastakümnetesse.
 • Korraldame koolitusi eesti ja vene keeles.
 • Peame lugu täiskasvanute elukestvast õppest.
 • Arvestame iga õppija eripärasid ning püüame vastu tulla õppija erisoovidele.
 • Hindame kõrgelt koostööd ja partnerlust oma klientidega.

TK Täienduskeskus OÜ omab majandustegevuseteadet nr 203279, millele tuginedes võime läbi viia koolitusi järgnevatel õppekavadel:
Aineõpetajate koolitus, Ajakirjandus, Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus, Arhitektuur ja linnaplaneerimine, Arvutikasutus, Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine, Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine, Ehitus ja tsiviilrajatised, Elektrienergia ja energeetika, Hambaravi, Haridus, üldine õppesuund, Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Hulgi- ja jaekaubandus, Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm, Isikuareng, Juhtimine ja haldus, Kasvatusteadus, Keeleõpe, Keskkonnakaitsetehnoloogia, Kirja- ja arvutusoskus, Kirjandus ja lingvistika, Klassiõpetaja koolitus, Koduteenindus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Kujutav kunst ja kunstiteadus, Käsitöö, Lastehoid ja teenused noortele, Majandusarvestus ja maksundus, Majutamine ja toitlustamine, Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit), Prügi ja heitvete käitlemine, Psühholoogia, Põhiõppekavad, Raamatukogundus, teave, arhiivindus, Rahandus, pangandus ja kindlustus, Sekretäri- ja kontoritöö, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Sport, Teeninduse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Teraapia ja taastusravi, Traditsiooniline ja täiendav meditsiin ning teraapia, Transporditeenused, Turundus ja reklaam, Tööoskused, Töötervishoid ja –kaitse, Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Õigus.

Täienduskeskus on registreeritud Sotsiaalministeeriumis “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel, millele tuginedes on meil õigus läbi viia järgnevaid koolitusi:

 • Esmaabiandjate välja- ja täiendõppekoolitused
 • Töökeskkonnavolinike, -spetsialistide ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppekoolitused

 

Firma nimi: TK Täienduskeskus OÜ
Aadress: Betooni 9 Tartu
Koduleht: https://taienduskeskus.ee/
Telefon: +372 509 4137
E-post: info@taienduskeskus.ee

Koolitused

 • Организация и проведение безопасных работ на высоте до 15м

  Цель: дать знания о безопасной работе на высоте

  • 15.10.2021 (4 академических часов)    /    E-õpe, Онлайн
  Hind: 79€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Vaimse tervise probleemide märkamine ja esmane sekkumine haridusasutuses

  Õppe eesmärk: Teadvustada vaimse tervisega seotud probleeme/häireid, oskamaks neid märgata. Saab teada erinevaid sekkumismeetodeid ning oskuse neid rakendada igapäevases praktikas.

  • 14.10.2021 (16 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Täpsustamisel
  • 21.10.2021 (16 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Betooni 9, III korrus, ruum nr 382
  • 11.11.2021 (16 akadeemilist tundi)    /    Pärnu, A. H. Tammsaare pst 35 (Hotell Strand)
  • vaata veel ...
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Vaimse tervise probleemide märkamine ja esmane sekkumine hoolekandeasutuses

  Õppe eesmärk: Teadvustada vaimse tervisega seotud probleeme/häireid, oskamaks neid märgata. Saab teada erinevaid sekkumismeetodeid ning oskuse neid rakendada igapäevases praktikas.

  • 30.09.2021 (16 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Betooni 9, III korrus, ruum nr 382
  • 07.10.2021 (16 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Täpsustamisel
  • 28.10.2021 (16 akadeemilist tundi)    /    Pärnu, A. H. Tammsaare pst 35 (Hotell Strand)
  • vaata veel ...
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Kõrgustes töötamine

  Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses1 , määrus nr 377. Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 4 lõike 5 alusel.

  • 23.09.2021 (4 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  Hind: 79€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курс для лиц, ответственных за безопасную эвакуацию

  Цель учебной программы — предоставить ответственному за эвакуацию лицу знания, необходимые для обеспечения и организации безопасной эвакуации.

  • 29.09.2021 (6 ак. часов)    /    E-õpe, Онлайн
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Kriisis laps – mida märgata ja kuidas toetada?

  Õppe eesmärk on anda lastega töötavatele inimestele esmased teadmised psühholoogilisest traumast lastel ning toe pakkumise võimalustest.

  • 04.11.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Betooni 9, III korrus, ruum nr 382
  • 05.11.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Laki 17
  Hind: 87€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Экстренная первая медицинская помощь — дополнительное обучение для семейных врачей и сестер.

  Koolitus on vene keeles.
  Koolituse eesmärk: Tagada esmatasandi tervishoiutöötajate vajalik ettevalmistus, mis võimaldab edukalt täita esmaabiandja ülesandeid erakorralistes situatsioonides.

  • 05.11.2021 (6 akt)    /    Tallinn, Paadi 5 (Hestia Hotel Europa)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tööks sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega koolitus

  Õppe eesmärk: Anda esmased teadmised sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikute eripärast ning toetamise võimalustest nende igapäeva põhitegevuste sooritamisel.

  • 12.11.2021 (40 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Betooni 9, III korrus, ruum nr 382
  Hind: 555€
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus

  Evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus on kokku pandud Tuleohutuse seadusele § 3 lg 2.
  Koolituse eesmärk on anda evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja korraldamiseks.

  • 30.09.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Злоупотребление наркотиками. Как заметить и помочь?

  Цель обучения: дать обзор информации по наркотическим веществам и злоупотреблению наркотическими веществами работникам образовательных учреждений. Это поможет работникам справится с ситуациями, в которых задействованы дети / молодежь, употребляющие наркотики.

  • 29.10.2021 (3 часа)    /    E-õpe, Онлайн
  Hind: 69€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Esmane erakorraline abi – Esmaabi täiendõppe koolitus perearstidele ja pereõdedele

  Koolituse eesmärk: Tagada esmatasandi tervishoiutöötajate vajalik ettevalmistus, mis võimaldab edukalt täita esmaabiandja ülesandeid erakorralistes situatsioonides.

  • 20.10.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Paadi 5 (Hestia Hotel Europa)
  • 15.11.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Betooni 9, III korrus, ruum nr 382
  • 22.11.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Pärnu, A. H. Tammsaare pst 35 (Hotell Strand)
  • vaata veel ...
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курсы усовершенствования для работников по уходу

  Koolituse eesmärk on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel.

  • 27.10.2021 ()    /    Jõhvi, Kooli 7 (Kersti Võlu Koolituskeskus)
  Hind: 840€
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Как сохранить душевное здоровье свое и коллеги? Управление стрессом и саморегуляция.

  На этом тренинге участник приобретет новые знания и навыки, чтобы предотвращать различные факторы стресса, а также понимание, что нужно сделать, чтобы уменьшить факторы стресса. 

  • 15.10.2021 (1 день)    /    Tallinn, Toimumiskoht täpsustamisel
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Kuidas toetada enda ja kolleegi vaimset tervist? Stressijuhtimine ja eneseregulatsioon

  Antud koolitusel saab osaleja uusi teadmisi ja oskusi, kuidas ennetada erinevaid stressoreid, kuidas neid märgata ning mida peaks tegema stressorite vähendamiseks.

  • 22.10.2021 (1 päev)    /    Tallinn, Täpsustamisel
  • 05.11.2021 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Hooldustöötaja koolitus

  Koolituse eesmärk on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks. Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

  • 01.10.2021 (242 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 760€
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Ergonoomika koolitus hooldustöötajale

  Koolituse eesmärk on anda hooldustöötajatele ergonoomikaga seotud teadmised ja praktilised oskused

  • 05.10.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Betooni 9, III korrus, ruum nr 382
  • 12.10.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Retke tee 1
  • 19.10.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Pärnu, A. H. Tammsaare pst 35 (Hotell Strand)
  • vaata veel ...
  Hind: 87€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Обучение водителей погрузчика/подъемника с опытом работы

  Цель: предоставить знания о работе с различными погрузчиками/подъемниками (подъемник с корзиной, телескопический погрузчик, гидравлический погрузчик, вилочный погрузчик, коленчатые подъемник, ножничный подъемник, штабелер, ручные вилочные тележки).

  • 24.09.2021 (2 päeva)    /    Tallinn, Онлайн
  • 27.10.2021 (2 päeva)    /    E-õpe, Онлайн
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курс повышения квалификации по оказанию первой помощи для практикующих стоматологовKuum

  Цель обучения: предоставить стоматологическому персоналу знания и навыки, необходимые для оказания первой помощи.

  • 18.10.2021 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Paadi 5 (Hestia Hotel Europa)
  Hind: 119€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Uimastite kuritarvitamine. Kuidas märgata ja aidata?

  Õppe eesmärk: Avardada haridusasutuste töötajate silmaringi, seoses uimastitega ja nende kuritarvitamisega. Et töötajad saaksid hakkama olukorras, kus ilmneb, et laps/noor tarvitab uimasteid.

  • 28.10.2021 (4 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 59€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Esmaabi täiendõppe koolitus hambaraviasutuse töötajatele

  Koolituse eesmärk: anda hambaraviasutuse töötajatele vajalikud teadmised ja oskused esmaabi osutamiseks

  • 08.10.2021 (8 akt)    /    Tallinn, Paadi 5 (Hestia Hotel Europa)
  • 11.10.2021 (8 akt)    /    Tartu, Betooni 9
  • 25.10.2021 (8 akt)    /    Pärnu, A. H. Tammsaare pst 35 (Hotell Strand)
  • 06.12.2021 (8 akt)    /    Tallinn, Paadi 5 (Hestia Hotel Europa)
  • 13.12.2021 (8 akt)    /    Tartu, Betooni 9, III korrus
  • vaata veel ...
  Hind: 119€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курсы cтропальщикoв

  Цель: Дать знания по безопасному производству работ по подъему и перемещению различных грузов (производственное помещение, стройплощадка, склад и пр.). Знание производственных инструкций по технике безопасности. Знание прав и обязанностей работодателей и работников по обеспечению выполнения требований гигиены и безопасности труда в любой ситуации, связанной с трудом.

  • 30.09.2021 (8 академических часов)    /    E-õpe, Онлайн; Veebikeskkond ZOOM
  • 28.10.2021 (8 академических часов)    /    E-õpe, Онлайн; Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Обучение для лиц ответственных за пожарную безопасность

  Цель курса обеспечить необходимые знания и умения лицам отвечающим за пожарную безопасность, для обеспечения более эффективной организации пожарной безопасности на рабочем месте. Так – же ознакамливают с законом по пожарной безопасности и вытекающими из него требованиями.

  • 05.10.2021 (один учебный день)    /    E-õpe, Онлайн. Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 90€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курс по радиационной безопасности

  Цель обучения: Работники, которым требуется пройдти первичный курс по радиационной безопасности согласно постановлению57 министра окружающей среды.

  • 14.10.2021 (4 академических часов)    /    E-õpe, Онлайн
  Hind: 121€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

  Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ предусмотрен постановлением министра МВД за номером 38. Данное постановление вытекает из Закона о пожарной безопасности, пар.14 пункт 4.

  • 22.09.2021 (1 päev)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 22.09.2021 (1 päev)    /    Jõhvi, Kooli 7 (Kersti Võlu Koolituskeskus)
  • 06.10.2021 (1 päev)    /    Narva, A.Puškini 28 (Hotell Inger)
  • vaata veel ...
  Hind: 90€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Troppija koolitus

  Koolituse põhiline eesmärk on anda troppija ohutuks ja produktiivseks tööks vajalikud teadmised.

  • 27.10.2021 (8 akadeemilist tundi.)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 10.12.2021 (8 akadeemilist tundi.)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Kiirgustöötajate kiirgusohutusalane koolitus

  Koolituse eesmärk on pakkuda kiirgusega kokku puutuvatele töötajatele esmast kiirgusohutusalast koolitust vastavalt keskkonnaministri määrusele 57.

  • 14.10.2021 (4 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  Hind: 121€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Стропальщик. Крановщик, управляющий мостовыми, козловыми и консольными кранами грузоподъемностью до и выше 5 тонн, управляемыми вне кабины.

  Цель: Дать знания по безопасному производству работ по подъему и перемещению различных грузов (производственное помещение, стройплощадка, склад и пр.). Знание производственных инструкций по технике безопасности. Знание прав и обязанностей работодателей и работников по обеспечению выполнения требований гигиены и безопасности труда в любой ситуации, связанной с трудом.

  • 30.09.2021 (16 академических часов)    /    E-õpe, Онлайн, Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 144€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда

  Согласно Закону по гигиене и безопасности труда работодатель обязан организовать обучение по гигиене и безопасности труда для уполномоченного по рабочей среде и членов совета по рабочей среде не позднее чем в течение двух месяцев со дня их избрания или назначения.

  • 22.09.2021 (1 день
   (Пожалуйста, выберите любой, подходящий Вам тематически, день для дополнительного обучения))    /    E-õpe, Онлайн
  • 19.10.2021 (1 день
   (Пожалуйста, выберите любой, подходящий Вам тематически, день для дополнительного обучения))    /    E-õpe, Онлайн
  • 23.11.2021 (1 день
   (Пожалуйста, выберите любой, подходящий Вам тематически, день для дополнительного обучения))    /    E-õpe, Онлайн
  • 13.12.2021 (1 день
   (Пожалуйста, выберите любой, подходящий Вам тематически, день для дополнительного обучения))    /    E-õpe, Онлайн
  • vaata veel ...
  Hind: 85€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

  На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь. Назначенное лицо, оказывающее первую помощь, должно в течение 1 месяца со дня назначения пройти 16-часовое обучение в учебном заведении, зарегистрированном в Министерстве социальных дел.

  • 22.09.2021 (1 päev)    /    E-õpe, Онлайн
  • 20.10.2021 (1 päev)    /    Narva, Fama Tn 10 (Fama Keskus)
  • 18.11.2021 (1 päev)    /    Jõhvi, Kooli 7 (Kersti Võlu Koolituskeskus)
  • 13.12.2021 (1 päev)    /    Narva, Fama tänav 10 (Fama Keskus)
  • vaata veel ...
  Hind: 57€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии

  На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь. Назначенное лицо, оказывающее первую помощь, должно в течение 1 месяца со дня назначения пройти 16-часовое обучение в учебном заведении, зарегистрированном в Министерстве социальных дел.

  • 21.09.2021 (1 päev 6 tundi)    /    E-õpe, Онлайн
  • 20.10.2021 (1 päev 6 tundi)    /    Narva, Fama tänav 10 (Fama Keskus)
  • 18.11.2021 (1 päev 6 tundi)    /    Jõhvi, Kooli 7 (Kersti Võlu Koolituskeskus)
  • 13.12.2021 (1 päev 6 tundi)    /    Narva, Fama tänav 10 (Fama Keskus)
  • vaata veel ...
  Hind: 77€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курс по гигиене и безопасности труда для уполномоченных-, специалистов и членов Совета по рабочей среде

  Целевая группа: Уполномоченные -, специалисты – и  члены Совета по рабочей среде, работодатели.

  • 22.09.2021 (24 акад. час)    /    E-õpe, Онлайн, Veebikeskkond ZOOM
  • 19.10.2021 (24 акад. час)    /    E-õpe, Онлайн, Veebikeskkond ZOOM
  • 23.11.2021 (24 акад. час)    /    E-õpe, Онлайн, Veebikeskkond ZOOM
  • 13.12.2021 (24 акад. час)    /    E-õpe, Онлайн, Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 175€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus

  Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuginedes korraldab tööandja valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekoolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.

  • 20.10.2021 (24 akt (3 päeva; 10-17.00))    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 23.11.2021 (24 akt (3 päeva; 10-17.00))    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 14.12.2021 (24 akt (3 päeva; 10-17.00))    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 175€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus

  Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppekoolitus (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 2 lõike 3 alusel)

  • 20.10.2021 (1 päev (10.00–17.00) Palume valida teemade järgi sobilik 1 (üks) päev ning kirjutada sobiv päev registreerimise kommentaari)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 23.11.2021 (1 päev (10.00–17.00) Palume valida teemade järgi sobilik 1 (üks) päev ning kirjutada sobiv päev registreerimise kommentaari)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 14.12.2021 (1 päev (10.00–17.00) Palume valida teemade järgi sobilik 1 (üks) päev ning kirjutada sobiv päev registreerimise kommentaari)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 95€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Kogemusega tõstukijuhi koolitus

  Tööandjale annab teadmise ja kindlustunde, kui tema töötaja on läbinud tõstukijuhikoolituse. Antud koolituse läbimisel saab teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused tõstukijuhi ametist ning koolituse eduka lõpetamise järgselt väljastatakse tõstukijuhi luba. Väljastatud luba annab õiguse töötada Eestis tõstukijuhina. Lisaks on antud koolitus mõeldud neile, kes soovivad täiendada oma teadmisi eri liiki tõstukitest, töösse puudutavatest õigusaktidest ja tööohutusest

  • 07.10.2021 (1 päev)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 08.12.2021 (1 päev)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tuletöö tegemise koolitus

  Tuletöö tegemise koolitus on ette nähtud Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 38, mis sätestab järgneva “Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele” (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

  • 22.09.2021 (1 päev)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 06.10.2021 (1 päev)    /    Tallinn, Laki 17
  • 19.10.2021 (1 päev)    /    Võru, Räpina Mnt 12 (KEIK Maja Vasak Tiib)
  • 20.10.2021 (1 päev)    /    Pärnu, A. H. Tammsaare pst 35 (Hotell Strand)
  • 22.10.2021 (1 päev)    /    Kuressaare, Pargi 12 (Spa Hotel Rüütli)
  • vaata veel ...
  Hind: 90€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

  Õppekava eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

  • 28.09.2021 (8 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 86€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Esmaabi täiendõppe koolitus

  EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast.
  EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

  • 24.09.2021 (1 päev (10.00-17:00))    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 19.10.2021 (1 päev (10.00-17:00))    /    Rakvere, Tallinna 12 (Sushi Tiger)
  • 02.11.2021 (1 päev (10.00-17:00))    /    Võru, Räpina Mnt 12
  • 02.12.2021 (1 päev (10.00-17:00))    /    Pärnu, Seedri 6 (Tervis ravispaahotell)
  • vaata veel ...
  Hind: 57€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Esmaabi väljaõppe koolitus

  Koolituse eesmärk on anda õppijatele põhiteadmised kannatanu abistamiseks õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite puhul

  • 23.09.2021 (2 päeva (10.00-17.00))    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 12.10.2021 (2 päeva (10.00-17.00))    /    Tallinn, Toimumiskoht täpsustamisel
  • 18.10.2021 (2 päeva (10.00-17.00))    /    Rakvere, Tallinna 12 (Sushi Tiger)
  • 01.11.2021 (2 päeva (10.00-17.00))    /    Võru, Räpina Mnt 12 III Korrusel
  • 01.12.2021 (2 päeva (10.00-17.00))    /    Pärnu, A. H. Tammsaare pst 35 (Hotell Strand)
  • vaata veel ...
  Hind: 77€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus

Meie sõbrad