Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tuletöö tegemise koolitus

Tuletöö tegemise koolitus on ette nähtud Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 38, mis sätestab järgneva “Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele” (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Koolituse järgselt väljastatav tunnistus kehtib Eestis ning kehtivusaeg on 5 aastat.

Tuletöödeks nimetatakse töid, mille käigus tekivad sädemed, samuti mille käigus kasutatakse leeki, erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni, muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Koolituse sisu:

 • Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
  • Tuletöö olemus ja liigid.
  • Tuletööga kaasnevad riskid.
  • Tulekahju olemus ja selle levik.
  • Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.
 • Ohutus tuletöö tegemisel
  • Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
  • Nõuded tuletöö tegemiseks.
  • Vajalikud tingimused tuletööks.
  • Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
  • Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
  • Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.
 • Tulekahju korral tegutsemine
  • Käitumine tulekahju korral.
  • Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
  • Tulekustutusvahendite kasutamine.
 • Praktilise kustutusharjutuse korraldamine
 • Teadmiste kontroll (testi sooritamine)

Koolituse käigus viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Koolitajad:
Kaur Tammepuu, tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistus nr 097886). Kaur alustas tuleohutusvaldkonna tööd 2008. aastal tuleohutushalduri ja koolitajana. Eelnevad kogemused pärinevad ehitusvaldkonnast, mistõttu on tal väga põhjalikud ehituslike ja korralduslike tuleohutusnõuete teadmised. Peale tuleohutushalduse korraldab Kaur tuleohutuskoolitusi ja -õppuseid. Kauril on tuleohutuse teenuste osutaja ja koolitaja kogemust üle kümne aasta.

Andreas Pertelson on tuleohutusvaldkonna konsultant. Andreas on lõpetanud Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Väike-Maarja Päästekooli päästemeeskonna juhi erialal. 2012. aastal andis siseminister Andreasele teenete eest Päästeteenistuse Medali. Andrease igapäevatöö on korraldada evakuatsiooniõppusi ja tuleohutuskoolitusi ning koostada asutustele/ettevõtetele tuleohutusalast dokumentatsiooni. Lisaks tegutseb Andreas Viljandimaa Päästeteenistuse operatiivkorrapidajana. Tal on kümneaastane koolitajakogemus.

Kalju Õunmann tuleohutusvaldkonna konsultant. Kalju on omandanud kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis. Lisaks on ta läbinud mitmeid töö- ja tuleohutuse ning täiskasvanute koolitaja kursuseid. 2005. aastal anti talle Päästeteenistuse missioonimedal ja 2007. aastal Põhja-Eesti Päästekeskuse tänukiri projektis „Kodu tuleohutuks” osalemise eest. Kalju on spetsialiseerunud tuleohutuskoolituste ja -õppuste korraldamisele ning tal on koolitajakogemust üle 20 aasta.

Ahto Luhamäe – tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 099661). Ahto on omandanud erialase kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis ning täiendanud ennast erinevatel töö- ja tuleohutuskursustel. Ta alustas oma pääste- ja tuleohutusvaldkonna tööd Ämari Lennubaasis ning on hiljem töötanud tuleohutuse konsultandina NATO-ISAF-i Fire Departmentis, Kabuli Rahvusvahelises tsiviil-miltaarses lennujaamas (2009–2012) ja tuleohutuse inspektorina NATO-ISAF-i G3 Systemsi Fire Departmentis, Kandahāri Rahvusvahelises tsiviil-militaarses lennujaamas (2018). Ahto korraldab peale Eestis nõutavate töö- ja tuleohutuskoolituste ka Põhjamaade tuletöö- ja tööohutuskaardi koolitusi. Ahtol on tuleohutusteenuste osutaja ja koolitaja kogemust üle kümne aasta.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tuletöö tegemise koolitus