Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Nooremaednik

Eesmärk on anda teoreetilised ja praktilised teadmised aiandusest ja taimekasvatusest, võimaldades kursuse läbinutel selles valdkonnas iseseisvalt töötada.

Eestis tegeletakse aktiivselt parkide, väljakute, sisehoovide ja eramaade heakorrastamisega. Projekteerija liigub pärast projekti väljatöötamist järgmise projekti juurde, kuid kõik need objektid nõuavad pidevat hoolt ka edaspidi.

Samal ajal kurdavad maastikukujundajad oskustööliste puuduse üle. Haljasalade professionaalse hoolduse valdkonnas valitseb personalipuudus.

Aianduskursusel saab süsteemseid teadmisi erinevate taimede istutamisest, hooldamisest ning nende kaitsmisest kahjurite ja haiguste eest.

Pärast teoreetilise ja praktilise koolituse läbimist suudate osutada taimede hooldamise teenuseid eraisikutele, puukoolides, aianduskeskustes, maastikuettevõtetes, aiandustaludes ja haljasalade hooldusteenuseid pakkuvates ettevõtetes.

Sihtrühm:

 • Kursus on mõeldud neile, kes soovivad õppida uut eriala ning osutada teenuseid aianduse ja haljasalade hoolduse valdkonnas.
 • Nooremaedniku kursus on mõeldud nii neile, kellel puudub eriväljaõpe, kuid on suur soov omandada uus eriala. Samuti sobib kursus praktikutele, kes soovivad saada terviklikumat teoreetilist koolitust aianduse ja taimekasvatuse valdkonnas.
 • See kursus sobib ka maastikukujundajatele, kes peavad mõistma erinevate taimede kasvatamise ja hooldamise iseärasusi.
 • Muidugi ootame kursusele ka kõiki taimesõpru, kes ise oma aia või krundi eest hoolitsevad ning soovivad seda teha professionaalsel tasemel.

Kursuse sisu:

 • Sissejuhatus distsipliini, terminoloogia.
  • Nõuded erinevate taimede kasvutingimustele.
  • Mulla struktuur ja muud omadused.
  • Praktiline tund: mulla happesuse määramine. (4 akadeemilist tundi)
 • Taimede kodustamine.
  • Aiakujunduse areng.
  • Aiakujunduse erinevad stiilid ja meetodid. (4 akadeemilist tundi)
 • Köögiviljakultuuride põllumajandustehnoloogia.
  • Voodid.
  • Viljavaheldus.
  • Siderats.
  • Praktiline töö: töö skaalaga. (4 akadeemilist tundi)
 • Väetise liigid.
  • Kompost.
  • Kompostimise meetodid. (4 akadeemilist tundi)
 • Erinevate kultuuride talikülv.
  • Praktiline töö: seemnete külvamine kodukasvuhoones.
  • Valima.
  • Taustvalgus. (4 akadeemilist tundi)
 • Dekoratiivne aed.
  • Segamaandumised.
  • Praktiline töö: dekoratiivse juurviljalapi eskiis. (4 akadeemilist tundi)
 • Püsikute ja sibultaimede liigid ja hoolduse omadused.
  • Üheaastased taimeliigid, hoolduse omadused.
  • Erinevat tüüpi taimede kasutamine aia kujundamisel.
  • Praktiline töö: värvilahenduste loomine. (4 akadeemilist tundi)
 • Ilupõõsaste põllumajandustehnoloogia.
  • Puuvilja- ja marjakultuuride agrotehnika.
  • Viljapuude ja põõsaste pügamine.
  • Praktiline töö: ühepoolse ja ringvaatega lilleaia plaani koostamine. (4 akadeemilist tundi)
 • Vaktsineerimine.
  • Kultuuri ühilduvus.
  • Poogitud põllukultuuride hooldamine. (4 akadeemilist tundi)
 • Aiamaa kruntide planeerimise alused.
  • Värvilahendused territooriumi planeerimisel.
  • Praktiline töö: aiaplaani koostamine. (4 akadeemilist tundi)
 • Kahjurid ja nende tõrje.
  • Erinevat tüüpi kattematerjalid.
  • Muru lõikamine ja hooldus.
  • Praktiline töö: aiaplaani koostamine. (4 akadeemilist tundi)
 • Praktika: muru ja peenarde rajamine. (4 akadeemilist tundi)
 • Praktika: õunapuude kevadine lõikamine ja pookimine. (4 akadeemilist tundi)

Koolituse teooria toimub Companion Äri- ja Õigusekooli auditooriumis, mis on varustatud kursuseks vajaliku erimööbli ja tehnikaga. Praktika toimub aia- ja pargialadel.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse hinnanguteta („saavutatud“ / „saavutamata“), lähtudes praktiliste ülesannete täitmisest kursuse jooksul ja lõputöö tegemisel.

Õppekava edukaks täitmiseks peab õpilane osalema vähemalt 80% õppetundidest ning täitma kõik vajalikud praktilised tööd ja ülesanded.

Koolituse läbija oskab: 

 • määrata mulla happesust;
 • orienteeruda peamiste köögiviljakultuuride agrotehnoloogias ja kasvutingimustes;
 • arvestada erinevate taimede kasutamise põhimõtteid objekti territooriumi planeerimisel;
 • teha algtöid taimede hooldamisel ja kaitsmisel;
 • ära tunda taimekahjureid, peamisi taimehaigusi ja valdab meetmeid nende vastu võitlemiseks;
 • kasutada viljapuude ja ilupõõsaste lõikamise põhimõtteid.

Koolitaja:
Tamara Bachu
Professionaalne aednik. Palju aastaid töötas ta loomaaias haljastusosakonnas. Töötab eraprojektidega. Osales “Lillefestivalil”. 2016. aastal ja sai publiku valiku auhinna.

või

Eneli Käger – aednik-praktik Tallinna Ehituskooli õpetaja, mitmete aiandusalaste kirjutiste autor

Heli Molok – Tallinna Kopli Ametikooli aianduse ja kinnivarahoolduse eriala õpetaja, pedagoog-metoodik, põllumajandusteaduse magister aianduse erialal MSc

Koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus või tõend.

 • Õpilasele väljastatakse tunnistus, kui õpilane on osalenud vähemalt 80% tundidest, koolituse õpitulemused on „saavutatud“ hinnanguga ja õpilane on omandanud kõik õppekava õpiväljundid.
 • Õpilasele väljastatakse tõend koolitusel osalemisest, kui õppija on osalenud vähem kui 80% õppetundidest, kui õpilane ei ole saavutanud kõiki õppekava täitmiseks vajalikke õpiväljundeid või kui õpiväljundite saavutamist koolitusel ei hinnatud.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Companion koolitusfima korraldib koolitusi vene ja eesti keeles firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, rohkem tähelepanu pöörates juriidilise taseme tõstmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Nooremaednik

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.