Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Koolitusturg

Ootame teid meie avatud õppepäevadele või küsige sisekoolitusi. Koolitused toimuvad sõbralike hindadega!

Vastavalt 01.07.2015 jõustunud Täiskasvanute koolituse seadusele on koolitusturg.ee koolitusi loov ja korraldav ettevõte Rahvakool OÜ kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 179557)

Rahvakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

Firma nimi: Koolitusturg OÜ
Aadress: Toompuiestee 21, Tallinn, Eesti
Koduleht: https://koolitusturg.ee/
Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030
E-post: info@koolitusturg.ee

Koolitused

 • Töökeskkond ja vaimne tervis

  Saabuva Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala puhul kutsume kõiki huvilisi viima end kurssi töötervishoiu valdkonna viimaste uudiste ja arengutega.

  • 19.10.2023 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Tallinn ja Veebikeskkond
  Hind: 189€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Vaimne tervis ja psühhohügieen

  Loengu eesmärgiks on anda selgitusi ja juhtnööre, kuidas vältida vaimset pinget ning olla rohkem positiivselt meelestatud.

  • 19.10.2023 (4 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Tehisintellekti tööriistad ettevõtetele

  Loengu eesmärgiks on anda praktilisi kasutusjuhiseid väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes rakendatavate tehisintellekti tööriistade kohta, mis aitavad tõsta nende konkurentsivõimet ja efektiivsust. Kutsume kõiki huvilisi saama osa teadmistest, mis aitavad teil tehisintellekti jõudu oma äris ära kasutada. Kursus sobib ka nendele, kes tehisintellektiga varem kokku puutunud ei ole.

  • 21.11.2023 (2,5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Teenuse- ja protsessipõhine teabehalduskord ja dokumentide liigitusskeemi koostamine ning ajakohastamine.

  Loengu eesmärgiks on anda soovitusi ja juhiseid teabehalduskorra koostamiseks ja analüüsiks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  • 23.11.2023 (2,5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Tänapäeva vaimne töö, tehnostress ja kognitiivne ergonoomia – kuidas töötada ennast ja meeskonda säästvalt?

  Loengu eesmärgiks on saada hea ülevaade tänapäeva meeskonnatöös esineva tehnostressi ja ergonoomia kitsaskohtadest.

  • 11.10.2023 (4 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Riigihangete põletavamad kitsaskohad

  Loengu eesmärgiks on anda ülevaade riigihangete valdkonnas enamlevinumatest probleemidest ja kitsaskohtadest.

  • 23.11.2023 (2,5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • PECB sertifitseeritud andmekaitsespetsialist

  Koolituse eesmärk on anda osalejale vajalikud teadmised tööks andmekaitsespetsialistina ja valmistada osalejat ette sertifitseeritud andmekaitsespetsialisti eksamiks.

  • 30.10.2023 (4 x 8 akadeemilist tundi + 3,5h eksam)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 2699€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Õpetaja psühholoogi rollis!

  Konverentsi eesmärk on tähistada koos kolleegide ja suurepäraste lektoritega rahvusvahelist õpetajate päeva!

  • 06.10.2023 (4 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Tallinn ja Veebikeskkond
  Hind: 189€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Nõuanded ehituse töövõtulepingutes vaidluste vältimiseks kohtupraktika põhjal.

  Koolituse eesmärk on anda nõuandeid ehitustööde tegemiseks sõlmitud töövõtulepingute täitmisel tekkivatest kvaliteedi- ning tööde eest tasumise küsimustes.

  • 28.11.2023 (5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 159€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Mindfulness – teadveloleku praktikad

  Loengu eesmärgiks on selgitada, mis on mindfulness ja miks see on tõhus vastumürk stressile ning kuidas ärevatel aegadel end ja oma lähedasi tõhusamalt toetada.

  • 27.10.2023 (4 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Mida peaks juht teadma tehisintellektist ja selle rakendamise võimalustest?

  Loengu eesmärgiks on selgitada, mida tehisintellekt tegelikult tähendab, kuidas võib see mõjutada juhi tööd ning millises suunas tehisintellekt lähiaastatel areneb.

  • 11.10.2023 (3,5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Maksureform 2024-2025

  Loengu eesmärgiks on anda ülevaade 20. juunil Riigikogus vastu võetud maksupaketi sisust. Selgitame nii käibemaksu, ettevõtete tulumaksu kui ka üksikisiku tulumaksu muudatusi, mis hakkavad kehtima järgmisel ning ülejärgmisel aastal. Samuti räägime, millised maksumuudatused kaotati ning millised maksutõusud ettevõtetele on veel ees, sh automaks al 1. juulist 2024.

  • 18.10.2023 (2,5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Kuidas kasutada AI tööriista nagu ChatGPT sekretäri, büroojuhi ja juhiabi töös

  Loengu eesmärgiks on selgitada, kuidas erinevate rutiinsete bürootööde täitmisel võib kasu olla ChatGPT tehisintellekti rakenduse tundmisest.

  • 22.11.2023 (2,5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Kuidas juhtida tööheaolu ning toetada töötajate vaimset tervist?

  Loengu eesmärgiks on eesmärgiks on teadvustada tööhealolu olemust, seda mõjutavaid tegureid, et tööandjad teaksid, mis on töötajate jaoks oluline ning mis kasvataks nende tööheaolu.

  • 03.10.2023 (4 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Kõik oluline maksudest ja muudatusest

  Loengu eesmärgiks on selgitada nii käibemaksu, ettevõtete tulumaksu kui ka üksikisiku tulumaksu muudatusi, mis hakkavad kehtima järgmisel ning ülejärgmisel aastal. Samuti räägime, millised maksumuudatused kaotati ning millised maksutõusud ettevõtetele on veel ees, sh automaks al 1. juulist 2024.

  • 12.12.2023 (3 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Isikuandmete kaitse praktikas 2023

  Seminari eesmärgiks on jagada kuulajatele olulisi leide Andmekaitse Inspektsiooni menetluspraktikast ja Euroopa Liidu uusimast kohtupraktikast andmekaitse valdkonnas. Samuti selgitame töötajate ja tööandjate õigusi ning kohustusi jälgimisseadmete kasutamiseks, et see ei läheks vastuollu isikuandmete kaitse regulatsioonide ja reeglitega.

  • 08.11.2023 (5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 159€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Google Analytics 4 praktiline ülevaade

  Google Analytics 4 lühikursus algajatele pakub põhjalikku ülevaadet ja praktilisi oskusi Google Analytics 4 platvormi kasutamiseks turundustegevuste toetamiseks.

  • 12.10.2023 (2,5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Digitaalne vastutustundlikkus ja turvalisus

  Seminari eesmärk on tuua osalejateni olulised teabehalduse teemad, sh digiprügi teema: kuidas seda vähendada ja käituda digitaalselt vastutustundlikult. Samuti toome kuulajateni digidokumentide üleandmise uudised Rahvusarhiivile.

  • 25.10.2023 (5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 159€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Tehisintellekt ja isikuandmete töötlemise regulatsioon- mida on oluline teada?

  Loengu eesmärgiks on selgitada, millised piirangud seab AI arendamisele ja kasutamisele isikuandmete töötlemise regulatsioon ning millised on ettevõtete kohustused ja õigused seoses isikuandmete töötlemisega tehisintellekti abil.

  • 31.10.2023 (2 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Olulised õigusteadmised raamatupidamisvaldkonna töötajatele.

  Koolituse eesmärgiks on tuua aktuaalsed õigusteadmised raamatupidamisvaldkonna iga töötajani.

  • 05.10.2023 (3 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Olulised õigusteadmised haridusasutuse töötajatele

  21. sajandi õpetajatöö eeldab lisaks pedagoogikateadmistele orienteerumist ka õigusvaldkonnas. Probleeme ja vaidlusi võivad tekitada erimeelsused hindamise ja tagasisidestamise põhimõtetes, aga ka andmekaitseküsimused, mis on viimase aja avalikes aruteludes tõstatanud muuhulgas mõtte, kas lubada võiks nutiseadme kasutamist tunni filmimiseks.

  • 14.11.2023 (3,5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Töötervishoiu aastakonverents: Töökeskkond ja vaimne tervis

  Saabuva Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala puhul kutsume kõiki huvilisi viima end kurssi töötervishoiu valdkonna viimaste uudiste ja arengutega.

  • 19.10.2023 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Tallinn (toimumiskoht täpsustamisel) ja veebikeskkond
  Hind: 189€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Tasuta kujundusgraafika loomine Canva programmis.

  Koolituse eesmärgiks on tutvustada tasuta online veebikeskkonna Canva võimalusi graafika loomiseks ja haldamiseks ning see on mõeldud osalejatele, kes ei puutu igapäevaselt kokku professionaalsete kujundusprogrammidega, kuid vajavad võimalust luua kerge vaevaga kujundusi trüki- või sotsiaalmeedia tarbeks.

  • 17.10.2023 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 189€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Milliseid muudatusi toob EL-i uus küberturvalisuse direktiiv?

  Loengu eesmärgiks on tuua kuulajateni Euroopa Parlamendis ja nõukogus eelmise aasta lõpus vastu võetud uus küberturvalisuse direktiiv.

  • 03.10.2023 (2 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Rahapesu tõkestamise nõuete praktiline rakendamine

  Koolituse eesmärgiks on selgitada Rahapesu tõkestamise seaduse reegleid ja nende seoseid andmekaitse nõuetega. Räägime ka sel aastal jõustunud olulistest muudatustest virtuaalvääringu teenuse pakkujatele ja tokenite käivitajatele. Millised on uued nõuded VASP litsentside saamiseks ja säilitamiseks?

  • 09.11.2023 (3 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Praktilised nõuanded teabehalduse korrastamiseks

  Loengu eesmärgiks on luua üldine arusaam andmehaldusest ja sellega seotud töödest asutuses ning saada praktiline kogemus teabehalduskorra ajakohastamiseks oma asutuses. Koolituse läbinu teab, millised õigusaktid reguleerivad andmehalduse valdkonda ning millised on asjakohased regulatsioonid asutusesiseselt.

  • 23.01.2024 (4 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Aastalõpu motivatsiooni- ja inspiratsioonipäev

  Tulge koos sõprade ja kolleegidega nautima hõrgutavat jõululõunat koos positiivsete ning entusiastlike lektoritega!Tulge koos sõprade ja kolleegidega nautima hõrgutavat jõululõunat koos positiivsete ning entusiastlike esinejatega!
  Kogu päeva juhib sisulooja, Muuseumikaardi turundusjuht ja (aja)kirjanik Liina Pulges.

  • 14.12.2023 (2,5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 189€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Aastaaruande koostamise võtmeküsimused

  Koolituse eesmärgiks on omandada teadmisi aastaaruande koostamise võtmeküsimustest ning saada seeläbi praktilisi oskusi aastaaruande kvaliteedi tõstmiseks.

  • 05.12.2023 (3,5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikoolitus
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Tööheaolu toetamise arenguprogramm

  Loengusarja eesmärk on anda juhiseid ja nõuandeid töötervise- ja heaolu edendavate meetmete rakendamiseks ettevõtetes ja asutustes. Et töötajate läbipõlemise ja haigestumise ennetamine mõjutab positiivselt nii töö produktiivsust kui ka asutuse sisekliimat, on tööheaolule senisest enama tähelepanu pööramine hädavajalik ja möödapääsmatu.

  • 03.10.2023 (4 x 4 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 429€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Õpetajate pidupäeva konverents

  Konverentsi eesmärk on tähistada koos kolleegide ja suurepäraste lektoritega rahvusvahelist õpetajate päeva!

  • 06.10.2023 (4 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Toimumiskoht täpsustamisel, veebikeskkond
  Hind: 189€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Vaimse tervise aastakonverents 2023

  Konverents on pühendatud vaimse tervise päevale ning selle eesmärgiks on jagada nõuandeid tööärevuse ja – stressiga toimetulekuks ning abivajajate märkamiseks ja abistamiseks.

  • 10.10.2023 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Tallinn või veebikeskkond
  Hind: 189€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Tööõiguse muudatused ja värskeim kohtupraktika

  Õppepäeva eesmärk on anda põhjalik ülevaade jõustunud tööõiguse muudatustest ning värskemaist kohtupraktikast.

  • 01.11.2023 (5 akadeemilist tundi)    /    Pärnu, Pärnu ja veebikeskkond
  Hind: 199€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Riigihangete aastakonverents 2023!

  Juba üheteistkümnendat korda toimub Riigihangete aastaonverents, mille eesmärgiks on üheskoos hankijate ja pakkujatega analüüsida riigihangete valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid ning nendega kaasnevaid muudatusi ja tulevikuplaane aastatel 2023- 2024.

  • 28.09.2023 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Tallinn ja veebikeskkond
  Hind: 189€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Ehitisregistri praktiline ülevaade ja 2023. aasta uuendused.

  Loengu eesmärgiks on anda praktiline ülevaade ehitisregistri tähtsamatest muudatustest. Loeng toimub reaalajas ehitisregistris ning koolitaja toob välja praktilised näited ning toimingud, et osalejad saaksid EHR’st maksimaalse kasu.

  • 24.10.2023 (2,5 akadeemilist tundi )    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Riigihanked vaidlustuskomisjonis ja kohtus: uuemad lahendid ning vaidlustusmenetlus.

  Koolituse eesmärk on selgitada riigihangete kõige olulisemaid probleemküsimusi viimasel ajal riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtutes tehtud otsuste põhjal, et viia nii hankijate kui ka pakkujate poolel olevaid spetsialiste kurssi kõige aktuaalsema vaidlustus- ja kohtupraktikaga.

  • 17.10.2023 (4 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 159€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Käibemaksuseaduse eesootavad muudatused ning kohtupraktika

  Koolituse eesmärgiks on käsitleda eesootavaid käibemaksuseaduse muudatusi, juhtida tähelepanu enamlevinud käibemaksu probleemkohtadele ning ülevaadata käibemaksuga seotud värskem kohtupraktika.

  • 05.10.2023 (5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 159€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Isikuandmete kaitse töösuhetes ja küberhügieen (kodu)kontoris – hoiame ära turvariski!

  Loengu eesmärgiks on selgitada, kuidas kasutada jälgimisseadmeid töösuhetes nii, et see ei läheks vastuollu isikuandmete kaitse regulatsiooni põhimõtetega.

  • 16.11.2023 (5,5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 159€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Bürootöö ja dokumendihalduse aastakonverents 2023

  Konverentsi eesmärgiks on pakkuda lahendusi Eesti dokumendihalduse ees seisvatele murekohtadele ning rääkida dokumendihalduse plaanidest üldises infohalduse tuleviku kontekstis.

  • 04.10.2023 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Toimumiskoht täpsustamisel, Veebikeskkond
  Hind: 189€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Raamatupidajate päeva konverents Tallinnas

  Kutsume kõiki raamatupidajaid ja finantstöötajaid pidulikule konverentsile, et tähistada koos kolleegide ja suurepäraste külalislektoritega rahvusvahelist raamatupidajate päeva!

  • 13.12.2023 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Saal või veebikeskkond
  Hind: 189€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Raamatupidajate päeva konverents Tartus

  Kutsume kõiki raamatupidajaid ja finantstöötajaid pidulikule konverentsile, et tähistada koos kolleegide ja suurepäraste külalislektoritega rahvusvahelist raamatupidajate päeva!

  • 15.11.2023 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Saal või veebikeskkond
  Hind: 189€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Kaasaegne digitaalarhiveerimine ja hübriidasjaajamine

  Loengu eesmärgiks on anda üldised teadmised teabehalduse korraldamisest ning paber – ja digitaalsete dokumentide kooshaldamisest nende sünnist kuni digiarhiveerimiseni. Samuti vaatleme digitaalse asjaajamise korraldamist seostatuna ettevõtte põhiprotsesside ja pädevustega ning räägime andmekaitse nõuetest teabe turvaliseks haldamiseks.

  • 06.12.2023 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 159€
  Koolitaja:
  Koolitusturg

Meie sõbrad