Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

Ehitise ehitamiseks ja selle kasutusse võtmiseks on vaja pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kuna vajalike lubade väljastamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Vaja on saada teavet, milliseid dokumente ja kuidas peab teavitamisel või loa taotlemisel esitama. See võib osutuda keeruliseks, sest erinevatel kohalikel omavalitsustel võivad olla välja kujunenud oma dokumentide nimekirjad.

Taotluse või teatise läbivaatamisel võib aga tekkida küsimus, kas kõik kohaliku omavalitsuse nõudmised on põhjendatud. Kui kohaliku omavalitsuse nõutud dokumente mitte esitada, ei pruugita vajalikku luba saada või loa saamine võib ebamõistlikult kaua aega võtta.

Koolitus annab 3,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, mida on KOV’idel ehitus- ja kasutusloa väljastamisel õigus nõuda ja mida mitte, lisaks analüüsitakse praktikas kõige sagedamini esinevaid KOV’ide alusetuid nõudeid.

Sihtrühm:
Juristid, projekteerijad, ehituse projektijuhid, ehitusettevõtete juhid ja spetsialistid ning kõik teised teemast huvitatud.

Programm:

 • 08:45 – 09:00 Kogunemine veebikeskkonda
 • 09:00 – 11:00 Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?
  • Taotluste ja teatiste vormid ja taotluse koostamine
  • Milliseid dokumente võib kohalik omavalitsus nõuda?
  • Näited praktikas enam levinud põhjendamatutest nõudmistest
  • Kas ja millistel juhtudel võib kohalik omavalitsus taotluse/teatise tagastada?
  • Keda kohalik omavalitsus võib veel menetlusse kaasata?
 • 11:00 – 11:30 Paus
 • 11:30 – 13:30 Koolitus jätkub
  • Mida teha, kui ehitisregistris on esitatud taotluse või teatise kohta märkusi?
  • Millal ja millise tähtaja jooksul tuleb ehitusluba ja kasutusluba anda?
  • Kuidas on võimalik loa taotlemisel rikutud õigusi kaitsta?
  • Mida teha, kui menetlus venib?

Koolituse läbinu teab, kuidas teha vahet vajalikul ja ebavajalikul dokumendil ning seaduslikul ning ebaseaduslikul nõudmisel ning kuidas on võimalik loa taotlemisel rikutud õigusi kaitsta.

Koolitaja:
Martina Proosa Merko Ehitus Eesti AS jurist
Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Martina on lõpetanud 2002. aastal Tartu Ülikooli Õigusinstituudi (magistri kraad). Töökogemus juristina ehitamise ja planeerimise valdkonnas alates 2006. aastast: advokaadibüroos Glikman ja Partnerid (2006-2011 ja 2014-2016), õiguskantsleri nõunikuna (2011-2012), Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhatajana (2012-2014). Praegu töötab AS-is Merko Ehitus Eesti juristina. Käsiraamatute “Uus ehitusseadustik ja ehitamine” ning “Planeerimisseadus ja selle rakendamine” autor. Lisaks hulgaliselt artikleid ehitamise, ruumilise planeerimise jm teemadel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?