Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Õpetaja koostöö lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmisi lastevanematega koostöö korraldamiseks ning silmast-silma ja online`s kaasavate arenguvestluste efektiivseks läbiviimiseks.

Programm:

 • 9.50 – 10.00 Kogunemine veebiruumi
 • 10.00 – 11.00 Õpetaja koostöö lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks
  • Suhtlemine
  • Aktiivne kuulamine
  • Kehtestamistehnikad
  • Mõjutamine, lapsevanemaga arvestamine
  • Kommunikatsioon ja infovahetus
  • Tagasiside andmise tehnikad
  • Suhtlemine konfliktsituatsioonis
 • 11.00 – 12.00 Kuidas õpetaja saab pakkuda õpilasele psühholoogilist esmaabi?
  • Psühholoogiline esmaabi
  • Kuidas abistada vastutustundlikult?
  • Psühholoogilise esmaabi osutamine
 • 12.00– 12.15 Sirutuspaus
 • 12.15– 13.15 Arenguvestlus õpilaste ja vanematega
  • Arenguvestluse eesmärk
  • Õpilase vajaduste ja oskusetele keskendumine
  • Arenguvestluse tulemuslikkust takistavad ja soodustavad tegurid
  • Suhtlemise tehnikad ja emotsionaalne kompetentsus
 • 13.15– 13.30 Küsimused-arutelu

Koolitaja:
Liina Randmann
tööpsühholoog
Liina Randmann omab doktorikraadi juhtimisteadustes .Ta õpetab Tallinna Tehnikaülikoolis erinevaid psühholoogia aineid. Doktorikraadile eelnesid õpingud Tehnikaülikooli magistriõppes, mille lõpetamisel omistati talle sotsiaalteaduste teadusmagistri kraad. Eelnevalt on Liina Randmann lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala, ta omab magistrikraadi psühholoogias ja on omandanud ka õpetaja kutse Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Ta on Eesti töö – ja organisatsioonipsühholoogide ühingu asutaja liige ja 2005. aastast ka Euroopa töö – ja organisatsioonipsühholoogide assotsiatsiooni (EAWOP) liige. 2009. aastal omistati talle andragoogi kutsekvalifikatsiooni IV aste.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi seminari programmis ja ajakavas!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Ootame teid meie avatud õppepäevadele või küsige sisekoolitusi. Koolitused toimuvad sõbralike hindadega! Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Õpetaja koostöö lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks