Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Koolitusturg

Ootame teid meie avatud õppepäevadele või küsige sisekoolitusi. Koolitused toimuvad sõbralike hindadega!

Vastavalt 01.07.2015 jõustunud Täiskasvanute koolituse seadusele on koolitusturg.ee koolitusi loov ja korraldav ettevõte Rahvakool OÜ kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 179557)

Rahvakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

Firma nimi: Koolitusturg OÜ
Aadress: Toompuiestee 21, Tallinn, Eesti
Koduleht: https://koolitusturg.ee/
Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030
E-post: info@koolitusturg.ee

Koolitused

 • Kuidas kriisi väljakutsetes vaimset tervist hoida?

  Koroonaviirusest põhjustatud olukord on tekitanud mitmeid uusi väljakutseid meile kõigile. Muutunud olud ja tekkinud raskused mõjutavad oluliselt meie vaimset tervist. Kuidas hakkama saada ning oma vaimset tervist toetada? Koolituse keskmes on kohanemine muutuste, stressi ja ootamatustega ning põhilised toimetulekumehhanismid, millest võib antud olukorras kasu olla.

  • 23.11.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Tallinn ja veebikeskkond
  Hind: 169€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Töötervishoiu sügisene teabepäev

  Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalal kutsume kõiki huvilisi viima end kurssi töötervishoiu valdkonna viimaste uudiste ja arengutega.

  • 27.10.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Tallinn ja veebikeskkond
  Hind: 169€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Juhtide arengupäev: “Kuidas targalt muutusi juhtida?”

  Arengupäeva eesmärgiks on anda vajalikke teadmisi erinevate töötajate arendamiseks ning meeskondadele muutustega toimetulekuks.

  • 14.09.2021 (1 päev)    /    Tallinn, Tallinn ja veebikeskkond
  Hind: 169€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Õpetajate pidupäeva konverents

  Konverentsi eesmärk on tähistada koos kolleegide ja suurepäraste lektoritega rahvusvahelist õpetajate päeva!

  • 01.10.2021 (4 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Noblessner
  Hind: 149€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Vaimse tervise aastakonverents 2021

  Konverents on pühendatud vaimse tervise päevale ning selle eesmärgiks on jagada nõuandeid tööärevuse ja – stressiga toimetulekuks ning abivajajate märkamiseks ja abistamiseks.

  • 07.10.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  • 14.10.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu,
  Hind: 179€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Uued arengud riigihangete kohtupraktikas

  Koolituse eesmärk on viia osalejaid kurssi kõige aktuaalsema vaidlustus – ja kohtupraktikaga, mis on aluseks edukale toimimisele nii riigihankeid korraldades kui ka neil pakkujana osaledes.

  • 19.10.2021 (5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 149€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Tööõiguse olulisemad uudised ja kohtupraktika, sh Covid-19 pandeemia mõjud.

  Õppepäeva eesmärk on anda põhjalik ülevaade tööõiguse seaduse olulisematest muudatustest ja pandeemia mõjutustest ning jagada soovitusi vigade vältimiseks kohtupraktika näidete abil.

  • 16.09.2021 (5 akadeemilist tundi)    /    Tartu,
  • 21.09.2021 (5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 149€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Töötervishoid ja tööohutus tänapäevases keskkonnas

  Koolituse eesmärk on tutvustada sel aastal kehtima hakanud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatusi ning rääkida erinevatest ohuteguritest asutustes, sh bioloogilistest ning psühhosotsiaalsetest.

  • 22.09.2021 (5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 149€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Tööinspektsiooni ja Töövaidluskomisjoni uusim praktika

  Koolituse eesmärgiks on anda tööandjate esindajatele nõu eriolukorra ajal kõige rohkem üles kerkinud töövaidluste osas, mis jõudsid töövaidluskomisjonidesse ning kohtusse. Samuti tutvustame seaduse muudatusi ning Tööelu infosüsteemi.

  • 24.08.2021 (5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Saali- või veebikoolitus
  Hind: 169€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Struktuuritoetused riigihangetes

  Struktuuritoetus on rahaline abi Euroopa Liidu eelarvest, mille saaja peab korraldama riigihanked ja täpselt järgima riigihangete seadust. Toetuste saaja üle teostatakse põhjalikku järelevalvet. Koolituse eesmärgiks on selgitada levinumate eksimuste ja vigade põhjuseid, et vältida riigihangete seaduse rikkumisi, võimalikke finantskorrektsioone ning toetuste tagasimakseid.

  • 08.09.2021 (5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 149€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Riigihangete teabepäev

  Juba seitsmendat korda toimub Riigihangete Teabepäev, mille eesmärgiks on üheskoos hankijate ja pakkujatega analüüsida riigihangete valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid ning nendega kaasnevaid muudatusi riigihangete maastikul.

  • 15.09.2021 (6,5 akadeemilist tundi)    /    Tartu,
  • 29.09.2021 (6,5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 179€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Riigihangete sisekontrollisüsteemid ja nendega seotud huvide konfliktid

  Loengu eesmärgiks on selgitada, kuidas vältida huvide konflikte riigihangete erinevates etappides. Lisaks anname ülevaate, millal ja mis tingimustel on lubatud hankelepinguid muuta.

  • 31.08.2021 (4 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 149€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Personalijuhtide päeva konverents

  Konverentsi eesmärgiks on tähistada koos kolleegide ja suurepäraste lektoritega 20. mail toimuvat rahvusvahelist personalijuhtimise päeva.

  • 14.09.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 169€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Paberarhivaalide korrastamine ja Rahvusarhiivi üleandmine

  Räägime paberarhivaalide korrastamisest, Rahvusarhiivi muutunud nõuetest arhivaalide korrastamisel ja kõigest, mis seondub arhivaalide üleandmisega. Teabepäev on praktilise suunitlusega ning korraldatakse koostöös Eesti Arhivaaride Ühinguga.

  • 28.09.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Saali- või veebikoolitusena
  Hind: 169€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Oskuslik eneseväljendus igas olukorras!

  Koolituse eesmärgiks on anda juhiseid, kuidas ennast selgelt ja veenvalt väljendada, kuidas esinemisvigu vältida ja esinemisjulgust ning – kindlust saavutada.

  • 26.10.2021 (5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 139€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Mõttemustrite murdmisest, muutmisest ja säilitamisest

  Kui tihti tabad end sundmõtetelt – Su mõtted käivad aina ringiratast ja võimust võtab ülemõtlemine? Paljud meie mõttemustrid on harjumuslikud. Mõtteviis mõjutab omakorda emotsioone ja käitumist ning sündmusi meie elus. Ent õppides mõistma mõtete tekkepõhjuseid ja kontrollima emotsioone, on võimalik vabaneda vanadest mõtte – ja käitumismustritest ja asendada need uutega.

  • 19.10.2021 (3 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, saalis või veebikoolitusena
  Hind: 109€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Maksumuudatused ja uuendused raamatupidamises

  Koolituse eesmärk on anda raamatupidajatele põhjalik ülevaade 2020. – 2021. aasta jõustunud ning jõustuma planeeritud maksumuudatustest ja raamatupidamisvaldkonna uuendustest, mis puudutavad IFRS muudatusi, toetuste kajastamist ja muid olulisi küsimusi.

  • 25.09.2021 (5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 149€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Kuidas koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut ja hinnata õigustatud huvi?

  Koolituse eesmärk on selgitada, millal on vaja teha andmekaitsealaseid mõjuhinnanguid ja kuidas neid koostada. Andmekaitsealase mõjuhinnangu eesmärk on hinnata, kas andmete kaitseks rakendatavad meetmed on piisavad, et tõenäolisi ohte maandada või vähendada neid vastuvõetavale tasemele.

  • 14.09.2021 (5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 149€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Kuidas ennetada ja tulla toime vaimse pinge ning tööstressiga?

  Loengu eesmärgiks on anda juhiseid, kuidas hoiduda ning tulla toime ülemäärase pinge ja stressiga.

  • 31.08.2021 (3 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, veebi- või saalikoolitus
  Hind: 109€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Kuidas anda vaimse tervise esmaabi?

  Veebikoolitusel arutleme järgmiste küsimuste üle: kellele on mõeldud vaimse tervise esmaabi ja kes saavad seda osutada? Kuidas kasutada esmaabi oskusi töökeskkonnas ja ühiskonnas laiemalt? Kuidas saab õppida esmaabi andmise teadmisi ja julgust? Millised on ootused ja lootused juhtidele toetamaks inimeste vaimset tervist?

  • 24.08.2021 (2,5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe,
  • 25.09.2021 (2,5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe,
  Hind: 99€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Koostöö ja kokkulepete sõlmimise ABC

  Loengu eesmärgiks on anda näpunäiteid, kuidas tagada kööstöö ja toimivad kokkulepped osapoolte vahel. Mis teeb kokkuleppest kokkuleppe? Miks mõnikord tundub, et kokkulepe on saavutatud, aga tegelikult seda ei järgita ja lepped ei hakka toimima.

  • 20.10.2021 (2,5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, veebis ja saalis
  Hind: 99€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Google Ads alustajale – reklaamimise alustalad

  Praktilise koolituse eesmärgiks on anda kuulajatele teadmisi ja praktilisi oskusi kontode seadistamiseks, lihtsamate reklaamide ülespanekuks ning analüütika jälgimiseks.

  • 25.08.2021 (4,5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe,
  Hind: 139€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Finantsjuhtimise alustalad algajale

  Koolituse eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade finantsjuhtimise alustaladest ja sellest kuidas äritegevus toimib.

  • 23.09.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Tallinnas või veebikeskkonnas
  Hind: 169€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Euroopa Kohtu uued lahendid riigihankeõiguses

  Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade uutest Euroopa Kohtu lahenditest, mis on suunanäitajaks ja siduvaks ka Eesti kohtusüsteemile.

  • 24.11.2021 (5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 149€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Enesemotivatsioon ja toimetulek tööstressiga

  Selleks, et tulla toime tänapäevases kiires ja materiaalses maailmas, tuleb inimestel saavutada tasakaal isikliku elu, töö ja suhete vallas. Tänapäeva organisatsioonis seostub tulemuslikkus aga ennekõike töötajate emotsionaalse pühendumisega.

  • 26.08.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  • 16.09.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu,
  Hind: 169€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Digitaalarhiveerimine ja hübriidasjaajamine

  Koolituse eesmärk on anda üldised teadmised teabehalduse korraldamisest ning paber – ja digitaalsete dokumentide kooshaldamisest nende sünnist kuni digiarhiveerimiseni. Samuti vaatleme digitaalse asjaajamise korraldamist seostatuna ettevõtte põhiprotsesside ja pädevustega ning räägime andmekaitse nõuetest teabe turvaliseks haldamiseks.

  • 30.09.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 169€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Andmekaitse teabepäev

  Teabepäeva eesmärgiks on anda ülevaade olulisematest probleemidest andmekaitseõiguses ja küberturvalisuses seoses isikuandmetega.

  • 28.10.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 169€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Väljakutsed ehitussektoris

  Seminari eesmärk on anda ülevaade ehitusvaldkonna kõige päevakajalisematest teemadest 2020. aastal.

  • 19.10.2021 (6,5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 169€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Varade ja varude inventuuri läbiviimise 2021. aasta eripärad

  Loengul käsitletakse põhivarade ja varude inventuuriprotsessi alates inventuuri ettevalmistamisest, lugemise korraldamisest, lugejate valikust, lugemislehtede ning lõppakti vormistamiseni.

  • 21.10.2021 (4,5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 149€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Uus ehitisregister ja ehitusload

  Koolituse eesmärk on selgitada ehitisregistri toimimist nii teoorias kui ka praktiliste näidete kaudu, et koolituse läbinud oskaksid ehitisregistris tegutseda, sh esitada KOV-le ehitusloa taotlust ning lahendada projekti kooskõlastamisel tehtud märkusi.

  • 30.09.2021 (2,5 akadeemilist tundi )    /    Tallinn,
  Hind: 109€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Tööõiguse olulisemad muudatused 2021-2022 ja kohtupraktika!

  Õppepäeva eesmärk on anda põhjalik ülevaade tööõiguse seaduse olulisematest muudatustest ning jagada soovitusi vigade vältimiseks kohtupraktika näidete abil.

  • 18.11.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 169€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Teabehalduskorra ja dokumentide liigitusskeemi koostamine ning ajakohastamine

  Loengu eesmärgiks on anda soovitusi ja juhiseid teabehalduskorra koostamiseks ja analüüsiks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  • 26.08.2021 (2 akadeemilist tundi veebis)    /    E-õpe, Videokoolitus
  Hind: 109€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Stress ja ärevus – mõttemustrid minu peas

  Kõikidel inimestel on hetkel tavapärasest rohkem muret ja ärevust, mis on seotud eriolukorraga kohanemisega. Lähitulevikus võivad vaimse tervise mured suure tõenäosusega võtta veelgi laialdasema vaimse tervise kriisi mõõtme. Et seda ära hoida, kutsume teid kuulama veebiloengut, mille eesmärgiks on ära tunda iseenda ja oma kaaslaste stressireaktsioone ning pakkuda lahendusi stressi ja ärevusega toimetulekuks..

  • 25.11.2021 (3 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 109€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Pakendiaruande koostamine – mida silmas pidada?

  Koolituse eesmärgiks on anda juhiseid pakendiaruande efektiivseks ja korrektseks koostamiseks ning teemaga seotud probleemküsimuste lahendamiseks.

  • 24.08.2021 (5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 149€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Motivatsiooni- ja inspiratsioonipäev Tallinnas

  Tulge koos sõprade ja kolleegidega nautima hõrgutavat jõululõunat koos positiivsete ning entusiastlike lektoritega!

  • 03.12.2021 (3 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 149€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Käibemaksu muudatused 2021

  Õppepäeva eesmärk on tutvustada peamiselt rahvusvahelise kaubanduse ja piiriüleste teenuste osutamiseks toimuvad muudatusi, mis puudutavad nii postipakkide maksustamist kui ka kaugmüügi regulatsiooni. Lisaks on plaanitud jõustada ka muudatused kreeditarvetega.

  • 28.10.2021 (4 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Toimumiskoht täpsustamisel
  Hind: 149€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Efektiivse kirjutamise lahinguplaan

  Ootame kõiki, kes soovivad kirjutada müügi- ja reklaamitekste, blogipostitusi ning e-kirju selliselt, et need mõjuksid õigesti ja muudaksid sihtgrupi hoiakuid. Jagame kõigile sobivaid näpunäiteid ja soovitusi, millega saab mõjusaks muuta iga müügikirja ja tööalase e-kirja.

  • 07.09.2021 (3,5 akadeemilist tundi õpet kas koolitusruumis või veebis)    /    Tallinn, Tallinna toimumiskoht täpsustamisel
  Hind: 149€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Dokumendihalduse hetkeolukord

  Loengu eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade dokumendihalduse hetkeolukorrast ning päevakajalistest probleemidest. Samuti räägime avaliku sektori dokumendihalduse konsolideerimise võimalustest.

  • 29.09.2021 (2,5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Tallinna toimumiskoht täpsustamisel või e-õppena
  Hind: 109€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Bürootöö ja dokumendihalduse konverents

  Konverentsi eesmärgiks on pakkuda lahendusi Eesti dokumendihalduse ees seisvatele murekohtadele ning rääkida dokumendihalduse plaanidest üldises infohalduse tuleviku kontekstis.

  • 07.09.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Toimumiskoht täpsustamisel
  Hind: 179€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Kuidas tulla toime keeruliste meeskonnaliikmete ja klientidega?

  Koolituse eesmärgiks on osalejate enesekindluse tõstmine erinevate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks. Eelkõige on vaatluse all suhted problemaatiliste isikutega, kes tekitavad ebameeldivaid ja pingelisi olukordi. Koolitusel käsitletakse inimese käitumise varjatud psühholoogilisi aspekte ja praktilisi suhtlemisvõtteid erinevate isikutega.

  • 09.09.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Toimumiskoht täpsustamisel
  • 23.09.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Toimumiskoht täpsustamisel
  Hind: 169€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Dokumendihalduse õiguskeskkonna muudatused

  Määrus Arhiivieeskiri (19.06.2020 redaktsioon), muudatused Rahvusarhiivi üle antavate arhivaalide korrastamise nõuetes
  Loengul räägime dokumendihalduse ja arhiivinduse õigusaktide olulistest muudatustest ning nende rakendamisest.

  • 26.08.2021 (5 akadeemilist tundi )    /    E-õpe, veebis
  Hind: 109€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Raamatupidajate päeva konverents Tallinnas

  Kutsume kõiki raamatupidajaid ja finantstöötajaid pidulikule konverentsile, et tähistada koos kolleegide ja suurepäraste külalislektoritega rahvusvahelist raamatupidajate päeva!

  • 10.11.2021 (6,5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Apollo kino
  Hind: 179€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Praktilised nipid edukaks esinemiseks Andres Dvinjaninovilt

  Õppepäeva eesmärk on on anda osalejatele praktilisi näpunäiteid, kuidas meeldejäävalt esineda ja esinemishirmust üle saada. Koolituse käigus anname vastuse igivanale küsimusele, kuidas peaks end väljendama nii, et kuulajad vaataksid ja kuulaksid vaid SIND!

  • 18.11.2021 (5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 149€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Raamatupidajate päeva konverents Tartus

  Kutsume kõiki raamatupidajaid ja finantstöötajaid pidulikule konverentsile, et tähistada koos kolleegide ja suurepäraste külalislektoritega rahvusvahelist raamatupidajate päeva!

  • 16.11.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Lõunakeskuse Apollo kino
  Hind: 179€
  Koolitaja:
  Koolitusturg

Meie sõbrad