Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Täienduskeskus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused.

TK Täienduskeskus OÜ eelised:

 • Meie koolitajad on praktikud. Kõigi koolitusteemade koolitajad on oma ala spetsialistid.
 • Meie koolitajate koolituste läbiviimise kogemus ulatub aastakümnetesse.
 • Korraldame koolitusi eesti ja vene keeles.
 • Peame lugu täiskasvanute elukestvast õppest.
 • Arvestame iga õppija eripärasid ning püüame vastu tulla õppija erisoovidele.
 • Hindame kõrgelt koostööd ja partnerlust oma klientidega.

TK Täienduskeskus OÜ omab majandustegevuseteadet nr 203279, millele tuginedes võime läbi viia koolitusi järgnevatel õppekavadel:
Aineõpetajate koolitus, Ajakirjandus, Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus, Arhitektuur ja linnaplaneerimine, Arvutikasutus, Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine, Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine, Ehitus ja tsiviilrajatised, Elektrienergia ja energeetika, Hambaravi, Haridus, üldine õppesuund, Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Hulgi- ja jaekaubandus, Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm, Isikuareng, Juhtimine ja haldus, Kasvatusteadus, Keeleõpe, Keskkonnakaitsetehnoloogia, Kirja- ja arvutusoskus, Kirjandus ja lingvistika, Klassiõpetaja koolitus, Koduteenindus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Kujutav kunst ja kunstiteadus, Käsitöö, Lastehoid ja teenused noortele, Majandusarvestus ja maksundus, Majutamine ja toitlustamine, Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit), Prügi ja heitvete käitlemine, Psühholoogia, Põhiõppekavad, Raamatukogundus, teave, arhiivindus, Rahandus, pangandus ja kindlustus, Sekretäri- ja kontoritöö, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Sport, Teeninduse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Teraapia ja taastusravi, Traditsiooniline ja täiendav meditsiin ning teraapia, Transporditeenused, Turundus ja reklaam, Tööoskused, Töötervishoid ja –kaitse, Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Õigus.

Täienduskeskus on registreeritud Sotsiaalministeeriumis “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel, millele tuginedes on meil õigus läbi viia järgnevaid koolitusi:

 • Esmaabiandjate välja- ja täiendõppekoolitused
 • Töökeskkonnavolinike, -spetsialistide ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppekoolitused

 

Firma nimi: TK Täienduskeskus OÜ
Aadress: Betooni 9 Tartu
Koduleht: https://taienduskeskus.ee/
Telefon: +372 509 4137
E-post: info@taienduskeskus.ee

Koolitused

 • Химическая безопасность: от теории к практике

  Цель обучения: предоставить участникам обзор требований по безопасности при работе с химическими веществами в Европейском Союзе и Эстонии, включая требования / обязательства REACH и CLP, а также действия, необходимые для их соблюдения.

  • 19.11.2020 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Täpsustamisel
  Hind: 93€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Решения руководителя производства, влияющие на финансовые показатели

  Цель обучения: дать обзор эффективной организации расходной части на производственном предприятии, а также проанализировать, как принятые финансовые решения влияют на финансовые результаты. Пополнить знания участников об эффективной организации расходной части на производстве, связанной с управлением персоналом и производством, а также о том, как принимать и внедрять финансовые и ИТ-решения.

  • 24.04.2020 (8 akadeemilist tundi)    /    Narva, Aleksander Puškini 28 (Hotell Inger)
  • 16.10.2020 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Täpsustamisel
  • 27.11.2020 (8 akadeemilist tundi)    /    Narva, Puškini 28 (Hotell Inger )
  • vaata veel ...
  Hind: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Mida teha, et kõik oleks õigeaegselt tehtud?

  Koolituse eesmärk on teadvustada enda ajakasutusoskusi ja õppida paremini korraldama ja tasakaalustama oma töö ja isiklikku elu.

  • 24.04.2020 (7 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 Hotell SUSI
  Hind: 139€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Klienditeeninduse põhitõdede koolitus

  Koolitusega taotletakse, et osaleja mõistab teeninduslikku mõttekultuuri ja kasutab sihtgrupile sobivat teeninduskeelt kogu klienditeekonna vältel.

  • 29.04.2020 (18 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Betooni 9
  Hind: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tervishoiuasutuste tööohutusalane koolitus

  Õppe eesmärk: Anda tervishoiuasutuste tööohutuse eest vastutavatele isikutele teadmised töökeskkonna, erinevate ohutegurite kohta ning juhised, kuidas erinevates olukordades käituda.

  • 05.05.2020 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Laki põik 2 - II korrus
  Hind: 119€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Kuidas tootmisjuht saab mõjutada finantstulemusi?

  Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade tootmistegevuse kuluefektiivsest korraldamisest ja analüüsida tootmisotsuste seoseid finantstulemustega. Täiendada osalejate teadmisi tootmistegevuse kuluefektiivse korraldamise, tööjõu juhtimise ja tootmisega seotud finantsotsuste tegemisel ning selleks kasutatavate IT lahenduste valikul ja juurutamisel.

  • 17.04.2020 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Betooni 9
  • 09.10.2020 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Täpsustamisel
  • 20.11.2020 (8 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Kriiside lahendamine hoolekandeasutustes

  Koolituse eesmärk on anda teadmised ja oskused tegutsemaks erinevates kriisiolukordades.

  • 31.03.2020 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Täpsustamisel
  • 03.04.2020 (8 akadeemilist tundi)    /    Pärnu, Täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Обучение водителей погрузчика/подъемника с опытом работы

  Курс обучения предназначен для тех, уже работая на погрузчиках/подъемниках и хочет получить теоретические знания и права на управление погрузчиком/подъемником . Обучение основано на международных стандартах и нацелено на понимание специфики работы, предотвращение рисков и опасностей в процессе работы.

  • 16.04.2020 (2 päeva)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (Hotell SUSI)
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курс повышения квалификации по оказанию первой помощи для практикующих стоматологов

  Цель обучения: предоставить стоматологическому персоналу знания и навыки, необходимые для оказания первой помощи.

  • 24.04.2020 (8 akadeemilist tundi)    /    Narva, Fama tn 10 (Fama Keskus)
  Hind: 109€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Esmaabi täiendõppe koolitus hambaraviasutuse töötajatele

  Koolituse eesmärk: Anda hambaraviasutuse töötajatele vajalikud teadmised ja oskused esmaabi osutamiseks

  Hind: 109€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курсы cтропальщикoв

  Цель: Дать знания по безопасному производству работ по подъему и перемещению различных грузов (производственное помещение, стройплощадка, склад и пр.). Знание производственных инструкций по технике безопасности. Знание прав и обязанностей работодателей и работников по обеспечению выполнения требований гигиены и безопасности труда в любой ситуации, связанной с трудом.

  • 23.04.2020 (8 академических часов)    /    Narva, Puškini 28 (Hotell Inger )
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Stressijuhtimine ja eneseregulatsioon

  Antud koolitusel saab osaleja uusi teadmisi ja oskusi, kuidas ennetada erinevaid stressoreid, kuidas neid märgata ning mida peaks tegema stressorite vähendamiseks.

  • 15.05.2020 (1 päev)    /    Tallinn, Peterburi Tee 48 (Hotell Susi)
  • 22.05.2020 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Как управлять стрессом?

  Обучение предназначено для тех, кто желает лучше справляться со стрессом на работе и справиться в домашних условиях. Обучение имеет прикладной характер.

  • 08.05.2020 (1 päev)    /    Tallinn, Peterburi Tee 48 (Hotell Susi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Hädaolukordade lahendamine haridusasutuses

  Koolituse eesmärk on anda teadmised ja oskused tegutsemaks erinevates hädaolukordades

  • 07.04.2020 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Betooni 9
  • 09.04.2020 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Laki 17
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

  Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ предусмотрен постановлением министра МВД за номером 38. Данное постановление вытекает из Закона о пожарной безопасности, пар.14 пункт 4.

  • 07.04.2020 (1 päev)    /    Tallinn, Aleksander Puškini 28 (Hotell Inger)
  • 16.04.2020 (1 päev)    /    Jõhvi, Kooli 7 (Kersti Võlu Koolituskeskus)
  • 21.04.2020 (1 päev)    /    Tallinn, Täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 86€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Стропальщик. Крановщик, управляющий мостовыми, козловыми и консольными кранами грузоподъемностью до и выше 5 тонн, управляемыми вне кабины.

  Цель: Дать знания по безопасному производству работ по подъему и перемещению различных грузов (производственное помещение, стройплощадка, склад и пр.). Знание производственных инструкций по технике безопасности. Знание прав и обязанностей работодателей и работников по обеспечению выполнения требований гигиены и безопасности труда в любой ситуации, связанной с трудом.

  • 23.04.2020 (16 академических часов)    /    Narva, Puskini 28 (Hotell Inger)
  • vaata veel ...
  Hind: 144€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда

  В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. Специалисты по охране труда должны проходить курс усовершенствования не реже одного раза в течении 5 лет. Охрану и безопасность труда на предприятии организовывают в соответствии с законом Об охране и безопасности труда.

  • 28.04.2020 (1 päev)    /    Narva, Puškini 28 (Hotell Inger)
  • 26.05.2020 (1 päev)    /    Jõhvi, Kooli 7 (Kersti Võlu Koolituskeskus)
  • vaata veel ...
  Hind: 80€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

  На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь. Назначенное лицо, оказывающее первую помощь, должно в течение 1 месяца со дня назначения пройти 16-часовое обучение в учебном заведении, зарегистрированном в Министерстве социальных дел.

  • 16.04.2020 (1 päev)    /    Tallinn, Peterburi Tee 48 (Hotell Susi)
  • 23.04.2020 (1 päev)    /    Jõhvi, Kooli 7 (Kersti Võlu Koolituskeskus)
  • 18.05.2020 (1 päev)    /    Narva, Fama tn 10 (Fama keskus)
  • vaata veel ...
  Hind: 49€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии

  На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь. Назначенное лицо, оказывающее первую помощь, должно в течение 1 месяца со дня назначения пройти 16-часовое обучение в учебном заведении, зарегистрированном в Министерстве социальных дел.

  • 15.04.2020 (1 päev 6 tundi)    /    Tallinn, Peterburi Tee 48 (Hotell Susi)
  • 23.04.2020 (1 päev 6 tundi)    /    Jõhvi, Kooli 7 (Kersti Võlu Koolituskeskus)
  • 18.05.2020 (1 päev 6 tundi)    /    Narva, Fama tn 10 (Fama keskus)
  • vaata veel ...
  Hind: 69€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курс по гигиене и безопасности труда для уполномоченных-, специалистов и членов Совета по рабочей среде

  Целевая группа: Уполномоченные -, специалисты – и  члены Совета по рабочей среде, работодатели.

  • 28.04.2020 (24 акад. час)    /    Narva, Puškini 28 (Hotell Inger)
  • 26.05.2020 (24 акад. час)    /    Jõhvi, Kooli 7
  • vaata veel ...
  Hind: 170€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus

  Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse (24-tunnine) kava (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 2 lõike 3 alusel)

  • 01.04.2020 (24 akt (3 päeva; 10.00 – 17.00))    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (Hotell Susi)
  • 15.04.2020 (24 akt (3 päeva; 10.00 – 17.00))    /    Tartu, Betooni 9
  • 21.04.2020 (24 akt (3 päeva; 10.00 – 17.00))    /    Pärnu, A. H. Tammsaare Pst 35 (Hotell Strand)
  • 28.04.2020 (24 akt (3 päeva; 10.00 – 17.00))    /    Haapsalu, Sadama 22 (Baltic Hotel Promenaadi)
  • 05.05.2020 (24 akt (3 päeva; 10.00 – 17.00))    /    Rakvere, Täpsustamisel
  • 13.10.2020 (24 akt (3 päeva; 10.00 – 17.00))    /    Haapsalu, Täpsustamisel
  • 03.11.2020 (24 akt (3 päeva; 10.00 – 17.00))    /    Rakvere, Täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 170€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus

  Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppekoolitus (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 2 lõike 3 alusel)

  • 01.04.2020 (1 päev (10.00–17.00))    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (Hotell Susi)
  • 15.04.2020 (1 päev (10.00–17.00))    /    Tartu, Betooni 9
  • 21.04.2020 (1 päev (10.00–17.00))    /    Pärnu, A. H. Tammsaare Pst 35 (Hotell Strand)
  • 28.04.2020 (1 päev (10.00–17.00))    /    Haapsalu, Sadama 22 (Baltic Hotel Promenaadi)
  • 05.05.2020 (1 päev (10.00–17.00))    /    Rakvere, Täpsustamisel
  • 13.10.2020 (1 päev (10.00–17.00))    /    Haapsalu, Täpsustamisel
  • 03.11.2020 (1 päev (10.00–17.00))    /    Rakvere, Täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 90€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tuletöö tegemise koolitus

  Tuletöö tegemise koolitus on ette nähtud Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 38, mis sätestab järgneva “Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele” (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

  • 02.04.2020 (1 päev (10.00 - 17.00))    /    Haapsalu, Sadama 22 (Baltic Hotel Promenaadi)
  • 14.04.2020 (1 päev (10.00 - 17.00))    /    Rakvere, Täpsustamisel
  • 17.04.2020 (1 päev (10.00 - 17.00))    /    Viljandi, Tallinna 24 (Hotell Centrum Viljandi)
  • 19.05.2020 (1 päev (10.00 - 17.00))    /    Tallinn, Täpsustamisel
  • 02.06.2020 (1 päev (10.00 - 17.00))    /    Rakvere, Täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 86€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

  Õppekava eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

  • 14.04.2020 (1 päev (10.00 - 17.00))    /    Võru, Räpina mnt 12
  • 16.04.2020 (1 päev (10.00 - 17.00))    /    Pärnu, A. H. Tammsaare Pst 35 (Hotell Strand)
  • 07.05.2020 (1 päev (10.00 - 17.00))    /    Haapsalu, Sadama 22
  • 12.05.2020 (1 päev (10.00 - 17.00))    /    Jõhvi, Kooli 7 (Kersti Võlu Koolituskeskus)
  • 15.05.2020 (1 päev (10.00 - 17.00))    /    Valga, J.Kuperjanovi 36 (Valga spordihall)
  • 21.05.2020 (1 päev (10.00 - 17.00))    /    Rakvere, Täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 86€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Esmaabi täiendõppe koolitus

  EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast.
  EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

  • 08.04.2020 (1 päev (10.00-17:00))    /    Rakvere, Tallinna 12 (Sushi Tiger)
  • 15.04.2020 (1 päev (10.00-17:00))    /    Pärnu, A. H. Tammsaare pst 35 (Hotell Strand)
  • 23.04.2020 (1 päev (10.00-17:00))    /    Tartu, Betooni 9
  • 29.04.2020 (1 päev (10.00-17:00))    /    Tallinn, Toimumiskoht täpsustamisel
  • 14.05.2020 (1 päev (10.00-17:00))    /    Võru, Räpina Mnt 12
  • 19.05.2020 (1 päev (10.00-17:00))    /    Tartu, Betooni 9
  • 08.06.2020 (1 päev (10.00-17:00))    /    Tartu, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 55€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Esmaabi väljaõppe koolitus

  Koolituse eesmärk on anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. 

  • 07.04.2020 (2 päeva (10.00-17.00))    /    Rakvere, Tallinna 12 (Sushi Tiger)
  • 14.04.2020 (2 päeva (10.00-17.00))    /    Pärnu, A. H. Tammsaare pst 35 (Hotell STRAND)
  • 27.04.2020 (2 päeva (10.00-17.00))    /    Tartu, Betooni 9
  • 29.04.2020 (2 päeva (10.00-17.00))    /    Tallinn, Toimumiskoht täpsustamisel
  • 13.05.2020 (2 päeva (10.00-17.00))    /    Võru, Räpina Mnt 12
  • 27.05.2020 (2 päeva (10.00-17.00))    /    Tartu, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 75€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus

Meie sõbrad