Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Juhatuse liikme tsiviilõiguslik vastutus

Koolitusel selgitatakse, millistest õigusaktidest tuleb lähtuda juhatuse liikme ülesandeid täites ning millal kaasneb ülesannete täitmisega vastutus kohustuse rikkumise eest.

Samuti tutvustatakse kohtupraktikas avaldatud seisukohti juhatuse liikme vastutuse kohta ning antakse praktilisi soovitusi, lähtudes elulistes olukordades esineda võivatest probleemidest ning nende lahendamise võimalustest.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktiline ülevaade juhatuse liikme tsiviilõigusliku vastutusega seotud õiguslikust raamistikust ning uuematest Riigikohtu lahenditest.

Sihtrühm:
Äriühingute osanikud ja aktsionärid, juhatuse liikmed ja kõik teised teemast huvitatud.

Programm:

 • 09:20 – 09:30 Kogunemine veebikeskkonda
 • 09:30 – 11:30 Juhatuse liikme tsiviilõiguslik vastutus
  • Juhatuse liikme kohustused
  • Juhatuse liikme tsiviilõigusliku vastutuse eeldused
  • Korraliku ettevõtja hoolsusega tegutsemine
  • Juhatuse liikme vastu nõudeõigust omavad isikud
  • Juhatuse liikme vastu esitatavad tsiviilõiguslikud nõuded
  • Äriühingu võlausaldaja derivatiivnõue
  • Faktiline ühingujuht ja tema vastutus
  • Juhatuse liikme vastu esitatavate nõuete aegumistähtaeg

Koolituse läbinu teab:

 • Millised on juhatuse liikme kohustused, mille rikkumine võib tingida juhatuse liikme tsiviilõigusliku vastutuse?
 • Kes ja millistel alustel võivad juhatuse liikme vastu tsiviilõigusliku nõude esitada, sh kas juhatuse liikme vastu võiks oma nõudega pöörduda näiteks ka äriühingu võlausaldaja?
 • Mida võib juhatuse liikmelt nõuda?
 • Millega tuleks arvestada juhul, kui juhatuse liige on samaaegselt olnud ka äriühingu osanik?
 • Kas ja kuidas jaguneb juhatuse liikmete vastutus olukorras, kus juhatusse kuulub mitu isikut?
 • Kes on faktiline ühingujuht ja millistel tingimustel on võimalik tema vastutusele võtmine?
 • Millised on juhatuse liikme vastu esitatavate nõuete aegumistähtajad?

Koolitaja:
Maris Vutt
Advokaadibüroo TGS Baltic nõunik ja vandeadvokaat, TÜ õppejõud
Maris Vutt on advokaadibüroo TGS Baltic nõunik, vandeadvokaat ja ühinguõiguse töögrupi kaasjuht. Ta on ühinguõigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat, kellel on pikaajaline ja laialdane kogemus nii ühinguõiguslikes ja maksejõuetuse kohtuvaidlustes kui ka igapäevases äriühingute nõustamises, muuhulgas seonduvalt juhtorgani liikmete vastutusega. Maris õpetab ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ühinguõiguse ainekursust ja on hinnatud õppejõud.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Juhatuse liikme tsiviilõiguslik vastutus