Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus

Evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus on kokku pandud Tuleohutuse seadusele § 3 lg 2.
Koolituse eesmärk on anda evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja korraldamiseks.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud evakuatsiooni eest vastutavad isikud, evakuatsioonijuhid, vahetuse vanemad ning teised antud vastutust omavad isikud.

Koolitusel läbitavad teemad: 

  • Teema 1 Tulekahju areng ja seotud ohud
  • Teema 2 ATS süsteem ja selle kasutamine
  • Teema 3 Ohutu evakuatsiooni läbiviimine
  • Teema 4 Koostöö päästemeeskondadega
  • Teema 5 Taastavad tegevused

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab evakuatsiooni eest vastutavana oma kohustusi
  • Rakendab saadud teadmisi tulekahju tagajärgede ennetamisel
  • On suuteline juhtima evakuatsiooni päästeteenistuse saabumiseni
  • On pädev esindama ettevõtet päästetööde juhtimisgrupis

Koolitaja:
Raul Juur
On tuleohutusvaldkonna konsultant. Raul on õppinud Sisekaitseakadeemia Päästekooli päästemeeskonna juhi erialal ning omandanud lisaks erialase kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis. Hetkel on Raul kaitsmas tuleohutusspetsialist tase 5 kutset. Aastast 2015 töötab Raul meeskonnavanemana Võru päästekomandos, lisaks on ta Eesti Päästemeeskonna (EDRT) liige. Kaitseväes on ta omandanud parameediku eriala ning lisaks läbinud erinevaid avalike esinemiste koolitusi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus