Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Mida peab teadma Euroopa Liidu teavitaja kaitse ehk vilepuhkumise direktiivist?

Loengu eesmärgiks on anda ülevaade EL vilepuhujate kaitse direktiivi nõuetest ning praktilistest võimalustest süsteemi loomiseks organisatsioonis.

Sihtrühm: avaliku sektori asutuste, ettevõttete ja kohalike omavalitsuste siseaudiitorid, juhid, kvaliteedijuhid, juristid ja teised huvilised

Programm:

 • 12.50–13.00 Kogunemine veebikeskkonda
 • 13.00 – 15.00 Mida toob vilepuhumise kaitse direktiiv ettevõttele alates 1.06.2024 ning mis juhtub, kui ettevõttes avastatakse pettus?
  • Kellele ja millistes valdkondades direktiiv kohaldub
  • Mis on asutusesisene ja väline teavitusliin ning avalikkuse teavitamine ning millal võib neid rakendada
  • Millised on nõuded teavitusliini korraldamise osas (tehnilised ja protsessi nõuded)
  • Keda tuleb kaitsta – kas ainult oma töötajat või ka vihje andnud hankepartnerit, praktikanti ja/või nende sugulasi
  • Millised on direktiivi nõuded vihjete menetlemise osas (objektiivsus, sõltumatus, otsustusõigus, menetluse tähtajad, kirjaliku jälje nõuded)
  • Millised on nõuded vihjeandja kaitsmise osas sh tööandja tõendamiskoormis
  • Töötajate hoiakud vihje andmisele ja hirmud seoses menetlemisega
  • Kui ettevõttes avastatakse pettus- mida teha ja mida jälgida?
  • Pettuste puhul ettevõtte sisekontroll ja järeldused

Koolitaja:
Katrin Kose
advokaadibüroo TRINITI advokaat
Katrin Kose on spetsialiseerunud vastavuskontrolli ja regulatiivsete küsimuste lahendamisele ning klientide igapäevasest majandustegevusest tulenevate eraõiguslike küsimuste lahendamisele. Katrin on omandanud Tallinna Tehnikaülikooli eksperdi tasemel andmekaitsespetsialisti tunnistuse. Enne TRINITIga liitumist töötas K. Kose Eesti Advokatuuris. Seal olid tema peamisteks ülesanneteks advokatuuri organite nõustamine, advokatuurisiseste juhendite koostamine, õigusaktide eelnõude ja muudatuste läbitöötamine ja nende osas vajadusel arvamuse koostamine, erinevatele pöördumistele vastamine ja suhtlemine rahvusvaheliste organisatsioonidega. Katrin on TRINITI IPIT meedia praktikagrupi liige ning ta on ka panganduse ja rahanduse töörühma liige.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Ootame teid meie avatud õppepäevadele või küsige sisekoolitusi. Koolitused toimuvad sõbralike hindadega! Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Mida peab teadma Euroopa Liidu teavitaja kaitse ehk vilepuhkumise direktiivist?