Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Isikuandmete kaitse ja andmeturve – tänapäeva uued ohud

Avaliku teabe päeva tähistatakse igal aastal 28. septembril ning just sellele päevale mõeldes oleme kokku koondanud erinevad vajalikud teabealased teemad.

Seminari eesmärk on informeerida kõiki huvilisi teavet puudutavatest seadustest ning nende rakendamisest, et igale inimesele oleks tagatud juurdepääs talle vajalikule teabele ning teadmised oma õigustest ja võimalustest.

Sihtrühm:
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku avaliku teabe- ja isikuandmete kaitse temaatikaga, juristid, andmekaitsespetsialistid, küberturbe eest vastutajad, juhid ning kõik teised huvilised

Programm:

 • 9.50 – 10.00 Kogunemine veebikeskkonda
 • 10.00 – 11.00 Avaliku sektori digiligipääsetavusest ja muutuvast Euroopa Liidu õigusruumist andmete taaskasutuse vaates
  • Lektor: Regiina Sepp, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium andmete taaskasutuse programmijuht
   Regiina Sepp on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis andmete taaskasutuse programmijuht. Ta on MKM ridades olnud juulist 2023 ning peamine fookus on suunatud inimkesksele andmekorraldusele, mis hõlmab endas inimese võimestamist läbi andmeteadlikuse kasvu, kuidas privaatsuskaitsvalt ja turvaliselt endaga seotud andmeid hallata, vahetada, kasutada, kuidas jõuda selleni, et tehnoloogilised lahendused ja õigusruum toetaks inimest.
 • 11.00 – 11.10 Sirutuspaus
 • 11.10 – 12.10 Eesti ning EL-i õigusruumi andmetöötluse muutustega kaasaskäimine ning selle mõju üldiselt andmekaitsele/infoturbele ettevõttes
  • Lektor: Maili Torma, Data and privacy protection OÜ andmehalduse ja isikuandmete kaitse ekspert ning MTÜ Eesti Andmekaitse Liidu juhatuse liige
   Maili Torma on andmetega töötanud terve oma tööelu nii Eestis kui ka Suurbritannias. Andmetega seotud kogemused on tal nii analüütika, teabe- ja andmehalduse kui ka andmekaitse vallast.
 • 12.10 – 12.40 Aeg lõunapausiks
 • 12.40 – 13.40 Avalikule teabele juurdepääs teabenõudja vaatest
  • Lektor: Merit Valgjärv, Tallinna Strateegiakeskuse andmekaitsejuht
   Merit Valgjärv on magistrikraadiga võrdsustatud hariduse omandanud Tartu Ülikoolis. Andmekaitse valdkonnas on Merit tegutsenud üle 20 aasta, neist 20 aastat töötas ta Andmekaitse Inspektsioonis. Alates 2018. aastast töötab ta Tallinna Linnavalitsuses.
 • 13.40 – 13.50 Sirutuspaus
 • 13.50 – 14.50 Tehisintellekti kasutamise võimalused avalike ülesannete täitmisel ja bürokrati kasutamise kogemus
  • Lektor: Raul Kallas, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti digiteenuste osakonna juhataja
 • 14.50 – 15.00 Sirutuspaus
 • 15.00 – 16.00 Avaliku teabe seadusest ja isikuandmete kaitse seadusest tulenev kohtupraktika ning trahvid
  • Lektor: Urmas Kukk, advokaadibürooga KPMG Law vandeadvokaat, isikuandmekaitse ekspert
   Urmas Kukk on hindamatu kogemusega tunnustatud spetsialist privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal, selles valdkonnas on ta esindanud nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige. Lisaks advokaaditööle peab Urmas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas loenguid privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse teemadel.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Ootame teid meie avatud õppepäevadele või küsige sisekoolitusi. Koolitused toimuvad sõbralike hindadega! Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Isikuandmete kaitse ja andmeturve – tänapäeva uued ohud