Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Mida peab raamatupidaja teadma andmekaitse seadusest?

Koolituspäeva eesmärk on anda raamatupidajatele baasteadmised isikuandmete töötlemise põhimõtetest raamatupidamises.

Isikuandmete kaitse üldmäärus kehtib kõigi isikuandmete kohta, mida ettevõte või organisatsioon on aja jooksul kogunud. Raamatupidajatel on ligipääs nii klientide kui töötajate isikuandmetele. Määrus seab raamatupidaja ette terve rea küsimusi, millele ta peab oskama vastata. Näiteks töötaja lapsele jõulupaki ostmiseks peab küsima nõusolekut või kas isikukaartide info on isikuandmed või millal ei ole luba tarvis isikuandmete kogumiseks. Et määrusega kursis olla ja osata seda õigesti kasutada, räägime veebiseminaril teemadest, mis puudutavad raamatupidajat isikuandmete töötlemise kontekstis.

Koolitusel osalemise eeldused: mõningane kogemus raamatupidamises, et mõista isikuandmete töötlemist raamatupidamise protsessides.

Koolituse sisu:

 • Üldmääruse põhimõisted.
  • Nõusolek ja seaduslik alus. Nõusoleku vabatahtlikus. Alaealise nõusolek. Töötlemise piiramise õigus.
  • Minimaalsus.
  • Kasutuse piiramine ja eesmärgistatus.
  • Kaasaskantavus ja õigus küsida koopiat.
  • Unustamine.
  • Andmete õigsus – kustutamine, töötlemise lõpetamine ja parandamine.
  • Säilitamise piirang.
  • Vastutav ja volitatud töötleja.
  • Tõendamiskohustus.
 • Millised on õiguslikud alused isikuandmete töötlemiseks (nõusolek, seadusest tulenev kohustus, õigustatud huvi, lepingust tulenev õigus, muud alused).
 • Andmebaas pilves või server teenuseostuajalt – millele teenuselepingus tähelepanu pöörata.

Koolituse läbinu:

 • Mõistab isikuandmete töötlemise põhialuseid
 • Oskab kriitiliselt hinnata isikuandmete töötlemisel raamatupidamises selle põhjendatust
 • Oskab hinnata raamatupidamise protsessides IT turvalisuse baaselemente, et tagada isikuandmete töötlemise vastavus.

Koolitaja:
Siiri Viil
Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 15 aasta Kaitseväe, Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. Erasektoris siseauditi juhina tegutsedes on ta tegelenud nii pettuste uurimise, erinevate vastavusauditite, isikuandmete töötlemise, riskijuhtimise ja paljude muude teemadega, s.h rahapesu ja terrorismi tõkestamise ettevõttesisesed protsessid ja riskide juhtimise mudelid.
Siiri on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi ning alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid, ettevõtete juhte kui valdkondade juhte ja spetsialiste. Siiril on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks on Siiri muusikaterapeut ja pereterapeut (väljaõppes).

Lisainfo:

 • Hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272.
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Mida peab raamatupidaja teadma andmekaitse seadusest?