Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Asbestitöid teostava töötaja koolitus

Eesmärk: anda koolitus käigus ülevaade asbestitööde tegemise nõuetest, tööde ohutust korraldamisest ja isikukaitsevahendite valimisest, juhindudes seejuures VV määrusest nr 224 (Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded)

Õppekava on koostatud vastavalt järgmistele õigusaktidele: Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded; Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses; Töötervishoiu ja -ohutuse seadus

Sihtrühm:
töölised, kes tegelevad asbesti sisaldavate materjalidega; lammutustööde juhid, kes korraldavad ja koordineerivad lammutustöid; töökeskkonna spetsialistid

Õppemaht: 8 ak.tundi, millest umbes 6 ak.tundi on loeng; ja 2 tund on ja praktiliste ülesannete arutelu, küsimused-vastused ja teadmiste suuline kontroll.

Käsitletavad teemad:

 • Asbesti sisaldavad materjalid ja tooted
 • Asbesti tervistkahjustav toime ja tervisekahjustuse riski suurendavad tegurid (sh suitsetamine)
 • Asbestiga seotud võimalikud kutsehaigused
 • Asbestiga seonduvad õigusaktid, nõuded tööandjale asbestiga töötamisel
 • Asbestitöö hügieeninõuded.
 • Ohutud töövõtted, ohumärguanded.
 • Isikukaitsevahendid – nende sortiment, valimine, kasutamine.
 • Jäätmete kõrvaldamine, keskkonna säästmine.
 • Töötajate tervisekontroll.

Õpiväljundid. Koolituse läbinu:

 • mõistab talle määratud kohustusi,
 • oskab töid korraldada ohutult ja vastavalt õigusaktides nõutule:
 • mõistab asbestitöödega kaasnevaid riske
 • oskab tuvastada asbesti sisaldavaid materjale
 • mõistab asbestitöö kavandamisega kaasnevaid tegevusi
 • oskab rakendada vajalikke kaitsemeetmeid
 • oskab hinnata ja valida sobivaid isikukaitsevahendeid
 • mõistab saastest puhastamise ja asbestitöö hügieeninõudeid

Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine kõigis auditoorsetes tundides ja teadmiste kontrollimisel (suuline test) – anda vähemalt 75% õiget vastust. Hindamine on mitteeristav

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded – suuline test on hindamiskriteeriumitele vastavalt (õigeid vastuseid vähemalt 75%) täidetud.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud ja testi tulemus on vähem kui 75%.

Koolitaja:
Aleksander Andre
Töökeskkonna Spetsialist Ja Koolitaja

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Companion koolitusfima korraldib koolitusi vene ja eesti keeles firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, rohkem tähelepanu pöörates juriidilise taseme tõstmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Asbestitöid teostava töötaja koolitus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.