Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Bürootöö ja dokumendihalduse aastakonverents 2024

Konverentsi eesmärgiks on pakkuda lahendusi Eesti dokumendihalduse ees seisvatele murekohtadele ning rääkida dokumendihalduse plaanidest üldises infohalduse tuleviku kontekstis.

Sihtrühm
Dokumendihaldurid, arhivaarid, infohaldurid, sekretärid, assistendid, juhiabid, assistendid nii avalikust kui ka ärisektorist

Programm

 • 9.30 – 10.00 Kogunemine ja tervituskohv
 • 10.00 – 10.05 Konverentsi avasõnad – Hannes Hermaküla, ajakirjanik, sündmuse moderaator
  H. Hermaküla on vabakutseline ajakirjanik. Tema tele- ja raadiosaadete põhiteemadeks on pereelu, õppimine ja enesearendamine. Lisaks on ta PREP paarisuhetekoolituse koolitaja ning õhtujuht.
 • 10.05 – 10.35 Millised on teabehalduse ja dokumendihalduse arengud 2025. aastaks
  • Lektor: Aila Soroka, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi maapoliitika ja riigivara osakonna nõunik
 • 10.35 – 11.25 Kuidas tagada teabehalduse terviklikkus organisatsioonis?
  • Lektor: Enely Prei, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse teenuste tiimijuht
   E. Prei on peamiselt tegutsenud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Ta on juhtinud Tiigrihüppe Sihtasutuses õpetajate sülearvutite hankeprojekti ja koolide IKT taristu valdkonda. Samuti tegelenud Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses IKT teenuste kvaliteedijuhtimisega ning töötanud Kaitseministeeriumis üksuse juhina, mille ülesanne oli korraldada ministeeriumi ja valitsemisala juhtimis- ja kontrollisüsteemiga seotud töösuundasid, sh teabehaldust. Enely on õpetanud andmebaaside projekteerimist ja programmeerimist Tallinna Ülikooli informaatika tudengitele ning valikainena ka gümnasistidele.
  • Ettekandes räägime teabehalduskorra terviklikust korraldamisest ja teenuste, teeninduskontaktide ja suhtluskanalite kajastamisest teabehalduskorras.
 • 11.25 – 12.00 Milline on andmete valdkonna hetkeseis ja tulevik – kas AI ja kratid võtavad võimust?
  • Lektor: Ott Velsberg, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi andmete valdkonna juht
  • Ettekanne toimub intervjuu vormis, mille viib lektoriga läbi ajakirjanik Hannes Hermaküla
 • 12.00 – 12.50 Aeg lõunapausiks
 • 12.50 – 13.25 Igapäevase dokumendiringluse korraldamine
  • Lektor: Hille Oidema, MTÜ Eesti Arhivaaride Ühingu liige, koolitaja
   H. Oidema on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal ja täiendanud end Marburgi Arhiivikoolis Saksamaal. 1993. aastast on ta olnud praktilisel arhiivitööl, algselt avalikes arhiivides – Eesti Riigiarhiivi Filiaalis ja Rahvusarhiivis. Enam kui kümme aastat on ta viinud läbi erinevaid arhiivinduse ja dokumendihalduse koolitusi. Lisaks igapäevasele praktilisele arhiivitööle õpetab Hille arhiivindust ja dokumendihaldust Tallinna Tehnikaülikoolis ning Tallinna Majanduskoolis.
 • 13.25 – 14.10 Juurdepääsuõigused dokumendihalduses – kuidas neid hallata ja mida peab andmekaitsealaste õigusaktide järgi silmas pidama?
  • Lektor: Tea Kookmaa, advokaadibüroo NJORD, vandeadvokaat
   T. Kookmaa peamisteks töövaldkondadeks on IT- õiguse, andmekaitse-, lepinguõiguse ja kaubandusõigusega seotud küsimused. Tal on laialdased kogemused andmekaitseõiguses, sealhulgas on ta aidanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kooskõla saavutamises. Ta on viinud läbi andmekaitseauditeid, samuti tegeleb ta andmekaitsealaste mõjuhinnangute ning õigustatud huvi analüüside teostamisega. Tal on pikaajaline esinemiskogemus koolitustel ja konverentsidel, kus tema ettekanded pälvivad klientidelt alati kõrgemaid hinnanguid.
 • 14.10 – 14.30 Kohvipaus
 • 14.30 – 15.05 Milliseid dokumente registreerida ja milliseid peaks hävitama?
  • Lektor: Mariko Männa, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Digiteenistuse osakonna teabehealduse nõunik
 • 15.05 – 15.35 Kogemuslugu: Digitaaldokumentide üleandmine Rahvusarhiivi – probleemid EDHS-ga
  • Lektor: Kaido Kivilaan, Rahvusarhiiv, digitaalse arhiveerimise valdkonnajuht
 • 15.35 – 15.50 Paneeldiskussioon: Dokumentide tulevik 2025
  • Diskussiooni juhib ajakirjanik Hannes Hermaküla ning sõna saavad:
  • Mariko Männa, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Digiteenistuse osakonna teabehealduse nõunik
  • Kaido Kivilaan, Rahvusarhiiv, digitaalse arhiveerimise valdkonnajuht
 • 15.50 – 16.15 Kuidas hoida emotsionaalset tasakaalu ja olla positiivne?
  • Lektor: Hannes Hermaküla, ajakirjanik ja koolitaja
 • 16.15 – 16.20 Päeva lõpetamine
  • Päevajuht: Hannes Hermaküla

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi teabepäeva programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Ootame teid meie avatud õppepäevadele või küsige sisekoolitusi. Koolitused toimuvad sõbralike hindadega! Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Bürootöö ja dokumendihalduse aastakonverents 2024