Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Arvetega (tasumata arvete, ettemaksuarvete ja kreeditarvetega) seotud maksuprobleemid ning E-arved ja võimalikud muutused e-arvete maailmas

Kas sina oled kunagi mõelnud, kuidas väiksed vead arvete käsitlemisel võivad viia suurte maksuprobleemideni? Meie koolitusel saad sa selgeks, kuidas neid vigu vältida ja oma ettevõtte maksuriske minimeerida.

I sessiooni eesmärk (Arvetega seotud maksuprobleemid):
Koolitusel selgitame arvetele esitatavaid nõuded, sest kohtupraktikas on see tekitanud maksumaksjatele väga palju arusaamatusi ja probleeme ning koolitusel käsitletakse enamlevinud probleeme arvete vormistamisel ja sisendkäibemaksu mahaarvamisel. Samuti selgitatakse käibemaksuseaduse muudatust tasumata arvete käibemaksu korrigeerimisel.

Ülaltoodud teemade juures tuuakse välja asjakohane kohtupraktika!

Miks see teema on oluline: ebaõigesti vormistatud arved võivad praktikas kaasa tuua tulumaksuriske ja takistada sisendkäibemaksu mahaarvamist, mille tagajärjed võivad olla ettevõttele kulukad. Meie koolitus annab sulle vajalikud oskused ja teadmised, et hallata erinevaid arvetüüpe ja nende eripärasid, tagades sujuva suhtluse maksuhalduri ja teiste koostööpartneritega.

II sessiooni eesmärk (E-arved ja võimalikud muutused e-arvete maailmas): Koolitusel anname põhjaliku ülevaade e-arvete saatmise võimalustest ja meetoditest. Osalejad saavad teadmisi, kuidas kontrollida, kas e-arve on kohale jõudnud; kuidas käsitleda korduvate e-arvete saatmist ning lahendada sagedasi probleeme operaatori vaatenurgast. Lisaks tutvustatakse erinevaid e-arvete formaate ja kanaleid, nende konverteerimise vajadust ning maksumuudatuste mõju. Koolitus annab ka ülevaate tulevastest võimalikest muudatustest e-arvete maailmas.

Miks see teema on oluline: e-arvete kasutamine võimaldab ettevõtetel suurendada efektiivsust ja vähendada kulusid, parandades samal ajal rahavoogude läbipaistvust ja täpsust. E-arvete korrektsel haldamisel on ettevõtetel võimalik vältida maksevigu, kiirendada raamatupidamisprotsesse ja tagada vastavus kehtivatele seadustele ja maksureeglitele.

Koolituse sisu:

 • I sessioon: Arvetega (tasumata arvete, ettemaksuarvete ja kreeditarvetega) seotud maksuprobleemid
  • Käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse nõuded arvele (algdokumendile)
  • Tasumata arvete, ettemaksuarvete ja kreeditarvete maksuprobleemid
  • Tasumata arvete käibemaksu korrigeerimise uus põhimõte
  • Sisendkäibemaksu mahaarvamise põhinõuded
  • Maksustamise nüansid kui algdokument ei ole korrektne
  • Kas arvet (algdokumenti) saab ostja täiendada ja millal nõuda uut arvet
  • Mis juhtub, kui puudub algdokument, kuid väljamakse tagastatakse
  • Tehingute tõendamise probleemid
  • Kohtupraktika arvete teemal!
 • II sessioon: E-arved ja võimalikud muutused e-arvete maailmas
  • Kuidas saab e-arveid saata? (sh millised e-arvete saatmisvõimalused täna on)
  • Kas saab kontrollida kas e-arve on ka kohale jõudnud?
  • Kordus e-arved
  • Sagedased probleemid e-arvete käsitlemisel operaatori vaatenurgast
  • Kasutatava e-arve formaadist tulenevalt (eriti kui on vajadus e-arve konverteerida edasi)
  • Maksumuudatuste mõjud sel aastal (sh rääkida üle KM muudatuse mõjust selle aasta alatest)
  • Tulevased võimalikud muutused e-arvete maailmas
  • Erinevad e-arvete kanalid
  • Erinevad e-arvete formaadid

Koolituse lõpuks osaleja:

 • oskab paremini aru saada maksuseaduse reeglitest seoses arvetega
 • oskab vältida vigu tehingute maksukäsitluse kajastamisel
 • oskab vältida vigu käibedeklaratsiooni täitmisel

Koolitaja:
Tõnis Jakob on pikaaegse kogemusega juhtiv maksukonsultant. Tartu Ülikooli rahanduse krediidi eriala magister. Tõnis Jakob on osalenud lektorina paljudel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel avalikel koolitustel ja seminaridel ning on olnud ülikoolides maksustamise õppejõud. Vannutatud audiitor 1994 – 2017. T Ta on töötanud Ernst & Young Eesti ja Ernst & Young Baltic juhtiva maksukonsultandina ja enne seda Maksuameti peadirektori asetäitjana.

Aleksandr Beloussov
Aleksandr Beloussov on Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) Null-aruandluse tiimi juht, kes on elektroonilise majandusaasta aruannete esitamise portaali ning e-arveldaja raamatupidamistarkvara eestvedaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsika ja majanduse erialadel. Lisaks on olnud seotud e-arvete valdkonnaga alates 2014. aastast, kui esmakordselt tekkis soov liidestada e-arveldaja kõigi Eestis tegutsevate e-arve operaatoritega, muutes seeläbi e-arveldaja ka e-arve operaatoriks, kui ka on RIK-is juurutanud e-arvete vastuvõtjate registri. Aleksandr on hetkel kaasatud reaalajamajanduse andmepõhise aruandluse juhtrühma, mille eesmärgiks on aruandluskorralduse optimeerimine riigi tasandil.

Lisainfo:

 • Hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272.
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Arvetega (tasumata arvete, ettemaksuarvete ja kreeditarvetega) seotud maksuprobleemid ning E-arved ja võimalikud muutused e-arvete maailmas