Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Täienduskeskus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused.

TK Täienduskeskus OÜ eelised:

 • Meie koolitajad on praktikud. Kõigi koolitusteemade koolitajad on oma ala spetsialistid.
 • Meie koolitajate koolituste läbiviimise kogemus ulatub aastakümnetesse.
 • Korraldame koolitusi eesti ja vene keeles.
 • Peame lugu täiskasvanute elukestvast õppest.
 • Arvestame iga õppija eripärasid ning püüame vastu tulla õppija erisoovidele.
 • Hindame kõrgelt koostööd ja partnerlust oma klientidega.

TK Täienduskeskus OÜ omab majandustegevuseteadet nr 203279, millele tuginedes võime läbi viia koolitusi järgnevatel õppekavadel:
Aineõpetajate koolitus, Ajakirjandus, Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus, Arhitektuur ja linnaplaneerimine, Arvutikasutus, Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine, Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine, Ehitus ja tsiviilrajatised, Elektrienergia ja energeetika, Hambaravi, Haridus, üldine õppesuund, Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Hulgi- ja jaekaubandus, Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm, Isikuareng, Juhtimine ja haldus, Kasvatusteadus, Keeleõpe, Keskkonnakaitsetehnoloogia, Kirja- ja arvutusoskus, Kirjandus ja lingvistika, Klassiõpetaja koolitus, Koduteenindus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Kujutav kunst ja kunstiteadus, Käsitöö, Lastehoid ja teenused noortele, Majandusarvestus ja maksundus, Majutamine ja toitlustamine, Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit), Prügi ja heitvete käitlemine, Psühholoogia, Põhiõppekavad, Raamatukogundus, teave, arhiivindus, Rahandus, pangandus ja kindlustus, Sekretäri- ja kontoritöö, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Sport, Teeninduse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Teraapia ja taastusravi, Traditsiooniline ja täiendav meditsiin ning teraapia, Transporditeenused, Turundus ja reklaam, Tööoskused, Töötervishoid ja –kaitse, Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Õigus.

Täienduskeskus on registreeritud Sotsiaalministeeriumis “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel, millele tuginedes on meil õigus läbi viia järgnevaid koolitusi:

 • Esmaabiandjate välja- ja täiendõppekoolitused
 • Töökeskkonnavolinike, -spetsialistide ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppekoolitused

 

Firma nimi: TK Täienduskeskus OÜ
Aadress: Betooni 9 Tartu
Koduleht: https://taienduskeskus.ee/
Telefon: +372 509 4137
E-post: info@taienduskeskus.ee

Koolitused

 • Реформа ЕС в сфере защиты данных и обработка личных данных в организации: практический семинар

  Это актуальное обучение, где основное внимание уделяется практическим знаниям с рассмотрением примеров из жизни, самых распространенных типичных ошибок и несоответствий. Обучение подытоживает все правила, которые учреждения и работники должны выполнять при обработке личных данных. Многие работники могут нарушать упомянутые правила без злого умысла или по незнанию.

  • 11.01.2019 (6 академических часов)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (Hotell Susi)
  • 28.01.2019 (6 академических часов)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (Hotell Susi)
  Hind: 134€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Психология общения с клиентами

  Обучение предназначено для начинающих и уже работающих в сфере обслуживания людей, секретарей, ассистентов и всех тех, кто желает повысить профессионализм в этой области.

  • 30.01.2019 (1 päev)    /    Tallinn, täpsustamisel
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Обучение для лиц ответственных за пожарную безопасность

  Для положительного завершения курса обучающийся должен прослушать всю длительность курса. Учащихся на курсе регистрируют. По окончанию обучения выдается диплом о прохождении курса.

  • 05.02.2019 (дин учебный день)    /    Narva, Puskini 28 (Hotell Inger)
  • 12.03.2019 (дин учебный день)    /    Jõhvi, Rakvere tn. 7 (Hotell Wironia)
  • 19.03.2019 (дин учебный день)    /    Tallinn, täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 86€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Обучение водителей погрузчика/подъемника с опытом работы

  Курс обучения предназначен для тех, уже работая на погрузчиках/подъемниках и хочет получить теоретические знания и права на управление погрузчиком/подъемником . Обучение основано на международных стандартах и нацелено на понимание специфики работы, предотвращение рисков и опасностей в процессе работы.
  Водители погрузчиков/подъемников могут работать на складах с бортовым транспортным средством: погрузчиком, корзиной и телескопической подъемной платформой. В случае лицензии категории B погрузчик/подъемник можно вывезти на улицу.

  • 13.02.2019 (1 päev)    /    Narva, Fama tn 10 - NARVA (Fama keskus)
  • 15.03.2019 (1 päev)    /    Tallinn, täpsustamisel
  Hind: 96€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курс по радиационной безопасности

  Цель обучения: Работники, которым требуется пройдти первичный курс по радиационной безопасности согласно постановлению57 министра окружающей среды.

  • 20.02.2019 (4 академических часов)    /    Narva, Puškini 28 (Hotell Inger)
  • 07.03.2019 (4 академических часов)    /    Eesti, täpsustamisel
  Hind: 103€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

  Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ предусмотрен постановлением министра МВД за номером 38. Данное постановление вытекает из Закона о пожарной безопасности, пар.14 пункт 4.

  • 16.01.2019 (1 päev)    /    Narva, Puskini 28 (Hotell Inger)
  • 23.01.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Peterburi Tee 48
  • 28.02.2019 (1 päev)    /    Jõhvi, Rakvere tn. 7 (Hotell Wironia)
  • (1 päev)    /    Narva, Puskini 28 (Hotell Inger)
  • vaata veel ...
  Hind: 86€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Troppija koolitus

  Koolituse põhiline eesmärk on anda troppija ohutuks ja produktiivseks tööks vajalikud teadmised.

  • 14.02.2019 (8 akadeemilist tundi.)    /    Tallinn, täpsustamisel
  • 18.02.2019 (8 akadeemilist tundi.)    /    Tartu, Betooni 9
  Hind: 96€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Klienditeenindaja suhtlemisoskused

  Koolituse eesmärk on tõsta teenindajate kliendisuhtluse taset ja motiveerida neid julgemini suhtlema. Õpetada, kuidas vabaneda kliendisuhtluses tekkinud stressist.

  • 29.01.2019 (1 päev )    /    Tallinn, täpsustamisel
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Kiirgustöötajate kiirgusohutusalane koolitus

  Koolituse eesmärk on pakkuda kiirgusega kokku puutuvatele töötajatele esmast kiirgusohutusalast koolitust vastavalt keskkonnaministri määrusele 57.

  • 06.03.2019 (4 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, täpsustamisel
  Hind: 103€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • ELi andmekaitsereform ja isikuandmete töötlemine tervishoiuvaldkonnas: praktiline seminar

  Tegemist on aktuaalse koolitusega, mille põhirõhk on praktiliste teadmiste jagamisel, samuti elulistenäidete ja levinumate tüüpvigade, puuduste ja ebakõlade käsitlemisel.Koolitus võtab kokku reeglid, mida tervishoiuasutused ja valdkonna töötajad peavad järgima isikuandmete töötlemisel.Paljud töötajad ei pruugi olla pahatahtlikud, kuid nad võivad eelpoolnimetatud reegleid rikkuda teadmatusest, kuid ka selliste rikkumistega võivad kaasneda sanktsioonid ja trahvid.

  • 25.01.2019 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Peterburi Tee 48 (Hotell Susi)
  • (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Betooni 9
  Hind: 134€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • ELi andmekaitsereform ja isikuandmete töötlemine organisatsioonis: praktiline seminar

  Tegemist on aktuaalse koolitusega, mille põhirõhk on praktiliste teadmiste jagamisel, samuti elulistenäidete ja levinumate tüüpvigade, puuduste ja ebakõlade käsitlemisel.Koolitus võtab kokku reeglid, mida asutused ja selle töötajad peavad järgima isikuandmete töötlemisel.Paljud töötajad ei pruugi olla pahatahtlikud, kuid nad võivad eelpoolnimetatud reegleid rikkuda teadmatusest.

  • 14.02.2019 (6 akadeemilist tundi)    /    Võru, Täpsustamisel
  • 20.03.2019 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Täpsustamisel
  Hind: 134€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Стропальщик. Крановщик, управляющий мостовыми, козловыми и консольными кранами грузоподъемностью до и выше 5 тонн, управляемыми вне кабины.

  Цель: Дать знания по безопасному производству работ по подъему и перемещению различных грузов (производственное помещение, стройплощадка, склад и пр.). Знание производственных инструкций по технике безопасности. Знание прав и обязанностей работодателей и работников по обеспечению выполнения требований гигиены и безопасности труда в любой ситуации, связанной с трудом.

  • 24.01.2019 (16 академических часов)    /    Narva, Puskini 28 (Hotell Inger)
  • 21.03.2019 (16 академических часов)    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  Hind: 144€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда

  В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. Специалисты по охране труда должны проходить курс усовершенствования не реже одного раза в течении 5 лет. Охрану и безопасность труда на предприятии организовывают в соответствии с законом Об охране и безопасности труда.

  • 09.01.2019 (1 päev)    /    Narva, Puškini 28 (Hotell Inger)
  Hind: 80€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

  Цель: Работодатель направляет на курсы усовершенствования специалиста по оказанию первой помощи через каждые 3 года. Цель курсов усовершенствования- повторять и углублять, приобретенные раннее, знания и умения. 

  • 14.01.2019 (1 päev)    /    Narva, Fama tn 10 (Fama keskus)
  • 22.01.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (Hotel Susi)
  • 20.02.2019 (1 päev)    /    Jõhvi, Rakvere tn. 7 (Hotell Wironia)
  • 27.03.2019 (1 päev)    /    Narva, Fama tn 10 (Fama keskus)
  • vaata veel ...
  Hind: 49€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии

  Цель: Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи.

  • 14.01.2019 (1 päev)    /    Narva, Fama tn 10 (Fama Keskus)
  • 12.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  • 20.02.2019 (1 päev)    /    Jõhvi, Rakvere Tn. 7 (Hotell Wironia)
  • 27.03.2019 (1 päev)    /    Narva, Fama tn 10 (Fama Keskus)
  • vaata veel ...
  Hind: 69€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курс по гигиене и безопасности труда для уполномоченных-, специалистов и членов Совета по рабочей среде

  Целевая группа: Уполномоченные -, специалисты – и  члены Совета по рабочей среде, работодатели.

  • 09.01.2019 (24 акад. час)    /    Narva, Puškini 28 (Hotell Inger )
  • 11.02.2019 (24 акад. час)    /    Jõhvi, Rakvere tn. 7 (Hotell Wironia)
  • 18.02.2019 (24 акад. час)    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 150€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus

  Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse (24-tunnine) kava (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 2 lõike 3 alusel)

  • 23.01.2019 (3 päeva (24 akt))    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  • 23.01.2019 (3 päeva (24 akt))    /    Tartu, Betooni 9
  • 20.02.2019 (3 päeva (24 akt))    /    Tartu, Betooni 9
  • 25.03.2019 (3 päeva (24 akt))    /    Tartu, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 150€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus

  Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppekoolitus (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 2 lõike 3 alusel)

  • 23.01.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • 20.02.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • 25.03.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 80€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi koolitus

  Tööandjale annab teadmise ja kindlustunde, kui tema töötaja on läbinud kahepäevase tõstukijuhikoolituse. Antud koolituse läbimisel saab teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused tõstukijuhi ametist ning koolituse eduka lõpetamise järgselt väljastatakse tõstukijuhi luba. Väljastatud luba annab õiguse töötada Eestis tõstukijuhina. Lisaks on antud koolitus mõeldud neile, kes soovivad täiendada oma teadmisi eri liiki tõstukitest, töösse puudutavatest õigusaktidest ja tööohutusest.

  • 25.01.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Peterburi Tee 48 (Hotell Susi)
  • 28.01.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • 13.03.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tuletöö tegemise koolitus

  Tuletöö tegemise koolitus on ette nähtud Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 38, mis sätestab järgneva “Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele” (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

  • 22.01.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • 29.01.2019 (1 päev)    /    Võru, koht täpsustamisel
  • 31.01.2019 (1 päev)    /    Rakvere, Tallinna 25 (Hotell Wesenbergh)
  • 08.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  • 14.02.2019 (1 päev)    /    Pärnu, koht täpsustamisel
  • 21.02.2019 (1 päev)    /    Kuressaare, koht täpsustamisel
  • 10.04.2019 (1 päev)    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  • 23.04.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 86€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

  Õppekava eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

  • 24.01.2019 (1 päev)    /    Pärnu, A. H. Tammsaare Pst 35 (Hotell Strand)
  • 30.01.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • 22.02.2019 (1 päev)    /    Kuressaare, täpsustamisel
  • 26.02.2019 (1 päev)    /    Võru, täpsustamisel
  • 05.03.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • 13.03.2019 (1 päev)    /    Viljandi, täpsustamisel
  • 14.03.2019 (1 päev)    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 86€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus

Meie sõbrad