Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Esmaabi täiendõppe koolitus

EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe koolituse läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe koolitusele 3 aasta pärast.
EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

Tööinspektsioon registreeris 2018 aastal 5128 tööõnnetust, millest osade juhtumite asjaolud on veel täpsustamisel. Kergeid õnnetusi oli 4000, raskeid 1106 ning raskusaste on jäänud määramata 11 juhtumi puhul. 2018.a. kaotas tööl oma elu 10 inimest. Veel ühe surmaga lõppenud õnnetuse asjaolud on selgitamisel (Loe rohkem Tööinspektsioon). See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on  hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. Esmaabi oskused on olulised erinevates olukordades nii töökohal, kui ka eraelus.

Koolituse eesmärk: Tuletada meelde õppijatele põhiteadmised kannatanu abistamiseks õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite puhul

Koolituse sihtgrupp: Ettevõttes esmaabi eest vastutavad isikud, kes peavad läbima 3.aasta järel täiendkoolituse.

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus
  • Esmaabi olemus
  • Kannatanu seisundi hindamine
  • Esmaabi andmise taktika.
 • Elustamine
  • Uppunu elustamine
  • Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral
  • Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
  • Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral.
 • Välised verejooksud ja šokk
  • Verejooksu peatamise võtted
  • Šoki olemus ja selle tunnused.
 • Haavad
  • Haavade teke
  • Sidumise tehnika ja reeglid
  • Kolmnurkrätiku kasutamine
  • Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
 • Traumad ja luumurrud
  • Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
  • Luumurdudega kaasnevad ohud
  • Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
  • Lahastamise viisid.
 • Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused, erakorralised haigusseisundid

Koolituse lõpuks õppija:

 • Saab põhiteadmised esmaabi andmisest
 • Teab, kuidas käituda kannatanuga eluohtlikus olukorras
 • Rakendab elupäästvaid esmaabi võtteid ​

Koolitajad:
Svetlana Kalmaznina omab õe kutset. Töötab igapäevaselt Tartu Ülikooli Kliinikumis. Õpetab Tartu Tervishoiu kõrgkoolis. Tervisameti registri number N04596.

Maire Aruots Omab õe kutset. On töötanud erinevates tervishoiuasutustes. Õpetab Tartu Tervishoiu kõrgkoolis. Tervisameti registri number N07006.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Esmaabi täiendõppe koolitus