Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidamise täiendkoolitus – ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks

Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid.

Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks.

Koolituse eesmärk:
koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.

Raamatupidajate sügisesed kutseeksamid toimuvad 11. mai 2024 Eesti erinevates paikades. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu

Raamatupidaja kutsetunnistus on kui kvaliteedimärk, mis annab nii sulle raamatupidamisteenuse pakkujana kui ka sinu tööandjale kindlustunde ning näitab sinu erialast pädevust!

Sihtgrupp:
Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks äriühendust või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 5 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised.  Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Vastuvõtu tingimused:
Kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna algpõhimõtted ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel isikliku sülearvuti olemasolu.

Koolituse teemad:

 • Finantsarvestuse põhialused, 16 tundi:
  • finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis,
  • finantsarvestuse terminoloogia,
  • kontod,
  • kahekordne kirjendamine,
  • terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded.
 • Finantsarvestus, 34 tundi:
  • raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus,
  • nõuete arvestus,
  • varude arvestus,
  • materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus,
  • lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus,
  • omakapitaliarvestus,
  • tulude ja kulude arvestus,
  • tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused
 • Aruannete koostamine, 8 tundi
 • Maksuarvestus, 24 tundi:
  • töötasu arvestus,
  • maksud töötasudelt,
  • käibemaks,
  • erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine,
  • kasumi ja dividendide maksustamine.
 • Juhtimisarvestus, 34 tundi:
  • terminoloogia,
  • koondeelarve koostamine,
  • kuluarvestussüsteemid ja meetodid,
  • kulude liigitamine,
  • kulude käitumine,
  • kulu-maht kasumi analüüs,
  • juhtimisotste langetamine,
  • toodete omahinna kalkuleerimine,
  • investeeringute eelarvestamine.
 • Raha ajaväärtus, 4 tundi.
 • Finantsanalüüs, 8 tundi.

Õppetöö maht on kokku 128 akadeemilist tundi (98 tundi auditoorset või veebipõhist tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd).

Täpsem koolituse informatsioon on õppekavas.

Koolituse lõpuks õppija

 • on bilansivõimeline väikeettevõtte raamatupidaja, kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või ettevõtjaks hakkamisel;
 • oskab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Exceli või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades;
 • on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 edukaks sooritamiseks.

Koolitajad:
Hele Moor
Raamatupidamise algkursuse lektor Hele Moor on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi erialal ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal. Hele omab raamatupidaja tase VI kutsetunnistust. Lisaks on Hele end järjepidevalt koolitanud nii raamatupidamisvaldkonnas kui ka kutsepedagoogika valdkonnas.
Hele on töötanud käesolevaks ajaks ligikaudu 25 aastat raamatupidamisvaldkonnas täites sealhulgas erinevaid ametikohti (raamatupidaja, pearaamatupidaja, finantsjuht). Alates 2011. aastast töötab Hele Tartu Kutsehariduskeskuse raamatupidamise kutseõpetaja, kus tema peamised õpetamisvaldkonnad on: raamatupidamine, juhtimisarvestus, ettevõtte rahandus, eelarvestamine, personalijuhtimine, auditeerimine, MTÜ/SA raamatupidamine, FIE raamatupidamine.

Piia Asper
Raamatupidaja, tase 5 kutseeksamiks ettevalmistava koolituse (eesti keeles) lektor
Piia on raamatupidaja-finantsjuht. Ta on lõpetanud Audentese Ülikooli finantsjuhtimise eriala magistriõppe. Piial on pikaaegne kogemus erinevatest tegevusvaldkondadest ettevõtete raamatupidamise korraldamisega. Nimelt alates 2007. aastast on ta koolitanud üle Eesti raamatupidajaid ja ettevõtjaid (kokku üle 18 aasta).

NB! Külalislektorid kõikidel koolitustel on Kaidi Kallaste ja Tõnis Elling.

Kaidi Kallaste on Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi maksunduse lektor ja Ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava programmijuht. Tegutsenud täiskasvanute koolitajana aastast 2001.

Tõnis Elling on maksundusega tegelenud üle 21 aasta. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, asudes tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (2005-2018), kus ta hakkas tulevastele maksu- ja tolliametnikele õpetama erinevaid maksunduse aineid. Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast lisandus õppejõu ametile paralleelselt maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Seejärel alates 2015 järgnes töö Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja hiljem Deloitte Advisory AS juhtiva maksunõustajana.

Lisainfo:

 • Kursuse lõpetanutele väljastatakse Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend
 • Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu.
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi või enam lisaallahindlus 10%!
 • NB! Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221).
 • Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidamise täiendkoolitus – ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.