Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Täiskasvanute Koolituskeskus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi.

Tänapäeva postmodernses ühiskonnas on tööturg pidevas muutuvuses, mistõttu on vaja inimestel end pidevalt täiendada ja arendada.

Täiskasvanute Koolituskeskuse klientideks on nii avalik-, era- kui ka kolmas sektor. Korraldame koolitusi vastavalt klientide soovile vajadusel ka inglise ning vene keeles. Oluline on mainida, et teeme tihedat koostööd Eesti ühe suurima tööjõurendi- ja värbamisagentuuriga Simplika, kes omab pikaajalist ning edukat rahvusvahelist kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatud kursuste läbinute soovi korral vahendame personalivahendusfirma poolt saadetud töökuulutusi ning loome positiivse eelsuse kursusel läbinute naasmiseks tööjõuturule.

Täiskasvanute Koolituskeskuse sooviks on olla usaldusväärne koolitaja mistõttu on meie lektorid professionaalsed ning oma eriala tunnustatud spetsialistid. Lektoritel on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastased kogemused vastavate koolituste läbiviimisel. Kõikide lektorite nimed on avalikult kättesaadavad meie koduleheküljel. Seega on läbiviidavad koolitused elulähedased ja praktilise suunitlusega.

Täiskasvanute Koolituskeskus on ainus koolitusasutus, mis korraldab allpool toodud kursuseid Eesti suurimates linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu). 

Täiskasvanute Koolituskeskuse peamisteks tegevusteks on:

 • Sekretäri-asjaajaja alaste kursuste korraldamine
 • Raamatupidamise algkursuste korraldamine
 • Raamatupidamise täiendkursuste korraldamine
 • Personalijuhtimise baaskursuste korraldamine
 • Palgaarvestuse ja tööõiguse koolituste korraldamine
 • Maksunduse kursuste korraldamine
 • Juhtimisarvestuse kursuste korraldamine
Firma nimi: Täiskasvanute Koolituskeskus OÜ
Aadress: Gonsiori 7-33, Tallinn 10117
Koduleht: www.taiendkoolitus.com
Telefon: 5304 5566
E-post: info@taiendkoolitus.com

Koolitused

 • Arvetega (tasumata arvete, ettemaksuarvete ja kreeditarvetega) seotud maksuprobleemid ning E-arved ja võimalikud muutused e-arvete maailmas

  Kas sina oled kunagi mõelnud, kuidas väiksed vead arvete käsitlemisel võivad viia suurte maksuprobleemideni? Meie koolitusel saad sa selgeks, kuidas neid vigu vältida ja oma ettevõtte maksuriske minimeerida.

  • 13.11.2024 (2 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebipõhine õpe
  Hind: 139€ (+km)
  Soodus: 119€ (+km)
 • Возможности использования налоговых льгот и оптимизации налогов в свете изменений налогового законодательства в 2024 – 2026 гг

  Любые изменения в налоговом законодательстве создают новые обязательства и возможности, и о них необходимо знать, чтобы избежать недоразумений с налоговыми органами и другими государственными учреждениями.

  • 26.09.2024 ( 4 академических часа)    /    E-õpe, Обучение проводится в режиме онлайн в среде zoom, где участнику необходимо иметь компьютер и подключение к интернету
  Hind: 139€ (+km)
  Soodus: 119€ (+km)
 • Maksusoodustuste kasutamise ja maksude optimeerimise võimalused lähtudes 2024 – 2026. aasta maksuseaduse muudatustest

  Igasugused maksumuudatused tekitavad uusi kohustusi ja võimalusi ja nendega peab olema kursis vältimaks arusaamatusi maksuhalduri ja teiste riigiorganitega.

  • 25.09.2024 (4 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, veebipõhine õpe
  Hind: 139€ (+km)
  Soodus: 119€ (+km)
 • Mida peab raamatupidaja teadma andmekaitse seadusest?

  Koolituspäeva eesmärk on anda raamatupidajatele baasteadmised isikuandmete töötlemise põhimõtetest raamatupidamises.

  • 06.11.2024 (3 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, veebipõhine õpe
  Hind: 129€ (+km)
  Soodus: 99€ (+km)
 • Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja abi/assistendi koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

  Tänapäeva kiiresti arenevas maailmas hindavad tööandjad kõrgelt spetsialiseerunud oskusi ja pühendumust pidevale enesearengule. Lapsehoidja koolitus annab sulle just need konkurentsieelised – tõendatud pädevuse ja usaldusväärsuse laste hooldamisel. Lisaks sellele avab kutsetunnistus uksi mitmesugustele töövõimalustele, alates peredest, kes otsivad professionaalset lapsehoidjat, kuni haridusasutuste ja lastehoiuteenuste pakkujateni.

  • 11.09.2024 (306 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool). Osaliselt toimub koolitus veebiteel.
  Hind: 1899€ (+km)
 • Курс по начислению заработной платы и по трудовому праву

  Цель: К концу обучения лица получат исчерпывающее представление о трудовом праве и начислении заработной платы, а также смогут ориентироваться в соответствующих правовых актах и практике Комиссии по трудовым спорам и судов.

  • 23.09.2024 (50 академических часов)    /    E-õpe, онлайн в среде Zoom
  Hind: 399€ (+km)
  Soodus: 379€ (+km)
 • Finantsjuhtimise ja -analüüsi mentorprogramm

  Programmi lõpuks on osalejad saanud ülevaate olulistest finantsjuhtimise kontseptsioonidest, põhimõtetest ja töövõtetest; on kasutanud neid koolitusprogrammi jooksul ning saavad need teadmised oma ettevõttes või praegusel/tulevasel töökohal kohe tööle rakendada.

  • 28.10.2024 (80 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikoolitus
  Hind: 1199€ (+km)
  Soodus: 999€ (+km)
 • Praktiline Merit Aktiva Ja Merit Palk (Programmide Merit Aktiva ja Merit Palk kasutamine)

  Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamise kajastamisest raamatupidamise programmides MERIT AKTIVA ja MERIT PALK. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilised oskused mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamise kajastamisest raamatupidamise programmides MERIT AKTIVA ja MERIT PALK.

  • 05.11.2024 (37 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikoolitus
  Hind: 349€ (+km)
  Soodus: 299€ (+km)
 • Raamatupidamise jätkuõpe koos praktikaga lektori juhendamisel (Merit Aktiva toel)

  Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad praktilist raamatupidamise jätkuõpet ja praktilist raamatupidamisnõustamist ja -kogemust lektori juhendamisel selleks väljatöötatud materjali ja dokumentidega Merit Programmide toel.

  • 23.08.2024 (60 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, veebipõhine õpe
  Hind: 549€ (+km)
  Soodus: 499€ (+km)
 • Finantsjuhi koolitusprogramm

  Koolitusel anname põhjalikud ja kaasajastatud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused finantsanalüüsist; äriettevõtte rahavoogude aruande koostamisest ja analüüsist; finantsplaneerimisest ja äriprojektide tasuvusarvutustest; finantsplaneerimise rollist ettevõtte tulemuslikus juhtimises; kuluarvestusest ja hinnakujundusest ning rahvusvahelisest maksundusest.

  • 07.10.2024 (60 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool) või veebipõhine õpe
  Hind: 1299€ (+km)
  Soodus: 1099€ (+km)
 • Rahvusvaheline maksundus

  Juhul kui sina või su ettevõtte tegutsevad välisriigis, siis tuleb lisaks Eesti maksudele arvestada piiriülese maksustamise temaatikaga.

  • 18.10.2024 (8 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebipõhine õpe
  Hind: 279€ (+km)
  Soodus: 249€ (+km)
 • Повышение квалификации по бухгалтерскому учету – подготовка к профессиональному экзамену по бухгалтерскому учету 5 уровня

  Программа предназначена для лиц, у кого есть образование в сфере бухгалтерского учета, либо самостоятельно полученные базовые знания в этой сфере, которые желают повысить свою квалификации и сдать профессиональный экзамен Уровня 5 Бухгалтер. Это действующие бухгалтера, помощники-бухгалтеров и т.д.

  • 06.09.2024 (90 академических часов, в том числе 64 аудиторных часов (онлайн-занятия) и 26 часов самостоятельной работы.)    /    E-õpe, Обучение проводится в режиме онлайн в среде zoom, где участнику необходимо иметь компьютер и подключение к интернету
  Hind: 699€ (+km)
  Soodus: 659€ (+km)
 • Kordamine Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamiks: elektrooniliste testide kogu

  Õpetusega taotletakse, et õppija kordab ja süstematiseerib eelnevalt omandatud Vanemraamatupidaja tase 6 teadmisi, et kursuse lõpetanu sooritaks edukalt Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksami.

  • 16.09.2024 (56 akadeemilist tundi (7 õppenädalat))    /    E-õpe, õpikeskkonnas Moodle
  Hind: 189€ (+km)
  Soodus: 169€ (+km)
 • Kordamine Raamatupidaja, tase 5 kutseeksamiks: elektrooniliste testide ja ülesannete kogu

  Õpetusega taotletakse, et õppija kordab ja süstematiseerib eelnevalt omandatud Raamatupidaja tase 5 teadmised, et kursuse lõpetanu sooritaks edukalt Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami.
  E-kursus toimub õpikeskkonnas Moodle, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus.

  • 16.09.2024 (56 akt (7 õppenädalat))    /    E-õpe, õpikeskkonnas Moodle
  Hind: 169€ (+km)
  Soodus: 149€ (+km)
 • Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidajale ja finantsistile

  Eesmärgiks on arendada sinu oskusi ja teadmisi MS Excelist kui töövahendist ja seeläbi muuta sinu raamatupidamisalast igapäevatööd tulemuslikumaks ja lihtsamaks.
  Koolituspäev on mõeldud kõigile neile, kes soovivad tundma õppida tabelarvutustarkvara MS Excel neid võimalusi, mis võimaldavad efektiivsemalt toime tulla erinevate arvutus- ja andmeanalüüsiülesannetega.

  • 20.11.2024 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool) või veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 139€
  Soodus: 119€
 • Sissejuhatus kuluarvestusse / Kuluarvestus peamiste juhtimisotsuste toetajana

  Koolituse läbinutel isikutel on teoreetilised baasteadmised ning praktilised oskused äriettevõtte juhtimisotsuste toetamiseks läbi majandus­arvestuse andmete tõlgendamise ja analüüsimise. Saadud teadmised ja oskused panevad aluse suutlikkusele iseseisvalt koostada ja koordineerida äriettevõtte prognooside ja eelarvete koostamist.

  • 02.10.2024 (18 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool)
  Hind: 229€ (+km)
  Soodus: 189€ (+km)
 • Maksuarvestuse koolitus

  Koolituse läbinud isikutel on põhjalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused maksuarvestusest, täpsemalt: Eesti maksusüsteemist; maksude liigitusest; maksuseadusest; maksumenetluse üldpõhimõttetest; rahvusvaheliste tehingute maksustamisest ning sanktsioonidest, mida on võimalik rakendada maksuseaduste rikkumise korral. Ülaltoodud teemade juures tuuakse välja asjakohast kohtupraktikat ja lahendatakse maksuteemalisi ülesandeid.

  • 16.09.2024 (20 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, veebipõhine õpe
  Hind: 419€ (+km)
  Soodus: 359€ (+km)
 • Konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamine Eesti Finantsaruandluse standardi kohaselt

  Koolituse tulemusena on osalejatel ülevaade äriühenduse mõistest ning konsolideeritud aruannete koostamise reeglitest Eesti finantsaruandluse standardi raames.

  • 12.11.2024 (14 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool)
  Hind: 249€ (+km)
  Soodus: 229€ (+km)
 • Raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena

  Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega).

  • 30.09.2024 (60 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, veebipõhiselt Zoomi teel, kus osalejal on vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit
  Hind: 259€
  Soodus: 239€
 • Raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena

  Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid.

  • 30.09.2024 (74 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebipõhine koolitus
  Hind: 349€ (+km)
  Soodus: 299€ (+km)
 • Rahavoogude aruande koostamine

  Koolitusel käsitleme rahavoogude aruande koostamise nõudeid lähtuvalt RTJ-is 2, IAS-is 7 rahavoogude definitsioonist. Koostame näidete varal rahavoogude aruandeid ning harjutame äritegevuse rahavoogude koostamist nii otsesel kui kaudsel meetodil.

  • 13.09.2024 (4 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool) või veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 189€ (+km)
  Soodus: 169€ (+km)
 • Investeeringute hindamine ja eelarvestamine

  Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte investeerimisprojektide eelarvestamiseks, hindamiseks ja võrdlemiseks, et teha informeeritud investeerimisotsuseid.

  • 17.09.2024 ( 4 akadeemilist tundi )    /    Tallinn, Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool) või veebikeskkond Zoom
  Hind: 189€ (+km)
  Soodus: 169€ (+km)
 • Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele)

  Ettevõtte jätkusuutlikkus ja tulevane edu ei sõltu üksnes kasumi suurusest. Ettevõtte finantstervis sõltub paljudest ajaoludest – näiteks kui kiiresti/aeglaselt raha ringleb, mis määral varad osalevad majandusliku kasu tekkimisel, jne. Ettevõtte tulevane edu sõltub tegevuse suutlikkusest genereerida lisanduvaid vabu rahavoogusid.

  • 30.09.2024 (8 akadeemilist tundi.)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool) või veebipõhine õpe
  Hind: 189€ (+km)
  Soodus: 169€ (+km)
 • Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele)

  Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil.

  • 01.10.2024 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool) või veebipõhine õpe
  Hind: 189€ (+km)
  Soodus: 169€ (+km)
 • Raamatupidamise täiendkoolitus – ettevalmistus Vanemraamatupidaja, 6. taseme kutseeksamiks

  Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Vanemraamatupidaja, tase 6 sooritamiseks.

  • 05.09.2024 (120 akadeemilist tundi (sh 90 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd))    /    Tallinn, Pärnu mnt 162
  Hind: 1399€ (+km)
  Soodus: 1299€ (+km)
 • Majandusaasta aruanne

  Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele ning see peab vastama seadustega fikseeritud nõuetele.
  Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise aastaaruande koostamise käigust, põhiaruannete koostamisest ja lisade nõuetest.

  • 25.09.2024 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool)
  Hind: 129€ (+km)
  Soodus: 99€ (+km)
 • Juhtimisarvestuse kursus- ettevalmistus raamatupidaja 5. taseme kutseeksami juhtimisarvestuse mooduliks

  Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teadmised juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Lisaks sellele praktilised oskused äriettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks ning andmepõhiste juhtimisotsuste toetamiseks.

  Koolitus sobib ka neile, kes soovivad korrata Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami juhtimisarvestuse mooduli tarbeks.

  • 01.10.2024 (46 akadeemilist tundi (34 akadeemilist tundi auditoorset või veebipõhist tööd ja 12 akadeemilist tundi iseseisvat tööd). )    /    Tallinn, Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool)
  Hind: 259€ (+km)
  Soodus: 239€ (+km)
 • Palgaarvestus ja tööõigus

  Koolituse lõpuks omandavad isikud põhjaliku ülevaate tööõigusest ja palgaarvestusest ning oskavad orienteeruda teemakohastes õigusaktides ning asjakohases kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikas.

  • 24.09.2024 (47 akadeemilist tundi (42 tundi veebipõhist tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd))    /    E-õpe, veebipõhine õpe
  Hind: 399€ (+km)
  Soodus: 379€ (+km)
 • Raamatupidamise täiendkoolitus – ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks

  Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid.

  • 04.09.2024 (128 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kaunase puiestee 70 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium) või veebikeskkonnas Zoom
  • 10.09.2024 (128 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool) või veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 699€ (+km)
  Soodus: 659€ (+km)
 • Raamatupidamise algkursus

  Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

  • 22.07.2024 (60 akt)    /    E-õpe, veebipõhine õpe
  • 23.09.2024 (60 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool) või veebipõhine õpe
  • 24.09.2024 (60 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool) või veebipõhine õpe
  • 23.09.2024 (60 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool)
  • 23.09.2024 (60 akt)    /    Pärnu, Noorte väljak 2 (Pärnu Noorte Vabaajakeskus)
  • vaata veel ...
  Hind: 523,38€
  Soodus: 486,78€
 • Sekretär-asjaajaja kursus (60- tunnine)

  Koolitus annab koolituse lõpetajatele teoreetilised ja praktilised teadmised ja hoiakud sekretäri kutsealal töötamiseks, edaspidisteks õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  • 24.09.2024 (60 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikoolitus
  Hind: 399€ (+km)
  Soodus: 379€ (+km)

Meie sõbrad