Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Täiskasvanute Koolituskeskus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi.

Tänapäeva postmodernses ühiskonnas on tööturg pidevas muutuvuses, mistõttu on vaja inimestel end pidevalt täiendada ja arendada.

Täiskasvanute Koolituskeskuse klientideks on nii avalik-, era- kui ka kolmas sektor. Korraldame koolitusi vastavalt klientide soovile vajadusel ka inglise ning vene keeles. Oluline on mainida, et teeme tihedat koostööd Eesti ühe suurima tööjõurendi- ja värbamisagentuuriga Simplika, kes omab pikaajalist ning edukat rahvusvahelist kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatud kursuste läbinute soovi korral vahendame personalivahendusfirma poolt saadetud töökuulutusi ning loome positiivse eelsuse kursusel läbinute naasmiseks tööjõuturule.

Täiskasvanute Koolituskeskuse sooviks on olla usaldusväärne koolitaja mistõttu on meie lektorid professionaalsed ning oma eriala tunnustatud spetsialistid. Lektoritel on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastased kogemused vastavate koolituste läbiviimisel. Kõikide lektorite nimed on avalikult kättesaadavad meie koduleheküljel. Seega on läbiviidavad koolitused elulähedased ja praktilise suunitlusega.

Täiskasvanute Koolituskeskus on ainus koolitusasutus, mis korraldab allpool toodud kursuseid Eesti suurimates linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu). 

Täiskasvanute Koolituskeskuse peamisteks tegevusteks on:

 • Sekretäri-asjaajaja alaste kursuste korraldamine
 • Raamatupidamise algkursuste korraldamine
 • Raamatupidamise täiendkursuste korraldamine
 • Personalijuhtimise baaskursuste korraldamine
 • Palgaarvestuse ja tööõiguse koolituste korraldamine
 • Maksunduse kursuste korraldamine
 • Juhtimisarvestuse kursuste korraldamine
Firma nimi: Täiskasvanute Koolituskeskus OÜ
Aadress: Gonsiori 7-33, Tallinn 10117
Koduleht: www.taiendkoolitus.com
Telefon: 5304 5566
E-post: info@taiendkoolitus.com

Koolitused

 • Alustava ettevõtja baaskoolitus

  See kursus annab osalejale vajalikud ja põhjalikud teadmised ettevõtte loomiseks ja ettevõtlusega seonduvatest väljakutsetest. Koolituse vältel antakse õppijale põhjalik teave ja näpunäited äriplaani koostamiseks, hõlmates ka ettevõtte finantsplaneerimist ja asjakohast seadusandlust.
  Koolitus toimub veebipõhiselt, kus osalejal on vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu.

  • 01.03.2021 (80 akadeemilist tundi veebipõhist õpet ja 20 tundi iseseisvat tööd)    /    E-õpe, veebipõhine koolitus
  Hind: 549€ (+km)
  Soodus: 499€ (+km)
 • Juhtimisarvestuse kursus osaliselt e-õppena

  Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teadmised juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Lisaks sellele praktilised oskused äriettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks ning andmepõhiste juhtimisotsuste toetamiseks.

  • 21.02.2021 (52 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, e-õpe
  Hind: 199€ (+km)
  Soodus: 169€ (+km)
 • Raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppenaKuum

  Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega).

  • 22.02.2021 (60 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, veebipõhine õpe
  Hind: 259€
  Soodus: 239€
 • Raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena

  Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid.

  • 22.02.2021 (74 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebipõhine koolitus
  Hind: 319€ (+km)
  Soodus: 299€ (+km)
 • Ettevõtlus Soomes ja sellega kaasnevad kohustused

  Koolituse eesmärk on tutvustada Soome ettevõtluskeskkonna eripärasid ja anda teavet peamiste kohustuste kohta, mida toob kaasa ettevõtjana Soomes tegutsemine.

  • 19.02.2021 (8 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikoolitus
  Hind: 149€ (+km)
  Soodus: 129€ (+km)
 • Rahavoogude aruande koostamine, eelarvestamine ja analüüs

  Koolitusel käsitleme rahavoogude aruande koostamise nõudeid lähtuvalt RTJ-is 2, IAS-is 7 ja rahandusteooria vabade rahavoogude definitsioonist.  Näidete abil koostame mineviku ja oleviku andmete põhjal rahavoogude aruandeid. Harjutame äritegevuse rahavoogude koostamist nii otsesel kui kaudsel meetodil.   Erinevate stsenaariumide põhjal tuletame ja prognoosime tulevaste perioodide rahavoogusid ja ettevõtte väärtust. Genereerime eelarvestatud bilansse ja kasumiaruandeid,  ning arvutame eelarve vastavust ettevõtte finantssihtidega.

  • 09.03.2021 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool)
  Hind: 169€ (+km)
  Soodus: 149€ (+km)
 • Investeeringute hindamine ja eelarvestamine

  Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte investeerimisprojektide eelarvestamiseks, hindamiseks ja võrdlemiseks, et teha informeeritud investeerimisotsuseid.

  • 06.04.2021 (1 päev)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool)
  Hind: 169€ (+km)
  Soodus: 149€ (+km)
 • Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele)

  Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil.

  • 25.03.2021 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool)
  • 09.04.2021 (8 akadeemilist tundi)    /    Pärnu, Noorte Väljak 2 (Pärnu Noorte Vabaajakeskus)
  Hind: 179€ (+km)
  Soodus: 149€ (+km)
 • Raamatupidamise 120 tunnine täiendkoolitus – ettevalmistus Vanemraamatupidaja, 6. taseme kutseeksamiks

  Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Vanemraamatupidaja, tase 6 sooritamiseks.

  • 11.02.2021 (120 akadeemilist tundi (sh 90 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd))    /    Tallinn, Pärnu mnt 162
  Hind: 1200€ (+km)
  Soodus: 999€ (+km)
 • Majandusaasta aruande koostamine

  Koolituse käigus koostame Eesti finantsaruandluse standardit rakendava näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest. Rida-realt käsitleme varade ja kohustiste arvele võtmist, edaspidist kajastamist, RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning juhatuse valikuid, otsuseid ja hinnanguid. Teostame reguleerimis- ja lõpetamiskanded ning koostame põhiaruanded ja aruande lisad.

  • 11.03.2021 (1 päev)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162
  • 12.03.2021 (1 päev)    /    Pärnu, Kooli 13 (Pärnu Ühisgümnaasium)
  Hind: 169€ (+km)
  Soodus: 149€ (+km)
 • Juhtimisarvestuse koolitus

  Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teadmised juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Lisaks sellele praktilised oskused äriettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks ning andmepõhiste juhtimisotsuste toetamiseks.

  • 08.03.2021 (52 akadeemilist tundi (40 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 12 akadeemilist tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kaunase puiestee 70 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium)
  • 18.03.2021 (52 akadeemilist tundi (40 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 12 akadeemilist tundi iseseisvat tööd))    /    Pärnu, Noorte Väljak 2 (Pärnu Noorte Vabaajakeskus)
  • 23.03.2021 (52 akadeemilist tundi (40 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 12 akadeemilist tundi iseseisvat tööd))    /    Tallinn, Pärnu mnt 162
  • vaata veel ...
  Hind: 159€ (+km)
  Soodus: 129€ (+km)
 • Palgaarvestus ja tööõigus

  Koolituse lõpuks omandavad isikud põhjaliku ülevaate tööõigusest ja palgaarvestusest ning oskavad orienteeruda teemakohastes õigusaktides ning asjakohases kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikas.

  • 15.02.2021 (35 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool)
  Hind: 319€ (+km)
  Soodus: 299€ (+km)
 • Raamatupidamise 120 tunnine täiendkoolitus – ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks

  Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid.

  • 01.02.2021 (120 tundi)    /    Tartu, Kaunase puiestee 70 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium)
  • 09.02.2021 (120 tundi)    /    Pärnu, Kooli 13
  • 09.02.2021 (120 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool)
  • vaata veel ...
  Hind: 549€ (+km)
  Soodus: 499€ (+km)
 • Raamatupidamise algkursus

  Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

  • 15.02.2021 (60 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool)
  • 22.02.2021 (60 akt)    /    Pärnu, Noorte väljak 2 (Pärnu Noorte Vabaaja keskus)
  • 25.02.2021 (60 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool)
  • 25.02.2021 (60 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool)
  • 25.02.2021 (60 akt)    /    Tartu, Vanemuise 35 (Tartu Jaan Poska Gümnaasium)
  • vaata veel ...
  Hind: 225€
  Soodus: 199€
 • Sekretär-asjaajaja kursus

  Koolitus annab koolituse lõpetajatele teoreetilised ja praktilised teadmised ja hoiakud sekretäri kutsealal töötamiseks, edaspidisteks õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  • 23.02.2021 (60 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikoolitus
  Hind: 299 € (+km)
  Soodus: 259€ (+km)

Meie sõbrad