Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus

Koolituse eemärk on anda teadmised ohutuks troppimistööde tegemiseks ja ohutuks töötamiseks erinevatel kraanadel

Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga). Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas). Täpsemad juhised saadetakse osalejatele e-posti teel päev enne koolitust.

Sihtgrupp:
sild-, pukk-, konsoolkraanal töötavad isikud

Koolituse sisu:

 • Kraanade ehitus
 • Alusteede ehitus
 • Nende kasutusnõuded
 • Lastide haarde abivahendid/tropid-tross,kett ja rihm jne
 • Kraanaga tööde teostamise kord (Masina ehituse seadus)
 • Ohutusmeetmed
 • Kraanade tüübid ja kasutusnõuded
 • Lastide haarde abivahendid
 • Tõstetööde teostamine
 • Töö – ja tööohutuse õigusaktid
 • Ohutusmeetmed troppimistöödel
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid
 • Troppide vastupidavus eri defektide korral
 • Tropikonksud ja nende ohutu kasutamine
 • Tropi pingete arvutamine
 • Eri tõsteviisid troppidega
 • Traaversid, tõsteraamid ja nende kasutamine
 • Tropietiketid
 • Troppide kontroll ja prakeerimine
 • Nurkade ja troppide kaitsevahendid
 • Enamlevinud troppide defektid ja põhjused
 • Signaliseerimise kord
 • Käemärgid
 • Töö – ja ohutuse õigusaktid
 • Keskkonnahoid

Koolituse lõpus õppija:

 • Saab aru tööohutuse õigusaktidest
 • Teab, mis on troppimine ja eristab erinevaid troppide liike
 • Teab laadimistööde põhimõtteid
 • Tunneb kraanade erinevaid liike
 • Teab erinevate troppimise ja kraanade ohutuid tööpõhimõtteid
 • Tunneb signaal- ja käemärke

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 16 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja õppevideo(de) vaatamine

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis saadetakse õppijale e-postile enne koolitust.
Lisaõppematerjal:

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Seadme ohutuse seadus;
 • Troppimistööde ohutusjuhend;
 • Kraanaga tööde teostamise kord (Masina ehituse seadus)
 • „Autokraanad“. A. Zaitsev; M. Polossin; 1997.a

Hindamismeetod: Kirjalik test – 12 küsimust; 2 avatud küsimust ja 10 valikvastustega küsimust
Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud kirjaliku eksami positiivsele tulemusele.
Postiivne testi tulemus on, kui õigeid vastuseid on 75% ulatuses ehk 12 küsimust peab olema õigesti vastatud 9 küsimusele.

Koolitaja:

Mehis Jaagura
Pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist. Tõstukikogemust 35. a, kraanade operaatoriõigused 33. a, kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003. On täiskasvanuid koolitanud aastaid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus