Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötaja töötasude arestimine- mida peab tööandja teadma?

Koolituse läbinu tunneb täitementluse sisulist poolt, teab tööandja õiguseid ja kohustusi töötasude arestimisel, oskab õiges järjekorras töötasudest kinnipidamisi teha ning teab, kuidas käituda olukorras, kus kinnipidamist pole võimalik teha.

Tööandjatele saabuvate täiturite nõuete hulk üha kasvab. Täitemenetluse reeglite järgimine ei ole tööandja jaoks teisejärguline, kuivõrd kohustuste rikkumisel võib tööandja jaoks olla tulemuseks kas sunniraha määramine, rahaline karistus või koguni vangistus, samuti võimalikud kahjunõuded sissenõudja poolt. Mõistagi tekib praktikas situatsioon, kus tööandja jääb n-ö “kahe tule vahele”, ühelt poolt kohtutäitur ja teiselt poolt töötaja.

Koolituse eesmärk on anda praktilisi teadmisi, kuidas käituda olukorras, kus kohtutäiturilt saabub töötaja töötasude arestimise akt. Millised on tööandja õigused ja kohustused täitemenetluses? Millises järjekorras teha töötasudest kinnipidamisi, kui töötaja suhtes on käimas mitu täitementlust? Millised on töötasu arestimise erisused elatisnõude ja alampalga korral? Kuidas tuleks töötajaid töötasude arestimisest teavitada ning millised vastuväiteid saab tööandja esitada ja seeläbi oma töötajat kaitsta?

Sihtrühm:
Tööandjad, ettevõtete juhid, raamatupidajad, personalijuhid, juristid ja teised, kes soovivad saada ülevaate töötasude arestimisest.

Programm:

 • 09:20 – 09:30 Kogunemine veebikeskkonda
 • 09:30 – 11:30 Töötaja töötasude arestimine- mida peab tööandja teadma?
  • Tööandja roll täitemenetluses
  • Tööandja õigused ja kohustused täitementluses
  • Millised sissetulekuid võib kohtutäitur arestida ja milliseid mitte?
  • Milliseid andmeid on kohtutäituril õigus tööandjalt nõuda?
  • Prioriteedipõhimõte- millises järjekorras teha kinnipidamisi töötasust?
  • Erisus võlgniku sissetuleku arestimisel elatisnõude korral
  • Millistel juhtudel on kohtutäituril õigus arestida alampalka?
  • Tööandja kohustused arestimisakti saabudes- kas täiturit peab teavitama kinnipidamise alustamisest või teate kättesaamisest?
  • Kuidas käituda, kui kinnipidamist pole võimalik teha?
  • Kuidas oleks mõistlik töötajat kinnipidamisest teavitada?
  • Mida peab tööandja kindlasti töötaja kohta teadma enne kinnipidamise teostamist?
  • Vastutus ja sanktsioonid- kas tööandjale või raamatupidajale võib rakenduda sanktsioone, kui kinnipidamist ei teostata?
  • Kas on võimalik saada ka enne töötaja tööle võtmist infot, kas isikul on täitenõudeid
  • Kas täituri nõuete kinnipidamist võiks käsitleda raamatupidaja lisatööna?
  • Kas ja milliseid vastuväiteid saab tööandja esitada?
  • Kuidas oma töötajaid kaitsta?
  • Kuidas vastu vaielda täitedokumentidele?
  • Kohtulahendeid

Koolitajad:
Elin Vilippus
kohtutäitur, Tartu Ülikooli täitementlusõiguse külalisõppejõud, Kohtutäiturite Koja presidendi esimene nõunik
Elin Vilippus on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning on kohtutäitur alates 2001 aastast. Elin Vilippuse kohtutäiturbüroos töötab 24 inimest. Alates 2012. aastast on ta Tartu Ülikooli täitemenetlusõiguse külalisõppejõud. Alates 2018 Rahvusvahelise Kohtutäiturite Koja presidendi esimene nõunik.

Viljo Konsap
Elin Vilippuse kohtutäituri büroo eraõiguslike nõuete menetlemise osakonna juht
Kohtutäitur abi ja asendaja Viljo Konsap töötab Elin Vilippuse kohtutäituribüroos alates 2006. aastast ning on kohtutäituri abi alates 2011. aastast. Viljo Konsap juhib kohtutäituri büroos eraõiguslike nõuete menetlemise osakonda.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötaja töötasude arestimine- mida peab tööandja teadma?