Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Enesekehtestamine organisatsioonis – kuidas ületada suhtlemistõkked?

Koolituse käigus arutleme selle üle, mis muudab mõne situatsiooni ja kõneluse raskeks, milles seisneb enesekehtestamine ja millised oskused selleks on vajalikud ning kuidas õppida enesekehtestav olema.

Me suhtleme iga päev erinevate inimestega ja pole põhjust arvata, et meie arusaamised ja vajadused langevad alati kokku. Vaidlused ja eriarvamused on igapäevase suhtlemise loomulik osa, nende ärahoidmiseks ei tule loobuda enda õigustest ja huvidest. Selles osas aitab meid enesekehtestamine, mis aitab kaitsta meie huve, väljendada oma vajadusi ja seista oma õiguste eest teiste õigusi eitamata ja seda kõike märkimisväärse ärevuseta ja oma tegelike tunnete väljendamisega.

Kui meil puudub enesekehtestamine, on meil raske enda eest seista ja kinnitada, mida tahame, vajame ja tunneme. Kehtestamise puudumine võib jätta tunde, et me ei ela enam oma elu ega ole midagi muud kui nukk, kes on teiste soovide meelevallas. Enesekehtestamise võimetus võib avalduda mitmel viisil, sealhulgas nii ülemäärase meeldivuse vajaduse kui ka vaenulikkusena.

Sihtgrupp:
Juhid, tegevjuhid, personalijuhid, kommunikatsioonijuhid, keskastmejuhid, ettevõtjad ning teised teemast huvitatud isikud.

Oodatud on kõik, kes soovivad täiustada oma enesekehtestamise oskust, et suhtlemine kolleegidega sujuks konfliktideta.

Programm:

 • 09:20 – 09:30 Kogunemine veebikeskkonda
 • 09:30 – 11:00 Enesekehtestamine organisatsioonis – kuidas ületada suhtlemistõkked?
  • Suhtlemise põhireeglid
  • Käitumine, mis põhjustab suhtlemisprobleeme
  • Neli erinevat suhtlemisviisi ja nende mõju suhete arengule
  • Enesekehtestava käitumise olemus ja keerukus
  • Enesekehtestamine keerukas olukorras, oskused ja põhitehnikad
  • Rasked vestlused ja nende keerukus, negatiivsete sõnumite edastamise raskus
 • 11:00 – 11:15 Sirutuspaus
 • 11:15 – 12:45 Koolitus jätkub
  • Emotsioonide juhtimine enesekehtestamisel
  • Aktiivse kuulamise rakendamine vestluspartneri seisukohtade ja ootuste kuulamiseks
  • Enesekindluse suurendamise võimalused
  • Toimetulek vastuseisu või agressiivsete reaktsioonidega
  • Takistused enesekehtestamisel, kognitiivsed moonutused
  • Põhjused, miks enesekehtestamine ebaõnnestub

Koolituse läbinud osaleja:

 • mõistab keeruliste situatsioonide  ja raskete kõneluste kujunemise põhjuseid;
 • mõistab enda mõtteid ja tundeid raskete kõneluste ajal ja oskab neid juhtida;
 • omandab enesekehtestamise põhitehnikad;
 • oskab sõnastada enesekehtestavaid mina-sõnumeid.

Koolitus on õppijakeskne, selle saavutamiseks toimub teadmiste ja oskuste omandamine interaktiivsete lühiloengute, praktiliste harjutuste ja enesereflektsiooni vormis, mis võimaldavad paindlikku lähenemist teemadele ja annavad õppijale võimaluse olla aktiivne õppija ja panustada koolituse õnnestumisse. Aktiivsete õpivormide valiku eesmärgiks on anda õppijale võimalus mõista ja mõtestada õpitavat iseenda jaoks (kujundada sügavat õpihoiakut).

Koolitaja:
Liina Randmann Tallinna Tehnikaülikool, tööpsühholoog
Liina Randmann on Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi vanemlektor ja personalijuhtimise õppekava juht. Tema õpetamisvaldkonnaks on töö- ja organisatsioonipsühholoogia. Tema uurimisteemad on seotud töökeskkonna kvaliteedi, töötajate vaimse tervise hoidmise ja juhtimise/eestvedamise kvaliteediga. Ta on Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogia Liidu liige ja 2019. aastast ka COPSOQ rahvusvahelise võrgustiku liige. Omab doktorikraadi juhtimises. Alates 2000. aastast on aktiivselt osalenud erinevatel rahvusvahelistel konverentsidel ettekannetega ja avaldanud selle teemalisi artikleid. Viimased kakskümmend aastat on ta olnud oodatud lektor nii ettevõtete sise- ja täiendkoolitustel, kui ka erinevatel teabepäevadel ja konverentsidel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Enesekehtestamine organisatsioonis – kuidas ületada suhtlemistõkked?