Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töökeskkonna riskid kaugtööl (videokoolitus)

E-õpe on mugavaim viis läbida koolitusi mis tahes ajal ja kohas. Koolitus sisaldab videolonegut.

Peale arve tasumist saadetakse Teile e-mail täpsema informatsiooniga. Koolitust on võimalik ligipääsu saamisest alates läbida 30 päeva.

Sihtrühm: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Koolituse sisu:

  • Kaugtöö riskide hindamine – millest alustada ja millele peab riskide hindamisel eriti tähelepanu pöörama?
  • Eriolukorra riskide hindamine – kuidas ja millele peab riskide hindamisel eriti tähelepanu pöörama?
  • Kas arvestades praegust eriolukorda tuleb teha täiesti uus riskianalüüs või on ka teisi variante?
  • Kuidas tööandja saab kontrollida kaugtöö töötegemise ohutust?
  • Kui tööga kaasnevad kõrgemad riskid, siis kas saab keelata kodus töötamist ja kas töötajal on õigus tööst keelduda?
  • Kuidas hinnata riske, kui töötaja teeb kaugtööd mitmest asukohast, nt kodu, suvila? Kas siis tuleb mitu erinevat riskianalüüsi?
  • Kas kodus tööd tehes juhtunud õnnetus on alati tööõnnetus? Keda ja kuidas peab sellest teavitama?

Koolituse läbimisel osaleja:

  • tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
  • teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend (väljastatakse vaid osaleja soovi korral).

Koolitaja:
Evelin Martin
On üle 10-aasta töötanud erinevates valdkondades (toidu-, puidu-ja metallitööstuses) töökeskkonnaspetsialistina. Enne koolitaja teekonna algust töötas Tartu maakonnas tööinspektorina. Koostöös Juunika Koolitus OÜga pakub ta ettevõtetele töökeskkonnaalast konsultatsiooni- ja audititeenust. On Räpina Aianduskoolis tööohutus-ja töötervishoiu õpetaja. Ta on läbinud andragoogika koolituse ning omab vastavat kompetentsi täiskasvanute koolitamise valdkonnas. Veel on läbinud kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO9001 koolituse ning juurutanud ettevõttes selle kasutamist.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töökeskkonna riskid kaugtööl (videokoolitus)