Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Olulised õigusteadmised haridusasutuse töötajatele

21. sajandi õpetajatöö eeldab lisaks pedagoogikateadmistele orienteerumist ka õigusvaldkonnas. Probleeme ja vaidlusi võivad tekitada erimeelsused hindamise ja tagasisidestamise põhimõtetes, aga ka andmekaitseküsimused, mis on viimase aja avalikes aruteludes tõstatanud muuhulgas mõtte, kas lubada võiks nutiseadme kasutamist tunni filmimiseks.

Sihtrühm:
haridusasutuste juhid, õpetajad, tugipersonal

Programm:

 • 10.50 – 11.00 Kogunemine veebikeskkonda
 • 11.00 – 13.15 Olulised õigusteadmised haridusasutuse töötajatele
  • Ülevaade tööõiguse põhiprintsiipidest
  • Juristi nõuanded konfliktsete olukordade õiguskindlaks lahendamiseks
  • Kohtupraktika õpilastele pandud hinnete ja antud hinnangute vaidlustamises
  • Streik – mis see on? Kellel on õigus streikida ja mida streikides tuleb silmas pidada
  • Andmekaitsest laste- ja haridusasutuses
  • Autorikaitse probleemidest laste- ja haridusasutuses
  • Karistamine laste- ja haridusasutuses – kas üldse ja millised meetodid on lubatud
  • Ülevaade Riigikogu sotsiaalkomisjoni aktuaalsetest seisukohtadest ja algatustest haridusküsimustes
  • Kohtu-uudiseid haridusõigusest

Koolitaja:
Külli Kröönström

OÜ Northern Beauty and Justice õigusnõunik ning EHL jurist

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi veebikoolituse programmis ja ajakavas!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Ootame teid meie avatud õppepäevadele või küsige sisekoolitusi. Koolitused toimuvad sõbralike hindadega! Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Olulised õigusteadmised haridusasutuse töötajatele