Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kiusamine ja diskrimineerimine töökohal – kuidas neid olukordi lahendada?

Tööalased suhted mõjutavad nii töö tulemuslikkust kui elukvaliteeti üldisemalt. Konfliktid tööl võivad kujuneda tööalaseks kiusamiseks

Töökiusamine on vaenulik ja ebaeetiline käitumine teise töötaja suhtes, mis on süstemaatiline ja pikaajaline. Kiusamine töökohal võib olla konkreetse töötaja ignoreerimine, tööks vajaliku info varjamine, töötaja maine kahjustamine nt laimu levitamise või solvamise näol.

Juhi poolt võib olla töökiusamine nt võimatute tähtaegade määramine, teostamatute tööülesannete andmine, võimupositsiooni kuritarvitamine jne. Samuti võib esineda töökohal nii ahistamist kui ka diskrimineerimist. Töökiusu alla võivad sattuda nii töötajad kui ka tööandjad.

Kuidas neid olukordi lahendada? Mida saab tööandja antud olukorras riskide vähendamiseks ette võtta? Milliseid nõuandeid saab anda tööõiguse jurist? Milline on töövaidluste praktika töökiusamise teemadel?

Sihtrühm:
juhid, keskastmejuhid, personalijuhid, ettevõtjad, juristid ning kõik teised teemast huvitatud

Programm:

 • 09:20 – 09:30 Veebikeskkonda kogunemine
 • 09:30 – 11:00 Kiusamine ja diskrimineerimine töökohal – kuidas neid olukordi lahendada?
  • Mis on töökiusamine ehk kiusamine tööl. Kuidas ära tunda?
  • Töökiusamine versus töötaja diskrimineerimine ehk ebavõrdne kohtlemine
  • Millised on töökiusamise võimalikud tagajärjed?
  • Tööandja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna tagamisel
 • 11:00 – 11:30 Paus
 • 11:30 – 13:00 Koolitus jätkub
  • Psühhosotsiaalsed ohutegurid kui tegurid, mis võivad mõjutada töötaja vaimset või füüsilist tervist, sealhulgas põhjustada tööstressi
  • Kuidas töötaja saab ennast kaitsta?
  • Mida saab tööandja teha töökiusamise ennetamiseks?
  • Töövaidluste praktika töökiusamise teemadel

Koolitaja:
Elina Soomets
M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist; Tartu Ülikooli lektor
Elina on tegelenud tööõigusega 1998. aastast, nähes töötajate ja tööandjate probleeme mitmekülgselt, sealhulgas ka töövaidluste lahendamisel. Tal on õigusalane kõrgharidus (õigusteaduste magister, Tartu Ülikool).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kiusamine ja diskrimineerimine töökohal – kuidas neid olukordi lahendada?