Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidamise täiendkoolitus – ettevalmistus Vanemraamatupidaja, 6. taseme kutseeksamiks

Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Vanemraamatupidaja, tase 6 sooritamiseks.

Koolituse eesmärk:
täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid ja eelarveid. Osaleja professionaalset kompetentsi tõstmise ja tööpõllu laiendamise eesmärgil käsitletakse erinevusi täismahus IFRSi ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustes.

Raamatupidajate sügisesed kutseeksamid toimuvad 11. mai 2024 Eesti erinevates paikades. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu

Raamatupidaja kutsetunnistus on kui kvaliteedimärk, mis annab nii sulle raamatupidamisteenuse pakkujana kui ka sinu tööandjale kindlustunde ning näitab sinu erialast pädevust!

Sihtgrupp:
Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 6 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise alg- ja täiendkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise teadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Vastuvõtu tingimused:
Kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna teadmisi ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel isikliku sülearvuti olemasolu.

Koolituse teemad:

 • Majandusaasta aruanne – 20 tundi
  • reguleerimis- ja lõpetamiskanded,
  • raamatupidamislikud hinnangud,
  • vara väärtuse test,
  • tegevusaruanne ja lisad
 • Finantsarvestus – 50 tundi
  • raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus,
  • nõuete arvestus, varude arvestus,
  • materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus,
  • lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus,
  • omakapitaliarvestus,
  • tulude ja kulude arvestus,
  • tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused
 • Maksuarvestus – 20 tundi
  • töötasu arvestus,
  • maksud töötasudelt,
  • käibemaks,
  • erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine,
  • kasumi,
  • kasumieraldiste ja dividendide maksustamine.
 • Juhtimisarvestus – 30 tundi
  • terminoloogia,
  • koondeelarve koostamine,
  • kuluarvestussüsteemid ja meetodid,
  • kulude liigitamine,
  • kulude käitumine,
  • kulu-maht kasumi analüüs,
  • juhtimisotste langetamine,
  • toodete omahinna kalkuleerimine,
  • investeeringute eelarvestamine.

Täpsem koolituse informatsioon on õppekavas.

Koolitusel osalejatele antakse kasutada koolituse vältel Monika Nikitina-Kalamäe poolt välja antud raamatut Finantsarvestuse ülesannete kogu

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab korraldada raamatupidamist Eesti finantsaruandluse standardist lähtuvalt nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest;
 • tunneb erinevusi IFRSis ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustes;
 • on pädev maksude arvestuses ja deklaratsioonide koostamises;
 • valdab juhtimisarvestuse ja majandusanalüüsi meetodeid ja nende rakendamist;
 • tunneb eelarve ettevalmistuste ja koostamise käiku;
 • hoomab sise-eeskirjade koostamise ja sisekontrolli protseduuride kehtestamise nõudeid;
 • on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Vanemraamatupidaja, tase 6 edukaks sooritamiseks.

Koolitajad:

Märt Murd
Märt on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivaid Raamatupidaja, tase 5, Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi. Alates 2019. aastat liitus Märt Täiskasvanute Koolituskeskuse meeskonnaga.

Pille Kaarlõp
Pille on Tallinna Tehnikaülikooli külalislektor. Pillel on omandatud magistrikraad MA (arvestus) Tallinna Tehnikaülikoolist ja ta omab õpetaja ja koolitaja kogemust aastast 2004. Finantsarvestusalane ettevõtluskogemus on alates 1993. aastast.

Maire Otsus-Carpenter
Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, ta on töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja finantsjärelevalve eksperdina. Praegu tegutseb ta audiitori ja finantskonsultandina. Tal on vandeaudiitori litsents ja ta on Audiitorkogu liige. Maire omab pikaajalist raamatupidamise ja finantsjuhtimise valdkonna koolitaja kogemust. Ta on tegutsenud lepingulise lektorina Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis.

Kaidi Kallaste
Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi maksunduse lektor
Kaidi Kallaste on Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi maksunduse lektor ning ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava programmijuht. Ta tegutseb täiskasvanute koolitajana aastast 2001.

Lisainfo:
Kursuse lõpetanutele väljastatakse tunnistus või tõend.
Õppetööks on vajalik sülearvuti olemasolu.
NB! Võimalus tasuda ka osamaksetena, millest  lõpphind ei muutu.
Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidamise täiendkoolitus – ettevalmistus Vanemraamatupidaja, 6. taseme kutseeksamiks

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.