Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Täienduskeskus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused.

TK Täienduskeskus OÜ eelised:

 • Meie koolitajad on praktikud. Kõigi koolitusteemade koolitajad on oma ala spetsialistid.
 • Meie koolitajate koolituste läbiviimise kogemus ulatub aastakümnetesse.
 • Korraldame koolitusi eesti ja vene keeles.
 • Peame lugu täiskasvanute elukestvast õppest.
 • Arvestame iga õppija eripärasid ning püüame vastu tulla õppija erisoovidele.
 • Hindame kõrgelt koostööd ja partnerlust oma klientidega.

TK Täienduskeskus OÜ omab majandustegevuseteadet nr 203279, millele tuginedes võime läbi viia koolitusi järgnevatel õppekavadel:
Aineõpetajate koolitus, Ajakirjandus, Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus, Arhitektuur ja linnaplaneerimine, Arvutikasutus, Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine, Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine, Ehitus ja tsiviilrajatised, Elektrienergia ja energeetika, Hambaravi, Haridus, üldine õppesuund, Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Hulgi- ja jaekaubandus, Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm, Isikuareng, Juhtimine ja haldus, Kasvatusteadus, Keeleõpe, Keskkonnakaitsetehnoloogia, Kirja- ja arvutusoskus, Kirjandus ja lingvistika, Klassiõpetaja koolitus, Koduteenindus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Kujutav kunst ja kunstiteadus, Käsitöö, Lastehoid ja teenused noortele, Majandusarvestus ja maksundus, Majutamine ja toitlustamine, Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit), Prügi ja heitvete käitlemine, Psühholoogia, Põhiõppekavad, Raamatukogundus, teave, arhiivindus, Rahandus, pangandus ja kindlustus, Sekretäri- ja kontoritöö, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Sport, Teeninduse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Teraapia ja taastusravi, Traditsiooniline ja täiendav meditsiin ning teraapia, Transporditeenused, Turundus ja reklaam, Tööoskused, Töötervishoid ja –kaitse, Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Õigus.

Täienduskeskus on registreeritud Sotsiaalministeeriumis “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel, millele tuginedes on meil õigus läbi viia järgnevaid koolitusi:

 • Esmaabiandjate välja- ja täiendõppekoolitused
 • Töökeskkonnavolinike, -spetsialistide ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppekoolitused
Firma nimi: TK Täienduskeskus OÜ
Aadress: Betooni 9 Tartu
Koduleht: https://taienduskeskus.ee/
Telefon: +372 509 4137
E-post: info@taienduskeskus.ee

Koolitused

 • Химическая безопасность. Биоциды.

  Цель обучения: предоставить участникам обзор требований по безопасности при работе с химическими веществами в Европейском Союзе и Эстонии, включая требования / обязательства REACH и CLP, а также действия, необходимые для их соблюдения.

  • 22.11.2024 (8 академических часов.)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Töölepingu seaduse muudatused 2022

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade viimastest töölepingu seaduse muudatustest ning planeeritavatest muudatustest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, Videokoolitus
  Hind: 91€ (+km)
  Soodus: 49€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Экстренная первая медицинская помощь — дополнительное обучение для семейных врачей и сестер.

  Koolitus on vene keeles.
  Koolituse eesmärk: Tagada esmatasandi tervishoiutöötajate vajalik ettevalmistus, mis võimaldab edukalt täita esmaabiandja ülesandeid erakorralistes situatsioonides.

  • 01.11.2024 (6 akt)    /    Tallinn, Täpsustamisel
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus

  Evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus on kokku pandud Tuleohutuse seadusele § 3 lg 2.
  Koolituse eesmärk on anda evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja korraldamiseks.

  • 24.10.2024 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Esmane erakorraline abi – Esmaabi täiendõppe koolitus perearstidele ja pereõdedele

  Koolituse eesmärk: Tagada esmatasandi tervishoiutöötajate vajalik ettevalmistus, mis võimaldab edukalt täita esmaabiandja ülesandeid erakorralistes situatsioonides.

  • 18.10.2024 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курсы усовершенствования для работников по уходу

  Koolituse eesmärk on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel.

  • 27.08.2024 (96 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  Hind: 972€
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale

  Koolituse eesmärk: on anda parimad teadmised ohutuks toidukäitlemiseks.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
   Täpsemad juhised saadetakse osalejatele e-posti teel
  Hind: 20€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Химическая безопасность

  Цель обучения: предоставить участникам обзор требований по безопасности при работе с химическими веществами в Европейском Союзе и Эстонии, включая требования / обязательства REACH и CLP, а также действия, необходимые для их соблюдения.

  • 22.11.2024 (6 академических часов.)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  Hind: 119€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Обучение водителей погрузчика/подъемника с опытом работы

  Цель: предоставить знания о работе с различными погрузчиками/подъемниками (подъемник с корзиной, телескопический погрузчик, гидравлический погрузчик, вилочный погрузчик, коленчатые подъемник, ножничный подъемник, штабелер, ручные вилочные тележки).

  • 27.08.2024 (2 päeva)    /    E-õpe, Онлайн
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курс повышения квалификации по оказанию первой помощи для практикующих стоматологов

  Цель обучения: предоставить стоматологическому персоналу знания и навыки, необходимые для оказания первой помощи.

  • 22.11.2024 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (Hotell Susi)
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Kemikaaliohutus. Biotsiidi kutselise kasutaja väljaõpe

  Koolituse eesmärk: anda osalejatele teoreetilised teadmised ohutuks tööks kemikaalidega, biotsioodidega ning kinnistada teadmisi läbi praktiliste näidete.

  • 08.11.2024 (8 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Esmaabi täiendõppe koolitus hambaraviasutuse töötajatele

  Koolituse eesmärk: anda hambaraviasutuse töötajatele vajalikud teadmised ja oskused esmaabi osutamiseks

  • 04.10.2024 (8 akt)    /    Tallinn, Täpsustamisel
  • 13.12.2024 (8 akt)    /    Tartu, Betooni 9, III korrus
  • 20.12.2024 (8 akt)    /    Tallinn, Täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Правила гигиены для работников пищевых предприятий

  Обучение работников пищевых предприятий по гигиене питания предусмотрено Законом о пищевых продуктах и Постановлением (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов. Согласно Закону о пищевых продуктах, владелец пищевого предприятия обязан проводить обучение всего персонала, связанного с обработкой пищевых продуктов, и оценивать уровень знаний персонала в области гигиены пищевых продуктов.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, Онлайн!
   6 академических часов
  Hind: 20€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курсы cтропальщикoв

  Цель: Дать знания по безопасному производству работ по подъему и перемещению различных грузов (производственное помещение, стройплощадка, склад и пр.). Знание производственных инструкций по технике безопасности. Знание прав и обязанностей работодателей и работников по обеспечению выполнения требований гигиены и безопасности труда в любой ситуации, связанной с трудом.

  • 26.06.2024 (8 академических часов)    /    E-õpe, Онлайн; Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus

  Koolituse eemärk on anda teadmised ohutuks troppimistööde tegemiseks ja ohutuks töötamiseks erinevatel kraanadel

  • 17.09.2024 (16 akadeemilist tundi )    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 125€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Обучение для лиц ответственных за пожарную безопасность

  Цель курса обеспечить необходимые знания и умения лицам отвечающим за пожарную безопасность, для обеспечения более эффективной организации пожарной безопасности на рабочем месте. Так – же ознакамливают с законом по пожарной безопасности и вытекающими из него требованиями.

  • 30.08.2024 (один учебный день)    /    E-õpe, Онлайн. Veebikeskkond ZOOM
  • 18.10.2024 (один учебный день)    /    E-õpe, Онлайн. Veebikeskkond ZOOM
  • 18.12.2024 (один учебный день)    /    E-õpe, Онлайн. Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курс по радиационной безопасности

  Цель обучения: Работники, которым требуется пройдти первичный курс по радиационной безопасности согласно постановлению57 министра окружающей среды.

  • 14.11.2024 (4 академических часов)    /    E-õpe, Онлайн
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

  Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ предусмотрен постановлением министра МВД за номером 38. Данное постановление вытекает из Закона о пожарной безопасности, пар.14 пункт 4.

  • 27.08.2024 (1 päev)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (Hotell Susi)
  • 10.10.2024 (1 päev)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (Hotell Susi)
  • 22.10.2024 (1 päev)    /    Narva, A.Puškini 28 (Hotell Inger)
  • 06.11.2024 (1 päev)    /    Jõhvi, Kooli 7 (Kersti Võlu Koolituskeskus)
  • 04.12.2024 (1 päev)    /    Narva, A.Puškini 28 (Hotell Inger)
  • 10.12.2024 (1 päev)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (Hotell Susi)
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Troppija koolitus

  Koolituse põhiline eesmärk on anda troppija ohutuks ja produktiivseks tööks vajalikud teadmised.

  • 17.09.2024 (8 akadeemilist tundi.)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Kiirgustöötajate kiirgusohutusalane koolitus

  Koolituse eesmärk on pakkuda kiirgusega kokku puutuvatele töötajatele esmast kiirgusohutusalast koolitust vastavalt keskkonnaministri määrusele 57.

  • 14.11.2024 (4 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Стропальщик. Крановщик, управляющий мостовыми, козловыми и консольными кранами грузоподъемностью до и выше 5 тонн, управляемыми вне кабины.

  Цель: Дать знания по безопасному производству работ по подъему и перемещению различных грузов (производственное помещение, стройплощадка, склад и пр.). Знание производственных инструкций по технике безопасности. Знание прав и обязанностей работодателей и работников по обеспечению выполнения требований гигиены и безопасности труда в любой ситуации, связанной с трудом.

  • 26.07.2024 (лекция 10 академических часов)    /    E-õpe, Онлайн, Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 125€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

  На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь. Назначенное лицо, оказывающее первую помощь, должно в течение 1 месяца со дня назначения пройти 16-часовое обучение в учебном заведении, зарегистрированном в Министерстве социальных дел.

  • 25.07.2024 (1 päev)    /    E-õpe, Онлайн, Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 59€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии

  На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь. Назначенное лицо, оказывающее первую помощь, должно в течение 1 месяца со дня назначения пройти 16-часовое обучение в учебном заведении, зарегистрированном в Министерстве социальных дел.

  • 24.07.2024 (1 päev 6 tundi)    /    E-õpe, Онлайн, Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 79€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tuletöö tegemise koolitus

  Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Koolituse järgselt väljastatav tunnistus kehtib Eestis ning kehtivusaeg on 5 aastat.

  • 22.08.2024 (1 päev)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (Hotell Susi)
  • 12.09.2024 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9, III korrus, ruum nr 382
  • 25.09.2024 (1 päev)    /    Viljandi, Tallinna 24 (Hotell Centrum)
  • 02.10.2024 (1 päev)    /    Pärnu, Rüütli 44 (Hotell Pärnu)
  • 08.10.2024 (1 päev)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (Hotell Susi)
  • 16.10.2024 (1 päev)    /    Kuressaare, Pargi 16 (Meri hotell)
  • 28.11.2024 (1 päev)    /    Rakvere, Tallinna 12 (Sushi Tiger)
  • 03.12.2024 (1 päev)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (Hotell Susi)
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

  Õppekava eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

  • 29.08.2024 (8 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 10.10.2024 (8 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 04.12.2024 (8 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Esmaabi täiendõppe koolitus

  EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast.
  EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

  • 25.07.2024 (1 päev (10.00-17:00))    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 28.08.2024 (1 päev (10.00-17:00))    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 08.10.2024 (1 päev (10.00-17:00))    /    Tallinn, Täpsustamisel
  • 23.10.2024 (1 päev (10.00-17:00))    /    Pärnu, Rüütli 44 (Hotell Pärnu)
  • 17.12.2024 (1 päev (10.00-17:00))    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (Hotell Susi)
  • vaata veel ...
  Hind: 64€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Esmaabi väljaõppe koolitus

  Koolituse eesmärk on anda õppijatele põhiteadmised kannatanu abistamiseks õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite puhul

  • 24.07.2024 (2 päeva (10.00-17.00))    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 27.08.2024 (2 päeva (10.00-17.00))    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 22.10.2024 (2 päeva (10.00-17.00))    /    Pärnu, Rüütli 44 (Hotell Pärnu)
  • 12.11.2024 (2 päeva (10.00-17.00))    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (Hotell Susi)
  • vaata veel ...
  Hind: 85€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Kemikaaliohutus töökeskkonnas

  Õppe eesmärk: anda osalejatele ülevaadet Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatest biotsiidide käitlemise ohutusnõuetest, sealhulgas REACH, CLP-määruse ja Biotsiidi määruse nõuetest / kohustustest, kuid eelkõige näiteid nende nõuete täitmiseks vajalikest tegevustest.

  • 08.11.2024 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  Hind: 119€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus

Meie sõbrad