Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Täienduskeskus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused.

TK Täienduskeskus OÜ eelised:

 • Meie koolitajad on praktikud. Kõigi koolitusteemade koolitajad on oma ala spetsialistid.
 • Meie koolitajate koolituste läbiviimise kogemus ulatub aastakümnetesse.
 • Korraldame koolitusi eesti ja vene keeles.
 • Peame lugu täiskasvanute elukestvast õppest.
 • Arvestame iga õppija eripärasid ning püüame vastu tulla õppija erisoovidele.
 • Hindame kõrgelt koostööd ja partnerlust oma klientidega.

TK Täienduskeskus OÜ omab majandustegevuseteadet nr 203279, millele tuginedes võime läbi viia koolitusi järgnevatel õppekavadel:
Aineõpetajate koolitus, Ajakirjandus, Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus, Arhitektuur ja linnaplaneerimine, Arvutikasutus, Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine, Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine, Ehitus ja tsiviilrajatised, Elektrienergia ja energeetika, Hambaravi, Haridus, üldine õppesuund, Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Hulgi- ja jaekaubandus, Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm, Isikuareng, Juhtimine ja haldus, Kasvatusteadus, Keeleõpe, Keskkonnakaitsetehnoloogia, Kirja- ja arvutusoskus, Kirjandus ja lingvistika, Klassiõpetaja koolitus, Koduteenindus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Kujutav kunst ja kunstiteadus, Käsitöö, Lastehoid ja teenused noortele, Majandusarvestus ja maksundus, Majutamine ja toitlustamine, Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit), Prügi ja heitvete käitlemine, Psühholoogia, Põhiõppekavad, Raamatukogundus, teave, arhiivindus, Rahandus, pangandus ja kindlustus, Sekretäri- ja kontoritöö, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Sport, Teeninduse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Teraapia ja taastusravi, Traditsiooniline ja täiendav meditsiin ning teraapia, Transporditeenused, Turundus ja reklaam, Tööoskused, Töötervishoid ja –kaitse, Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Õigus.

Täienduskeskus on registreeritud Sotsiaalministeeriumis “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel, millele tuginedes on meil õigus läbi viia järgnevaid koolitusi:

 • Esmaabiandjate välja- ja täiendõppekoolitused
 • Töökeskkonnavolinike, -spetsialistide ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppekoolitused

 

Firma nimi: TK Täienduskeskus OÜ
Aadress: Betooni 9 Tartu
Koduleht: https://taienduskeskus.ee/
Telefon: +372 509 4137
E-post: info@taienduskeskus.ee

Koolitused

 • Tööks sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega koolitus

  Õppe eesmärk: Anda esmased teadmised sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikute eripärast ning toetamise võimalustest nende igapäeva põhitegevuste sooritamisel.

  • 27.08.2021 (40 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  Hind: 569€
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Laavakivi massaažikursus

  Antud koolitusel omandatakase teadmised laavakivi massaažist.

  • 28.08.2021 (16 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Betooni 9, III korrus, ruum nr 382
  Hind: 239€
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Esmane erakorraline abi – Esmaabi täiendõppe koolitus perearstidele ja pereõdedele

  Koolituse eesmärk: Tagada esmatasandi tervishoiutöötajate vajalik ettevalmistus, mis võimaldab edukalt täita esmaabiandja ülesandeid erakorralistes situatsioonides.

  • 20.10.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Paadi 5 (Hestia Hotel Europa)
  • 18.11.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Betooni 9, III korrus, ruum nr 382
  • 26.11.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Pärnu, A. H. Tammsaare pst 35 (Hotell Strand)
  • vaata veel ...
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Massaažikursus alustavale massöörile

  Antud koolitusel omandatakse praktilised oskused klassikalise massaaživõtetest.

  • 18.09.2021 (22 päeva (216 akadeemilist tundi))    /    Tartu, Betooni 9, III korrus, ruum nr 382
  Hind: 1480€
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Hooldustöötaja täiendõppe koolitus

  Koolituse eesmärk on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks.

  • 01.10.2021 (42 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Betooni 9, III korrus
  Hind: 819€
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale

  Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta. Vastavalt toiduseadusele on käitleja kohustatud koolitama kõiki toidu käitlemisega kokku puutuvaid töötaid ning hindama töötajate toiduhügieenialaseid teadmisi.

  • 18.08.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  Hind: 30€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Kuidas toetada enda ja kolleegi vaimset tervist? Stressijuhtimine ja eneseregulatsioon

  Antud koolitusel saab osaleja uusi teadmisi ja oskusi, kuidas ennetada erinevaid stressoreid, kuidas neid märgata ning mida peaks tegema stressorite vähendamiseks.

  • 22.10.2021 (1 päev)    /    Tallinn, Täpsustamisel
  • 05.11.2021 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Ergonoomika koolitus hooldustöötajale

  Koolituse eesmärk on anda hooldustöötajatele ergonoomikaga seotud teadmised ja praktilised oskused

  • 21.06.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Retke tee 1
  • vaata veel ...
  Hind: 87€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Uimastite kuritarvitamine. Kuidas märgata ja aidata?

  Õppe eesmärk: Avardada haridusasutuste töötajate silmaringi, seoses uimastitega ja nende kuritarvitamisega. Et töötajad saaksid hakkama olukorras, kus ilmneb, et laps/noor tarvitab uimasteid.

  • 28.10.2021 (4 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • vaata veel ...
  Hind: 59€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Esmaabi täiendõppe koolitus hambaraviasutuse töötajatele

  Koolituse eesmärk: anda hambaraviasutuse töötajatele vajalikud teadmised ja oskused esmaabi osutamiseks

  • 08.10.2021 (8 akt)    /    Tallinn, Paadi 5 (Hestia Hotel Europa)
  • 15.10.2021 (8 akt)    /    Tartu, Betooni 9
  • 29.10.2021 (8 akt)    /    Pärnu, A. H. Tammsaare pst 35 (Hotell Strand)
  • vaata veel ...
  Hind: 119€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus

  Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuginedes korraldab tööandja valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekoolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.

  • 27.07.2021 (24 akt (3 päeva; 10-17.00))    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 08.09.2021 (24 akt (3 päeva; 10-17.00))    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 04.10.2021 (24 akt (3 päeva; 10-17.00))    /    Pärnu, A. H. Tammsaare Pst 35 (Hotell Strand)
  • 20.10.2021 (24 akt (3 päeva; 10-17.00))    /    Rakvere, Tallinna 12 (Sushi Tiger)
  • 16.11.2021 (24 akt (3 päeva; 10-17.00))    /    Haapsalu, Lai 7 (Päeva Villa)
  • vaata veel ...
  Hind: 175€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus

  Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppekoolitus (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 2 lõike 3 alusel)

  • 27.07.2021 (1 päev (10.00–17.00) Palume valida teemade järgi sobilik 1 (üks) päev ning kirjutada sobiv päev registreerimise kommentaari)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 08.09.2021 (1 päev (10.00–17.00) Palume valida teemade järgi sobilik 1 (üks) päev ning kirjutada sobiv päev registreerimise kommentaari)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 04.10.2021 (1 päev (10.00–17.00) Palume valida teemade järgi sobilik 1 (üks) päev ning kirjutada sobiv päev registreerimise kommentaari)    /    Pärnu, A. H. Tammsaare Pst 35 (Hotell Strand)
  • 20.10.2021 (1 päev (10.00–17.00) Palume valida teemade järgi sobilik 1 (üks) päev ning kirjutada sobiv päev registreerimise kommentaari)    /    Rakvere, Tallinna 25
  • 16.11.2021 (1 päev (10.00–17.00) Palume valida teemade järgi sobilik 1 (üks) päev ning kirjutada sobiv päev registreerimise kommentaari)    /    Haapsalu, Lai 7 (Päeva Villa)
  • vaata veel ...
  Hind: 95€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tuletöö tegemise koolitus

  Tuletöö tegemise koolitus on ette nähtud Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 38, mis sätestab järgneva “Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele” (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

  • 09.07.2021 (1 päev)    /    Tallinn, Laki 17
  • 30.07.2021 (1 päev)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 30.09.2021 (1 päev)    /    Viljandi, Tallinna 24 (Hotell Centrum)
  • 20.10.2021 (1 päev)    /    Pärnu, A. H. Tammsaare pst 35 (Hotell Strand)
  • vaata veel ...
  Hind: 90€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

  Õppekava eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

  • 27.07.2021 (8 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 25.08.2021 (8 akadeemilist tundi)    /    Viljandi, Tallinna 24 (Hotell Centrum)
  • 27.08.2021 (8 akadeemilist tundi)    /    Haapsalu, Lai 7 (Päeva Villa)
  • 28.09.2021 (8 akadeemilist tundi)    /    Rakvere, Tallinna 12 (Sushi Tiger)
  • 30.09.2021 (8 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Betooni 9, III korrus
  • 19.10.2021 (8 akadeemilist tundi)    /    Pärnu, A. H. Tammsaare pst 35 (Hotell Strand)
  • vaata veel ...
  Hind: 86€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Esmaabi täiendõppe koolitus

  EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast.
  EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

  • 17.06.2021 (1 päev (10.00-17:00))    /    E-õpe, E-õppe keskkonnas Zoom
  • 29.06.2021 (1 päev (10.00-17:00))    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 28.06.2021 (1 päev (10.00-17:00))    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 13.09.2021 (1 päev (10.00-17:00))    /    Haapsalu, Lai 7 (Päeva Villa)
  • 24.09.2021 (1 päev (10.00-17:00))    /    Põlva, F. Tuglase 2 (Aal seminariruum)
  • vaata veel ...
  Hind: 57€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Esmaabi väljaõppe koolitus

  Koolituse eesmärk on anda õppijatele põhiteadmised kannatanu abistamiseks õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite puhul

  • 16.06.2021 (2 päeva (10.00-17.00))    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 27.06.2021 (2 päeva (10.00-17.00))    /    E-õpe, Veebikeskkond ZOOM
  • 13.09.2021 (2 päeva (10.00-17.00))    /    Haapsalu, Lai 7 (Päeva Villa)
  • 15.09.2021 (2 päeva (10.00-17.00))    /    Pärnu, A. H. Tammsaare pst 35 (Hotell Strand)
  • 23.09.2021 (2 päeva (10.00-17.00))    /    Põlva, F. Tuglase 2 (Aal seminariruum)
  • vaata veel ...
  Hind: 77€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus

Meie sõbrad